Velkommen til min blog.

På denne blog vil jeg - med "min skarpe tunge" - kommentere alt muligt der lige kommer min vej. Jeg har bare ofte "noget jeg skal have sagt"............ "noget der presser sig på"........."en holdning til hverdagslivets store og små oplevelser"...................

Og mit udgangspunkt er hele tiden:

Kunne dette ikke gøres lidt bedre?
Hvordan ville du have det hvis det var dig?
Hvad hvis det var dig selv?

Jeg vil så at sige ruske lidt i de tiltider "rustne" holdninger som jeg oplever der er til ting, mennesker, situationer og oplevelser. En blog der kommenterer alt lige fra hverdagsting til storpolitik. Men "en skarp tunge"................

04-Maj-2016

PAUSE...........

Min blog her holder pause på ubestemt tid fra idag...........

25-April-2016

NÅ!!!

Som jeg ser det er der meget "stress i luften" i øjeblikket. Som menneske presses man alle steder fra, energien skubber en i forskellige retninger og det er let at opleve kaos. Hverdagen presser, forskellige oplevelser presser og andre mennesker "smitter med pres". Energien føles for mig lige nu overordnet "stressende". Når det er sådan er det vigtigt at man som menneske vælger, hvordan man vil opleve dette "pres". Hvordan håndterer man livets stress? Og hvad gør man når man bliver presset ud i "yderpolerne" så man føler at man "vælter"? Hvad gør man med oplevelsen af at "man er op imod en overordnet stress-energi"?
Det bedste er at vælge FRED. Det er klart mest optimalt at vælge kaos og frustration fra. Og vælge at "trække vejret" i situationen og ikke gå i panik. Når det føles helt slemt kan man med held bruge "ordet og energien" i NÅ!!! Altså så at sige vælge at trække på skuldrene, være i Nuets oplevelse og slippe panikken vha NÅ!!!
"NÅ" vil gøre at du slapper af. Det vil gøre at du ingen mening har om stress oplevelsen. Og det vil føre dig mod fred fordi du overgiver dig til at Nuet er som det nu er. Du lader med dette valg så at sige virkeligheden være det den er (for du kan ofte alligevel ikke ændre virkeligheden). Meget ofte vil du være en del af "andres stress energi", som så bliver til din egen fordi vi mennesker "smitter hinanden". Ligeledes vil du med "NÅ" være ansvarlig for, at din stress energi ikke "smitter andre". Og på den måde "gør du noget godt" for dig selv og for andre.
Vælg "NÅ" næste gang du eller andre "stresser" og oplev at stressen forsvinder af sig selv..........."NÅ"!!!

12-April-2016

Nuet og planlægning........Kan man det?

Hvis man er en af dem der forsøger at lære Nuets Kraft lidt bedre at kende, tror man måske at planlægning så er "en by i Rusland". Altså at Nuet og det virkelige livs planlægning og styring ikke kan gå hånd i hånd.
Men det kan de........ Det er faktisk muligt. Men det kommer an på hvordan man ser på begrebet Tid. Hvis man ser på Tid som en "trussel", en irriterende størrelse der skal bekæmpes eller hvis man forsøger at styre Tiden med kontrol så vil det gå galt. Har man fx planlagt sin dag og sat en nøje i ramme og stædigt fastholder denne plan, så er der mulighed for at det kan gå helt galt. Man kan ende med at skabe en dag der er fyldt med forhindring, blokering og dårlige oplevelser.. Hvis man istedet så på hvordan "Nuet på dagen udspillede sig" og derefter lavede sin plan, vil man opleve en dag med mere flow, lethed og gode oplevelser. Derfor; man kan sagtens planlægge og "styre" mod en retning men når så Tiden oprinder for planens effektuering, skal man "mærke og se" efter om planen man har lavet stadig "holder". Gør den ikke det, er der fx stagnation eller andre forhindringer på planen, så er det en god ide at revurdere sin plan. Og istedet lægge mærke til "hvad viser Tiden/dagen/energien" mig lige NU. Tiden i Nuet vil nemlig meget tydeligt vise dig, hvor der er "flow-energi" og hvor der ikke er. Udfordringen er her at lægge mærke til og ikke bare dumstædigt fastholde sin planlagte plan. Og her er der ofte en udfordring for os, fordi vi holder for meget fast. Vi vil styre for meget. Prøv engang imellem at lægge mærke til Nuet i dit liv og lav så dine planer UDFRA det Tiden og Nuet viser dig LIGE DER. Glem dermed alt om de planer og forventninger du havde sidst du lavede planen og find modet til at lave en ny plan "i NUet". Så bliver alting meget lettere, sjovere og mere flowfyldt. På den måde er det både muligt at planlægge og samtidig "leve i Nuet"........
God fornøjelse :)

30-Marts-2016

At leve fuldt i Nuet..........

I øjeblikket oplever jeg at vi mennesker lærer om "Nuets Kraft". Vi lærer om at intet kan planlægges. Og at vores styring ofte "slår fejl"...............
Jeg tror på at der findes menneskelige regler og Guddommelige "regler". Menneskets regler arbejder gennem forstanden - sindet. De planlægges og gerne ned til mindste detalje. Vi forsøger at få "den plan" vi har lagt til at passe ind i et "mentalt og velovervejet skema". Vi regner den ud........
De Guddommelige "regler" arbejder gennem Nuets Kraft. Disse "regler" kan slet ikke styres af mennesket. Disse kan ikke "regnes ud" og passer ofte slet ikke ind i menneskelivets overvejelser. Og de opstår "pludseligt og ud af det blå". De opstår i Nuet og man skal være vågen for at opdage hvilke "regler der spiller ind".
De Guddommelige regler følger de Universelle Love. Fx Karmaloven; lov om tiltrækning; energiens love m.m.. Og disse love er vanskeligere at forstå for mennesket end de menneskelige love. Derfor kan de være mere skræmmende at have med at gøre for mennesket.
Men hvis man finder modet, tager imod med tillid og lever mere via "virkelighedens tegn i det daglige", vil man opdage det smukke i de Guddommelige loves indvirkning på vores liv. De Guddommelige love "tvinger" os nemlig til et liv i Nuet. Et liv i Nuet vil være et liv hvor du naturligt "bølger med det der opstår i dit liv" uden frygt. Det vil være et liv hvor der opstår små og større mirakler "ud af det blå". Og det vil være et liv der er meget levende. Et liv fyldt med spænding og intensitet................
Udfordringen for mennesket med et liv i Nuet og levet efter "de Guddommelige love" er, at vi er opdraget til at "have styr på alt". Vi er opdraget til "det mentale liv". Vi er i en kultur der ikke endnu værdsætter et liv i Nuet. Vi har stadig megen brug for struktur, regler, love og styring.
Min pointe med dagens indlæg er at udfordre dig til et liv mere i Nuet. For det er smukt og meget livgivende at prøve bare en gang imellem. Du vil føle at du lever - ikke bare overlever dagene. Og du vil opleve livets små og større mirakler på en intens måde. Prøv i det små at tage små tidspunkter i livet hvor du intet planlægger. Hvor du "bare" ser hvad der sker uden at du skal påvirke noget. Bare er i Nuet uden nogen indblanden. Og prøv så at lægge mærke til om meget ikke bare løser sig af sig selv. Og om meget folder sig ud af sig selv. Det er de Guddommelige love der så har indvirkning på dit liv. Fordi du giver plads til det. Og det vil føles lettere at leve da meget løser sig selv. Meget af det du tror du skal styre, kan alligevel ikke styres. Fordi de Guddommelige love altid "vinder over" de menneskelige love.
Find modet - prøv at leve fuldt i Nuet.............

23-Marts-2016

Interesssant..........

Jeg finder det meget interessant så meget gang der er i den tidligere nævnte Troes-konflikt. Hvis jeg ser med "de overordnede øjne" på energien i verden er der flere ting der er interessante i forhold til Tro..........
Vores eget hjemlige "spil om Tro" (som nævnt tidligere), Belgiens terror igår og "spillet om flygtninge ved grænserne" og de nye EU beslutninger.
Som jeg "ser og hører det" (med overordnede øjne) er det samme tema der går igen; nemlig Tro. Jeg tænker at "det Guddommelige" virkelig vil have os til at stoppe op og reflektere over Tro. Dels hvad vi selv personligt Tror på og hvordan vi selv bruger vores Tro. Og dels hvad Tror vi på overordnet. Man kan jo fx sagtens være "personligt ateist-troende" og så være optaget af hvordan verdens Troes-konflikt udarter sig.
Med det siger jeg - som tidligere nævnt -at Tro egentlig dybest set handler det samme. Men at DEN MÅDE Troen bruges på, kan være forskellige. Og som nævnt før er det måske der vi skal starte hvis konflikterne, terror og krige skal løses. Nemlig den erkendelse og livsførelse der dropper dommene over hinanden og starter med et simpelt punkt; nemlig at vi alle Tror på noget der "kunne ligne Gud". Altså at det er menneskets evne og vilje til at Tro der er det vigtige og som er samlingspunktet. Og ikke DEN MÅDE Troen leves på. Altså er det fuldstændig lige meget om "Gud kaldes det ene eller andet". Det er helt lige meget med det ene eller andet i forbindelse med Troen. Og det er underordnet om lærebøgerne til Troen kaldes det ene eller andet.
Når man skal løse så vanskelige konflikter som disse Troes-konflikter vi har i verden på flere måder, er det en god ide at starte med det vi har tilfælles. Og med det undgå domme over om det ene eller andet er mest korrekt.
Det er i hvert fald tydeligt at "dem deroppe" vil at vi skal lære noget vigtigt nu, eftersom der er SÅ mange forskellige steder at "det spilles ud".
Og så er det også interessant at "dem deroppe" lægger en del omkring påsken, idet påsken for mange stikker dybt ned i Tro.
Det vi selv kan gøre her i "påskens tegn" er at reflektere udømmende over, hvad er vores egen Tro. Og med dette også - udømmende - "tillade" andre deres Tro. Og hvis det er muligt sende "gode påsketanker" til de som lige nu testes i deres Tro (fx belgierne).
Og i denne "indre personligeTroes-rejse" tage stilling til, HVORDAN man selv vil BRUGE den Tro man har. I dette vil man på en fin måde tage afstand fra andres måder at bruge deres Tro på. Men uden fordømmelse; blot som i "dette vælger jeg at gøre i forhold til min Tro".....................
For det er fordømmelsen der er "roden til alt ondt" i Troes-konflikterne. Fordømmelse skaber afstand. Og har der været fordømmelse længe nok vil kløfterne blive meget store. Og måske ikke til at "reparere" igen.
Måske er det der vi mennesker er kommet til nu - en stor "ikke-reparerbar-kløft". God "Troes-rejse" i påsken..................

16-Marts-2016

Så er vi igang...........

Så er vi nu i fuld gang med den ældgamle Troes-konflikt.............
Det ses på imamernes fordømmelse af TV2. Og for den sags skyld også diverse politikkeres fordømmelse af imamerne. Og mulige forslag til hvordan det skal gribes an.
Med "at vi er igang" mener jeg.......nu kører troeskonflikten derudaf i samme spor som vanligt. Der står 2 parter - på hver sin side - og fordømmer hinanden. Og når nogen sætter sig for at forsøge - lad os kalde det dialog - ja så bliver det egentlig bare en samtale hvor begge parter fordømmer videre (fx Naser Khader og moskelederen). Det er jo præcis det vi mennesker gør hver eneste gang vi er meget forskellige, nemlig forsøger at få den anden part til at ændre mening og "komme over på vores egen side". Og deri fordømmelsen.........
Men det er ikke dialog. Det er "kun samtale".........
Dialog er når man VIRKELIG prøver at nærme sig sin modpart. Eller i hvert fald som det mindste giver modparten lov til at "holde på sin ret"/sin mening. Og ikke fordømmer denne eller iøvrigt holder fast i forskellighederne.
Dialog er når man VIRKELIG er villig til at se "ud over sin egen næse" og gøre tiltag til at finde en løsning. På tværs af forskellighederne...........
Dialog handler ikke om at ændre på andre men om at nærme sig et forståelses-stadie hvor man kan arbejde videre fra.
Dialog er en tilstand hvor begge parter "får lov til" at bevare sit syn på sagen og derfor ikke føler "sig kørt over" af den anden part. For opstår denne følelse vil parten istedet forsvare sig og fastholde sin egen ret. Fastholde sit eget synspunkt. Det bliver derfor en samtale om forskellighederne. Istedet for mulighederne.
Derfor hvis denne tilspidsede troes-konflikt skal have en mulighed, må ALLE parter først beslutte at gå til dialogmøde med åbenhed, kreativ tænkning og at ville lytte til modparten. Og ikke som det foregår nu - på forhånd - at have dømt den anden. Og dette gælder for begge sider af konflikten.
Dernæst er det et smart trick (når det er så tilspidset som nu) at finde en person der kan mægle. Det skal være en person der er upartisk og som begge parter stoler på og lytter til. Denne person skal holde dialogen på sporet, så domme og "jeg har ret attitude" stoppes når den dukker op. For ellers vil det fortsætte med at 2 parter står på hver sin side af hegnet og smider mere brænde på bålet. Og det er præcis det der sker nu...........
Og jeg tænker at denne øvelse er svær netop fordi denne mægler ikke findes. Og fordi der er VIRKELIG langt mellem parterne bl.a. fordi konflikten der er blusset op, er ÆLDGAMMEL. Og ingen har desværre endnu lykkes med løsninger selvom det er prøvet af mange forskellige mennesker og mange gange. Men en ting er helt sikkert uden dialog - ingen løsning.
Og det er desværre ikke igang nu. Det der er igang er endnu mere tilspidset konflikt, for ingen af parterne har hvad der skal til..........
Og mægleren er desværre ikke "opfundet" endnu...........
Men igang er vi - med Tros-konflikten - igen!!!

10-Marts-2016

Menneske - tag dig sammen.........

I forlængelse af mit sidste indlæg er her lidt flere kommentarer til emnet flygtning-indvandrer området.........
Set med mine "spirituelle briller" er menneskers overordnede læring om dette emne TRO......
TRO har alle dage været et brændpunkt mellem mennesker og har altid skabt krige. Det jeg ser at læringen går ud på er, at vi må opdage at vi ingen vegne er kommet med dette emne............. At vi skal se og tage os sammen NU!!!
Vi slås stadig om TRO. Vi bekriger stadig hinanden omkring hvad der er "rigtig TRO". Vi skændes stadig om, hvilke "regler fra Gud" der er de rigtige. Og hvem der har "lov til" at tale med Gud.
Jeg finder det VIRKELIG skræmmende at vi i 2016 stadig ikke er kommet nogen vegne med dette emne. Det er jo nøjagtig det samme vores art gjorde for 5000 år siden. Det samme som skete i år nul. Og det samme som Hitler lærte os om. Hvem er "de rigtige mennesker"? Hvilken Gud er den Sande? Hvem skal omvende hvem? Hvilke Gudsoverhoveder siger Sandheden? Hvilke mennesker har lov til at leve? Osv
For pokker det løber mig "koldt ned af ryggen"..............
Vi er ingen vegne kommet............ Og derfor ser jeg at det er hvad "det Guddommelige" vil lære os, via alle disse indvandrer/flygtninge udfordringer vi har nu. Vi må nu for alvor tage ansvar og gøre op med denne konflikt og krigs-energi. Vi må alle tage ansvar og flytte os til "et nyt sted" i forhold til "TRO`s-konflikter". Det er en skandale at vi ikke bruger vores nuværende udviklede sind, til at stoppe med at banke hinanden i hovedet med "hvad der er den rette TRO"..........
En ny mulighed kunne være følgende:
DER FINDES INGEN RIGTIG ELLER FORKERT TRO!!!!!!!
Der findes udelukkende forskellige MÅDER at TRO på. Men det er fuldstændig den samme "KRAFT" vi tilbeder uanset om metoden er kristen, muslimsk, buddhistisk, new age tro eller andet.
Måske kunne vi starte med at give "den såkaldte Gud" et ny fælles navn; nemlig KRAFTEN. Tænk så ville vi ikke behøve diskutere og blive uenige om "hvem den rigtige Gud er"!!! Og hvad navnet er på "ham".
Vi kunne også begynde at TRO på at, Gud er en kvinde der hedder Zofia!!!
Det ville være helt banebrydende. Så kunne vi nemlig alle sammen starte HELT forfra uden krige. Det er da smart...............
Beklager for "den sort-ironiske tone". Men jeg finder det SÅ barnligt og "nederen" at vi ingen vegne er kommet i den ældgamle TRO`s-konflikt.
Mennesket må nu tage sig sammen, inden vi ødelægger Jorden med alle disse latterlige og dumme konflikter.
Lad nu bare alle have deres TRO uden at dømme den. Bare vær glad for at mennesker TROR på noget. Det er da fuldstændigt ligemeget hvad de kalder det de TROR på. Det vigtigste er at TRO findes i mennesket.......
Menneske - vågn op nu - og stop skænderierne om TRO..........
Jeg håber og TROR at jeg måske kan opleve dette, mens jeg er i min nuværende krop. Det ville være meget banebrydende for menneske-racen hvis vi kan stoppe med denne ældgamle konflikt.
Det ville klæde os...............

07-Marts-2016

Vi har "sovet" længe..........

Lige nu er der gang i mange "tegn" vedr flygtninge, integration og hvordan Sandheden om dette egentlig ser ud. Og dermed vises vi tydeligt om noget skal gøres lidt bedre eller ikke. Fungerer det som det er nu? Skal noget ændres?
Overordnet er disse "flygtning-tegn" et udtryk for at alle har "sovet i timen". Mange har lukket øjnene i mange år. Og lige nu er det åbenbart tid til at "vågne af søvnen". Det er i hvert fald tydeligt at verden skal træffe nogle valg. Og det gælder både de som flygter fra deres hjemland. Og de som måske skal tage imod de flygtende. Alle står med et ansvar. Alle må tage stilling. Alle må "vågne op". For der er tydeligvis meget der ikke fungerer. Der er tydeligvis talrige blokeringer flere steder..........
Og fordi vi "har sovet så længe" står vi nu med større udfordringer end hvis vi havde været "mere vågne" tidligere............
For mig at se gælder det som sagt både for de som flygter og de som evt skal tage imod. Skal de flygte? Vil det bedre det liv de har at være låst i fx Tyrkiet eller Grækenland og her leve skidt? Skal de måske hellere blive i det land de kender og kæmpe der? Er det overhovedet rejsen værd for dem selv og særligt deres børn? Er de klar til at tage ansvar for at de måske ikke overlever rejsen? Osv........... Det er deres ansvar..............
Og for modtagerlandene; er vi gearet til at modtage flygtninge? Hvordan skal vi gøre det? Hvad vil virke mest optimalt? Kan vi gøre det bedre end hidtil? Osv...........
"Tegnene" vi får lige nu alle sammen (hvadenten man er flygtning eller modtageland) peger alle på, at vi skal lære noget vigtigt. Vi skal alle reflektere over og vurdere vores eget ansvar i udfordringen.
Tænk hvis alle gjorde det, så ville vi måske ikke have så meget frustration, vrede, konflikt og problematikker om emnet. Så ansvarlighed er klart en af læringerne i flygtninge/integrationsproblemerne.
Det ser man også gennem endnu et "tegn" nemlig TV2 udsendelser om moskeer i DK. Her bliver det meget tydeligt at det er ansvarlighed der er udfordringen. Både ansvarlighed fra de danske myndigheders side. Men også fra invandrer- miljøet. Det er en skræmmende oplevelse at overvære, at det hele er blevet så tilspidset at "løgne", egocentrering og uansvarlighed er blevet hverdagen her. At det nærmest gælder om at snyde mest muligt.
At man bevidst skjuler hele Sandheden er trist. At man stadig ikke værdsætter DK`s muligheder men "bare bruger løs" er utaknemligt. At man bevidst bruger ordet "danskerne - gå ikke til dem" er vanvittigt distancerende. Og dette ordvalg viser tydeligt at der er en stor kløft mellem os.
Og alt i alt levnes der ikke mange chancer for " et helt samfund på tværs af forskellighederne". Altså at vi kan mødes et sted!!!
Der er pga "den lange søvn" alle har haft, nu et stor kløft imellem 2 kulturer. Og det vil blive vanskeligt at reparere da tilliden fx gennem løgnene, er brudt i stor stil. Jeg tror ikke det er muligt.
Så snarere skal vi alle først starte med at ville selvansvarlighed. Og det tror jeg ikke bliver muligt.
Derfor må vi via "tegnene" indse at kløften mellem os er større end ventet. Først må den erkendelse synke ind. Og først med den erkendelse åbner der sig måske en mulighed for tillidsopbygning. Måske en mulighed for at "samle landet" trods forskellighederne.
Og så skal vi nok også vente på at der kommer en tid, hvor nogle ansvarlige ledere VIRKELIG vil "helheden". Og ikke som nu; ledere der ønsker at bevare deres egen magt for enhver pris. For dette er farlige ledere. Det er ledere der ønsker at "vi sover videre" og ikke ændrer på noget.
Og desværre er det kun dem der findes lige nu...............Skræmmende!!!
Jeg vil spændt følge med udviklingen og "tegnene" i denne sag...........

03-Marts-2016

SAMarbejde - hvad er det egentlig?

Nu har jeg ofte kommet med kommentarer vedr. emnet SAMarbejde. Jeg oplever nemlig at vi mennesker ofte bruger ord og vendinger vi faktisk ikke helt ved hvad er. Altså hvad er "den dybere betydning" af energien/ordet..........
I forhold til energien SAMarbejde har jeg arbejdet meget og længe med denne energi. I forskellige sammenhænge.
Og derfor har jeg fordybet mig i hvad det egentlig er for et ord/energi? Hvilken energi er det egentlig der tales om? Hvordan kan vi forstå den dybere mening og dermed forstå hvilke muligheder der egentlig er med dette ord- energi?
Jeg skriver SAMarbejde med stort fordi med det har jeg en pointe. Nemlig at jeg oplever at mennesker har en "lidt slidt tilgang" til ordet og brugen af dette. For at illustrere hvad der er dybden i ordet - "SAM" med stort............
For det er i virkeligheden hele pointen med ordet og brugen af SAMarbejde; at vi gør noget SAMMEN. Med det siges der jo at BEGGE/ALLE parter i en SAMarbejdsrelation bidrager. ALLE giver energi. ALLE skal høres. Alle har talenter der kan bruges. ALLE kan se og skabe muligheder m.m..
Min oplevelse er bare at ordet er blevet så "slidt og hverdags brugt" af mennesker, at de faktisk ikke længere bruger dette optimalt. Tænker ikke længere over betydningen af ordet. Eller gør det måske "på rygraden" uden omtanke for hvad det egentlig er der skal gøres.
Og det er ærgerligt at - et så vigtigt ord/eneregi - er blevet "hverdagkost". For det kan føre os langt hvis vi forstår at bruge SAMarbejde som det var tiltænkt. Hvis vi husker at arbejde fuldkomment med dette............
For mig kan "dybden af ordet/energien i ordet" forklares med følgende sætning:
SAMarbejde er - når man på tværs af forskelligheder - finder løsninger og muligheder som gør ALLE involverede tilfredse................
Her siges der noget om at vores forskelligheder bliver en styrke hvis man afgiver magt, "jeg har ret-attitude", jeg vil vinde, det skal gå efter min næse, arrogance, kontrol og hovmodighed osv..........
For i "SAM" ligger jo netop at ALLE skal føle at de får ret. ALLE skal føle de bliver hørt og forstået. ALLE har deres tilkendegivelser at komme med. ALLE skal bidrage med deres talent. ALLE skal føle "magt" osv.............
Dvs i SAMarbejde arbejdes ikke med skyld, nedgøren af andre eller andet som gør at nogen "stikker af" i en SAMarbejds-situation.
Jeg arbejder altid med at når et givent SAMarbejde er overstået, er det sidste spørgsmål man stiller hinanden "er du tilfreds med løsningen"???
For på den måde er det er "reelt stykke SAMarbejde" der er gjort. Og ikke "bare" samarbejde fordi det skal man eller fordi det er "smart"...........
God fornøjelse med dine SAMarbejds-processer............

26-Februar-2016

Tidligere liv - hvem er så Lars Løkke.......????

Her er lidt sort humor til week-enden...............
I den spirituelle branche findes begrebet "tidligere liv/re-inkarnation". Det kan man tro på eller ikke. Der er også nogen der tror på, at man kan lave en såkaldt "walk-in". Her "overtager" man efter sigende en andens fysiske krop. Det kan man tro på eller ikke.
Men det er meget sjovt at "lege med tanken om begge dele" hvis man ser det angående LL.
Tager man begge begreber i brug her, må LL være en re-inkarnation af Hitler. "Stå ret eller dø............."
Og Nordkoreas leder må have lavet en "walk in" i vores statsminister. Det kan man særligt se på mundpartiet. Her er fuldstændige identiske træk.........
Ajjj men det er da skræmmende så arrogant og hovmodig han bruger sit lederskab. Og det forplanter sig selvfølgelig ned igennem "hans rækker". Sjældent har jeg da set så arrogant attitude. Fx da Eva K. Hansen var i samråd og det blev stoppet. Hele hendes kropssprog, hendes hånlige mundparti og hendes ord var så arrogante og nedladende.
Og LL når han skal stå fast på sin mening - her strømmer magtenergi og arrogance ud af hele hans væsen.
Jeg finder det fantastisk når mennesker har en holdning til noget. Og godt at man tør stå ved det man mener. Men der er meget forskel på HVORDAN og med HVILKEN ENERGI man gør det. I venstre er der tilsyneladende en gennemført holdning til at alle andres meninger er lavere, inkompetente og uden "ret". I hvert fald er det tydeligt at arrogance bliver deres svar. Du bliver simpelthen ikke hørt og gerne "kørt over" hvis du ikke lige "passer ind i LL`s slæng". Du bliver "noget der skal bekæmpes med al magt"........
Puha for en energi..................
Og det er så DK`s lederskab. Det er så den måde der skal samarbejdes på. Det er så den måde vi viser hinanden respekt og værdighed på.
Nejjjjj......det kan gøres bedre. Der er bestemt noget at lære for de kære venstrefolk (og andre der bruger arrogance). Her er godt nok plads til forbedring. Jeg syntes der er rimeligt at "forvente" at landets øverste ledelse, finder en anden attitude frem så DK kan finde ro igen.........
For det er ikke nok at ville såkaldt samarbejde (LL-`s udstrakte hånd til K) via ord. Det er jo handlinger og energien bag der fortæller om samarbejdets mulighed. Den energi der udstråles klart og tydeligt fra venstrefolkene er desværre ikke samarbejdes-energi. De vil og kan kun samarbejde når deres "magt vinder", når de får ret og når andre "retter ind" efter deres pibe.
Og det er laaaannnngggttt fra energien SAM-ARBEJDE!!!!
Uha der er noget at lære............
Mon ikke der dukker lidt Karma op og udligner???
Det håber jeg............

24-Februar-2016

Sikke en farce.............

Så er der gang i mit "yndlingsemne" igen; nemlig Lars Løkke (LL) og lederskabet i DK. Nu kører sagen om Eva K. Hansen i højeste gear. Med alt hvad der hører til af drama her. Interessant at følge med i som altid. Og her er det jo også interessant, hvad vi kan lære om lederskab og om hvad der skal til for at gøre dette "håndværk" ordentligt. For mig er lederskab nemlig "et håndværk der kræver sin mand". Og i hvert fald kræver vilje til at lære om "håndværket". For mig skal en leder have evner som empati, lytte til alle samarbejdspartnere og kunne træffe beslutninger i kriser uden at tænke på sig selv som den eneste. Uden at være optaget af magt, at blive sejrsherre og "hård ledelse". Og i hvert fald skal en leder - efter min mening - informere om kriser der opstår. Måske bare en kort information men information er vigtigt for at utryghed ikke opstår. Og for at mennesker føler ejerskab og føler sig som en del af noget.
Når en leder - her LL - absolut ingen kommunikation gør vil utryghed og uvished opstå. Særligt når han så "spiller sit magtspil på de sociale medier". Alle vil spekulere og sætte gang i forskellige egne vurderinger. Og det er sjældent til gavn for andet end større uro, mere krise og utryghed hos alle. Jeg syntes det er et umodent træk af LL. Og for mig synliggør det igen, at vi har en leder der ikke kan "håndværket ledelse". For man er jo ikke nødvendigvis en god leder, fordi man sidder på landets øverste lederplads. Som sagt før kan jeg "på gode dage" medgive at han kan "noget politisk håndværk", politisk spin og strategitænkning. Men lederskab - der mangler efter min mening virkelig meget. Og det viser Ll nu igen med de umodne og mærkelige valg han gør nu i denne "krise-situation".
Vi trænger til en anden slags lederskab i DK efter min mening. En leder der tænker mindre på sin egen magtposition og mere på landets ve og vel.
Sikke en farce vi er vidner til lige nu..................

23-Februar-2016

"Der er ALTID 2 sider af samme sag - pas på med de hurtige domme"

Igår så jeg et program i TV, som omhandler en sag fra Mariager. En sag hvor et lesbisk par - efter egne udsagn - blev chikaneret pga deres sexualitet.
Sagen har været i TV før og jeg har interesseret fulgt med i den. Jeg er da helt sikkert af den opfattelse at folk må leve det liv det ønsker og have de holdninger de ønsker. Ala "det er et frit land vi lever i", sålænge ens valg ikke "går ud over andre" (fx mord, svindel m.m.). Så da jeg så sagen i TV for et års tid siden og den lesbiske kvinde udtalte sig om hendes hetz, sad jeg med en fornemmelse af "noget". Det var ligesom "noget ikke passede". En energi jeg registrerede som jeg ikke kunne sætte ord på. Igår fik jeg ord på hvad fornemmelsen drejede sig om; nemlig at der var ting i sagen som ikke passede sammen. At de beviser kvinden fremførte måske ikke helt "gik op med virkeligheden". Ja så at sige gravede man i sagen og fandt modsætninger og nye vinkler i beviserne.
En mand har i et år stået anklaget af kvinden. Og der har været flere "hate-crime-demonstrationer" til støtte for den lesbiske families pinsler. Dvs fremmede mennesker der sympatiserede med familien og dermed "gik imod" den skyldige.
Denne episode lærer os noget vigtigt; nemlig at der ALTID er "2 sider af en sag". Og at man skal være varsom med at dømme nogen før sagen er helt oplyst. Det er virkelig uheldigt at vi er "blevet så hurtige på aftrækkeren" og dømmer i flæng, uden reelt at kende til sagen. Bare der er et lille emne skal vi samles og råbe op. En lille ting og vi er helt oppe i det røde felt.
Jeg har omtalt det før, det er som om vi bare sidder og venter på noget at brokke os over. Noget vi kan "gå imod". Noget vi kan udtrykke os igennem.
Desværre oplever jeg ofte, at når vi er så "hurtige på aftrækkeren" kan vi komme til at dømme for tidligt. Og på den måde gøre skade på nogen. Helt uretfærdigt og urimeligt gøre nogen til skurk.
Og igår blev det tydeligt at sagen måske ikke er helt så sikker. Og at en mand måske er blevet "dømt uskyldigt", i hvert fald af alle de som havde travlt med demonstrationen og udtalelserne om sagen. Før de reelt havde det fulde kendskab til sagen og "bare fordi" en kvinde udtaler sig i medierne.
Nu er manden heldigvis ikke dømt af domstolene endnu og sagen kører stadig. Men jeg syntes det er et eksempel på at man skal passe på med at dømme, før man kender til HELE sagen. Og på den måde undlade at tage parti "bare fordi nogen siger noget". For igår var der i hvert fald flere ting der pegede på, at kvinden måske ikke havde fortalt alt i sagen.
Flere steder "kom Karma tilbage" og påpegede, at sagen vist ikke var helt så enkelt som først antaget. Og Karma kom altså med at "der er 2 sider af samme sag". Pas på med hvor "DU sætter dit kryds". Og "sæt først DIT kryds" når du er HELT sikker i DIN sag.
HUSK derfor ALTID at der er "2 sider af samme sag" - undgå at "være dommer" før du kender "alle beviser". Måske slet ikke have så "skrap en mening" om alting uden dokumentation. Nogen gange er det godt at vente før "man springer ud som med-sympatisør".............
For som nævnt tidligere - Karma dukker ALTID op og udligner.............
Heldigvis for det, så ingen skal dømmes uden beviser...............

17-Februar-2016

"Gruppe symfonier".............

Som en afslutning på emnet "grupper" her lidt tanker...........
At være i grupper er som at spille i et orkester. Samtlige deltagere i orkesteret har vidt forskellige talenter, vidt forskellige instrumenter og spiller med "vidt forskellige toner". Ingen kan undværes hvis man ønsker et smukt stykke musik - en smuk "gruppe symfoni". Ingen kan i det samlede billede gøres mindre værd end andre. For alle i orkesteret vil - når deres tone spilles - præge musikken til perfekt skabelse. Altså betyder alle noget for det færdige resultat - for den komplette skabelse.
Hvis man tror på gruppers stærke Skaber Kraft er det en god ide at vælge følgende energi, nemlig "bevidst talent brug". Med dette mener jeg at ALLE er bevidste om ALLES talent. Og bruger dette bevidst. På den måde bliver skabelsen "smuk og perfekt". På den måde vil "tonerne blive himmelske". Hvis nogen underkender en andens talent og Kraft, vil skabelsen blokeres til skade for hele gruppen. Og i sidste ende sig selv..............
Man skal så at sige værdsætte sine gruppemedlemmers særlige talent, lige så meget som sit eget. Og man skal i hvert fald undlade at "tale ned om" det talent en anden har. For i så fald vil man også "tale ned om sit eget talent" i forhold til gruppeskabelsen.
Grupper er - som nævnt tidligere - MEGET stærke skaberfællesskaber når energien bruges i balance. Når en gruppe er en HELHED. Når alle føler sig værdsat og i brug som den Kraft man nu er. Grupper kan - når de fungerer som en enhed - skabe store ting sammen. Ja man kunne tale om "Magisk Samskabelse". Og det er en stor oplevelse når en gruppe formår at værdsætte alles talent og bruge det i skabelsen, således at flow og Magi opstår.
Så ønsker man som gruppe "Magisk Samskabelse med flow" skal man starte med at opdage, om ALLE bruger ALLES talent optimalt. Eller om man er "kommet til at undervurdere" noget af gruppens talent? Virker Samskabelsen ikke, bør man reflektere over hvorledes man selv ser på resten af gruppens medlemmer? Og om man værdsætter og sætter pris på det den enkelte byder ind med til den samlede skabelse. Eller om det måske "bare er blevet så meget hverdag" at man ikke længere påskønner andres talent. Måske oven i købet nedgør andres talent? For er dette tilfældet får et hurtigt store konsekvenser for gruppens muligheder. Det vil blive vanskeligt - måske umuligt - at lave Magi i en gruppe hvor ikke alles talent værdsættes.
Kig "dine grupper efter i sømmene" med disse ord, hvis der mangler flow. For at opdage om du ikke længere værdsætter alle "instrumenterne og tonerne"?
Husk at gruppens samlede energi flow, påvirker dit eget personlige flow.......

11-Februar-2016

De oversete grupper..........

Som beskrevet i sidste indlæg, tror jeg på betydningen af gruppers energi i alle sammenhænge. Og jeg tror på alle gruppesammenhænges virkning på vores personlige liv. Det betyder at ALLE slags "gruppespil" du befinder dig i, vil have en betydning for din egen energi og dit eget liv. Og helt firkantet får det betydning for, om du oplever flow eller stagnation i dit eget personlige liv. Derfor er det vigtigt at spotte ubalancer i de forskellige grupper man deltager i. For at undgå "skadespåvirkning" i eget liv eller de andre grupper man deltager i. Der kan derfor være gruppesammenhænge man skal fjerne sig fra.
Og nogen gange tænker man slet ikke over "at en gruppe egentlig er en gruppe" i forhold til energi-udveksling.
Lad mig komme med nogle ofte oversete "gruppe-energipåvirkninger", som man kan "komme til at hænge på selv" hvis man ikke er opmærksom.
Køen på motorvejen er en stærk gruppe-energiudveksling. Desværre er det sjældent at der er "god energi udveksling" i denne, da de fleste er i en kø med stress-energi. Med frustrationsenergi. Med vredes-energi. Med egoist-energi m.m.. Er du i en kø på motorvejen så prøv at lægge mærke til energien. Læg mærke til om du kan mærke stressen og frustrationen. Og inden du går ind af din egen hoveddør, så læg mærke til om "du er blevet smittet" af gruppe-energien derfra. Og er du det, så gør noget for at komme af med den igen inden du ender med at smitte din "familie-gruppe" med energien fra køen.
Det samme gør sig gældende hvis du står i kø i supermarkedet. Der er stor risiko for at du bliver "smittet" her. Gør noget aktivt og bevidst for at undgå dette.
Et andet "gruppebevidstheds smitte sted" er din arbejdsplads. Hvordan var chefen idag og lod du dig "smitte"? Hvad med din nærmeste kollega? Noget du tog med hjem derfra så familiegruppen blev påvirket? Hvad med kunderne i butikken? Osv.
Min pointe er at overalt hvor vi er i en flok - en gruppe, vil "noget" opstå og derfor en mulighed for at du personligt "tager det med videre til din næste gruppe". Og det kan være ubehageligt og drænende, at "bære gruppers energi og bevidsthed videre".
Et godt råd; når du er "færdig i èn gruppe", så gør noget aktivt for at frigøre dig fra den gruppes energi inden du går videre til den næste gruppe. På den måde bliver du ikke "smitte-kilde" og dermed laver du "nødvendigt energiarbejde" for at få en god dag........

05-Februar-2016

Gruppebevidsthedens betydning..........

Energi er en underlig størrelse for den er jo ikke særlig målbar (tror vi ofte). Og alligevel og heldigvis er der så småt ved at være trends i forskermiljøerne, der vedkender at man kan måle og bevise energi. Fx har man lavet forsøg med personer hvor det var beviseligt, at tanker og følelser ændrede hjernens "positiv eller negativ-muligheder". Og at diverse målinger tydeligt pegede på "ro i kroppen eller ikke". Og det er godt at "de såkaldte kloge" begynder at anerkende at energi kan bevises.
Et sted hvor det faktisk også er meget "beviseligt" at energi kan aflæses, er i grupper. Samlinger af mennesker påvirker hinanden og er afhængige af hvordan energien fungerer i gruppen. Energien kan så enten være Kraftfuld og skabende eller i den anden ende stagneret og uskabende. Vi er indbyrdes afhængige af dynamikken i vores fællesskab. Og derfor er vi også personligt ansvarlige for, hvad "vi byder ind med til fællesskabet". Hvis man fx er nærrig og holder på sit eget, vil det skabe mindre pengeflow for alle. Hvis man fx er "tung og deprimeret", vil det skabe en "vente-tilstand" for resten af gruppen.
Eller hvis man fx kører magtkampe indbyrdes i en gruppe, vil energien i gruppen blive uskabende da al energien er "bundet op i magtkampene".
Min pointe er at gruppens energi påvirkes af alle gruppens medlemmer. Det kan være "arbejdsgrupper/kolleger", familiegrupper, venskabsgrupper, "sportsgrupper" (fx håndboldhold) m.m.. Alle steder
hvor mennesker samler sig i grupper, skal man nøje vurdere "gruppebevidsthedens betydning" for fremdrift mod mål og skabelse. Og sætte ind i at ændre gruppebevidsthed når en er dårligt fungerende, istedet for kun at arbejde med enkeltpersonerne adskilt. Selvfølgelig ligger der et personligt arbejde at gøre, da enkeltpersonerne jo bidrager til gruppebevidsthedens energiflow. Men man skal samtidig arbejde på hele gruppens energi. Altså interne gruppeudfordringer..........
Et godt eksempel på gruppebevidsthedens betydning er herrehåndboldlandsholdets nylige kampe. Her blev det tydeligt at gruppebevidstheden ændrede sig og fik betydning for succes eller ikke.
Derfor er dette indlæg en opfordring til at checke de "grupper" ud man deltager i. Og være medansvarlig for gruppebevidstheden og dynamikken i denne. Så hvis energien i den gruppe du er i er uden flow og i ubalance, ligger ansvaret bl.a. hos dig selv. Du skal gøre dig selvansvarlig i forhold til om "din gruppebevidsthed og energi" fungerer optimalt. Og gør den ikke det så "vov at ændre det". Tag chancen og gør hvad du kan for at forbedre gruppens energi. Tag risikoen selvom du skal igennem en svær samtale eller andet, for at løfte gruppebevidstheden til et mere "skabende, Magisk og succesfuldt sted".
For gruppebevidsthedens betydning for dit eget personlige liv, er et særdeles vigtigt bidrag hvis du ønsker "et lykkeligt liv". Fordi vi påvirker hinanden meget i de grupper vi "deltager" i. Det skal du ikke underkende............
Vi er flokdyr og derfor er vi stærkt afhængige af flokkens energi. Gruppebevidsthedens betydning for dig er altså stærk..........

02-Februar-2016

Sundhedssystemet står for fald..........

Jeg blev for ca. 30 år siden uddannet i sundhedssystemet og havde nogle af mine arbejdsår her. Da jeg for ca. 20 år siden valgte iværksættervejen istedet, var en af hovedårsagerne at jeg ikke kunne "stå inde for kvaliteten". Ja allerede dengang var der noget skidt igang!!!
Og jeg skal da love for at det ikke er blevet bedre siden. Jeg følger selvfølgelig interesseret med i de seneste års "sundhedsudvikling". Og jeg er bestemt ikke misundelig på min tidligere kolleger. For presset er helt klart ikke blevet mindre siden jeg forlod branchen. Jeg vil nødigt "være i deres sko".........
Men nu har jeg så været så uheldig at opleve sundhedssystemet udefra via en af mine nære, op til flere gange.
Og UHA!!! Skræmmende system. Vanvittigt hvilke beslutninger der tages. Talrige fejl bliver lavet. Ingen empati i patientkontakten - du er klart "bare et nummer der skal overståes i den lange kø af patienter". Ord som jeg kan beskrive vores oplevelser med sundhedssystemet med:
Upersonligt. Et "irriterende nummer i den lange kø". Talen henover hovedet på den der skal have hjælp. Ingen empati og medfølelse. Du bliver ikke lyttet til og taget alvorligt. Ingen hjælp - du skal VIRKELIG kæmpe for at "få dit stykke af sundhedskagen". Ingen lytter seriøst til dig - du skal bare overståes så de kan komme hurtigt videre. Brokker du dig bliver du truet med politiet. Overlæger der slet ingen psykologisk evne har, til at drage omsorg for en patient. Grænseoverskridende adfærd fordi alt skal gå så stærkt. Og ikke mindst du bliver slet ikke hørt, da ALLE skubber "lorten videre i systemet". Ingen vil tage ansvaret og hjælpe dig selvom du fejler noget livstruende.
Derfor er her en opsang til mine tidligere kolleger i sundhedsvæsenet:
Tag på kurser hvor I lærer at håndtere mennesker der er i krise pga sygdom. Og lær hvordan man behandler andre mennesker som MENNESKER og ikke dyr. Og søg indad for at tage stilling til om den opførsel og de valg I traf i en patientsag, kunne gøres bedre. Det er jeg sikker på at I ville opdage hvis I var ansvarlige og så på jer selv.
Så ville vi på sigt måske igen få et troværdigt og godt sundhedsvæsen.
For idag står sundhedsvæsenet efter min mening "for fald". "Fuld nedsmeltning" er på vej. Jeg håber på at jeg for sidste gang i LAAAANNNNGGG tid er i kontakt med dette system. PUHA.........kedelige oplevelser.........
Vågn op derude i sundhedssystemet. Det kan gøres MEGET bedre!!!

30-Januar-2016

Hvad er der gang i for menneskeracen.........?

Igennem noget tid har jeg været "fascineret" af en af menneskeracens livsmetoder. Nemlig metoden "at svindle".................
Det fascinerer mig fordi jeg tænker meget over, hvordan kan mennesker vælge dette? Hvad er det der sker i menneskets hjerne, når de vælger denne metode? Hvad gør at mennesker slet ingen "stop-knap" har? Og hvad er det der gør at det bliver "en legal måde at overleve på"?
Dermed siger jeg at det fascinerer mig, at vi som race stadig ikke er kommet videre. At vi stadig vælger så primitive metoder for livsoverlevelse. Og at vi åbenbart stadig ikke er blevet mere udviklet?
Den seneste tid er nyhederne, text-tv og diverse tv - udsendelser fyldt med forskellige eksempler på mennesker, der helt bevidst bedrager og svindler andre. Og "bare for at få mest selv". Bare for at få det "fede liv selv". Og udelukkende sætter sine egne behov først og har en stor ligegyldighed overfor andre mennesker. Det er da fascinerende at vi som race stadig ikke er kommet længere. Og at vi stadig er så asociale at nærrighed, grådighed og egen behovsopfyldelse er den førende dagsorden.
Og jeg oplever og fornemmer også at det faktisk er blevet værre og nu så slemt, at man ikke engang har en "lille indre samvittigheds-stemme" der stopper en før man sætter andres liv "i fare"...............
Det føles som om vi som race blottes mere og mere for empati, omsorg for andre samt ansvarlighed for gruppebevidstheden. Fascinerende og meget skræmmende syntes jeg....................
Nogle nylige eksempler jeg er stødt på.........."Slik-svindlen" hvor et større netværk ompakker gammelt slik med nye datoer og sælger det som "vej-selv-slik" til intetanende købere. Og for at det ikke var nok så "glemmer slik-sælgerne" også at betale moms af det hele. Dejlig dobbeltsvindel. Men de har det selv fedt og kører i dyre biler, bor i store huse og har virksomheder der tjener mange penge!!! Nederen...............
Svindel fra store virksomheder i flere lande, der bevidst sørger for skatteunddragelse og momsunddragelse og på den måde dræner vores "fælles-kasse" for penge. Og på den måde underminerer vores såkaldte "velfærdssamfund". Øv og nederen...................
Eller et kendt tidligere "ungt finans-håb" der bevidst svindlede andre og statskassen, for at kunne opretholde "sit champagneliv".
For dem alle er den samme drivkraft........."Hvordan får JEG SELV MEST"!!! Hvordan kan jeg rage mest til mig selv. Hvor kan jeg lettest tjene penge så det gavner mig selv. Og hvem kan jeg snyde og svindle så jeg vinder.
Puha.............det er virkelig et usympatisk karaktertræk.
Og for mig er det både fascinerenede og skræmmende på samme tid.
For hvad er der egentlig gang i for menneskeracen? Hvor er vi på vej hen? Er der mon håb for fremtiden? Vil det nogensinde være muligt at egoisme, grådighed, nærrighed og "det materielle liv" ikke længere er det der driver os. I hvert fald ikke driver os til at snyde, svindle og bedrage andre som metode til at opnå "egenvinding"..............
Sådan at vi istedet kommer et sted hen hvor penge, det materielle liv og dermed usunde metoder ingen/mindre værdi har. Og vi istedet fokuserer på at "være et godt menneske"............... I hvert fald "for god til" at snyde og svindle andre for at få selv..........
Og hvor vi som race istedet værdsætter og lever "renere dyder og karaktertræk" som empati, selvansvarlighed og en øget gruppebevidsthedsfølelse............
Puha........."håbet er lysegrønt". Men det ser sgu ikke for godt ud nu............
Menneskeracen har bestemt plads til forbedring her.................

22-Januar-2016

"Hippie eller ikke?"

Videre fra mit sidste indlæg er her lidt tanker.............
Jeg er med på at det kan lyde "lidt langhåret og hippieagtigt", at tro på at vi mennesker kan undvære regler og love.................
Og at et samfund kan fungere uden..........
Det tror jeg sådan set heller ikke på.........
Men det er bare soleklart for mig at vi må gøre noget andet end det vi gør nu? Vi MÅ og SKAL meget snart finde en ny metode "til samvær"!!!
Det uundgåelige næste spørgsmål der kommer (hvis ingen regler og love) er selvfølgelig "jamen hvordan skal vi så være sammen?" Og kan det lade sig gøre at leve så mange forskellige mennesker - med så mange forskellige personlige dagsordner og behov - uden regler?
Nej det tror jeg ikke det kan NU!!! For det er vi slet ikke "gearet til" og "klar til" som art. Det er vi klart alt for uerfarne i selvansvar til.
Men det jeg tror vi kan gøre er, så småt at gå den vej at vi værdsætter og har tillid til det enkelte menneskes selvansvar. Og måske allerede fra børn er helt små, "opdrager dem til" og viser dem vej til selvansvarlighed. For gradvist at ændre den kultur vi gennem mange århundrede har opbygget. Vi skal turde tænke og handle HELT modsat af det vi har gjort før. Innovation TAK!!!
Så det "hippie-agtige" i min tilgang og refleksion over "regelcirkusset", er sådan set bare at vi NU tager stilling.
Og det kan vi passende gøre nu, ved at stille os selv spørgsmålet "er vi på rette vej med regel-cirkusset"? Skal/ kan vi gøre det bedre? Er der mon nye veje at gå eller?
Istedet for hovedløst at gøre som vi plejer og oprette flere love og paragraffer.
Og kigge "hippe-vejen" - den vej hvor alt bare slippes og ingen love eksisterer. Og tør vi kigge den vej kunne vi måske ende med at tage "det Gode" fra hippietiden og sætte det sammen med "regler og lov samfundets erfaringer". Så at sige lave en "hybrid" - det bedste fra begge verdener. Og dermed starte på en frisk og lave en "ommer".
Fordi det kommer HELT sikkert ikke til at virke det der er gang i nu.
Flere love og regler som "frygt-minimering" kan vi godt glemme.
Det ER den gale vej............
Hippie eller ej? Hvad tror du på?

21-Januar-2016

Jeg bliver sgu meget trist........

Den seneste tid er der et par oplevelser der giver mig følelsen tristhed........
1 oplevelse:
En fyr fra Langeland er leder i Langelands socialpsykiatri. Han er en leder der har gjort det til sit kald at psykisk syge og andre "skæve eksistenser", skal have den bedste service og de skal hjælpes til et bedre liv. For at nå dette mål har han måttet "gradbøje" de paragraffer, love og regler, som det såkaldte "normale samfund" har sat op. Brugerne fik det klart bedre, han kunne hjælpe dem og der var godt "styr på disse mennesker" som ellers ville "falde mellem stolene". Og det ville de fordi love, regler og paragraffer ikke kan bruges, når man i praksis skal hjælpe så vanskelige grupper af mennesker.
Jeg er selv uddannet i psykiatrien og har selv arbejdet med denne "bruger-gruppe" og man støder ofte "panden mod en mur" og må tænke meget kreativt.
Alt har nu i 20 år fungeret og været "fryd og gammen" i Langelands socialpsykiatri. Mange har fået et bedre liv...............
Lige indtil politikkerne besluttede at lave nye regler, love og paragraffer og oprette tilsyn der skulle ensrette behandlingen.
Nu er ildsjælen, den kreative hjælper og den visionære leder fra Langeland blevet fyret. Fordi hans metoder "falder udenfor tilsynets regler og love".
Øv for det............. Det gør mig trist................
For det er bare sådan at love, regler og paragraffer er en metode mennesket bruger når der er frygt. Love, regler og paragraffer gør at mennesket tror de vil opleve mindre frygt!!!
Men det kvæler samtidig ethvert innovativt, kreativt og mulighedssøgende initiativ, at leve efter menneske-regler. Og det der gør mig mest trist er, at for mig at se tager det sgu overhånd nu. Vi laver regler for ALTING. Der lovgives om ALT. En ny paragraf opstår hele tiden om små og unødvendige ting i livet. Så jeg frygter at vi meget snart har "dræbt ethvert initiativ" og istedet står tilbage med en nation at "grå paneler" og mennesker der slukker for innovativ tænkning. Det skræmmer mig helt vildt. For et samfund dør hvis ingen tør tage chancer, tænke "skævt" og søge muligheder fremfor begrænsninger.
Love, regler og paragraffer er bare SÅ begrænsende...................
Og ført af "frygtens hånd"!!!!
Skræmmende, vanvittigt og bestemt den "gale vej" at gå...........
2 oplevelse:
Den såkaldte "frikadelle krig" fra Jylland.
Igen en lovgivning der viser at vi sgu er på den gale vej.
Der er nu fra overordnet niveau truffet beslutning om hvordan der "på gulvet" - i institutionerne- skal spises. Således at svinekød nu SKAL være en del af madplanen. De enkelte institutioner må ikke selv vælge længere. Igen................... Hvad skal det til for? Hvorfor en regel her? Hvad med tilliden til det enkelte menneskes ansvarlighed? Skal alt selvinitiativ da slåes ihjel? Ønsker vi virkelig at leve et så ensartet, strømlinet og regelret liv???
Jeg bliver virkelig trist..........
Øv for at lovgiverne er uopmærksomme på hvilken effekt alle deres love, regler og paragraffer vil få i fremtiden.
Nemlig at innovation, mulighedsorientering og kreativitet vil dø.
Og vi vil ende med et samfund fyldt af strømlinede, ensrettede og uselvstændige mennesker der ikke tør og kan tænke selv.........
Jeg bliver sgu meget trist..............

14-Januar-2016

Brokkeri - hvad skal vi med det?

Ofte har jeg fornemmelser for, hvordan energien er overordnet på Jorden. Og når jeg så kigger på det der foregår giver det god mening. Altså at fornemmelsen for energien, "spiller sig ud" i det fysiske liv.
Lige nu fornemmer jeg en "øgning i brok-energi". Jeg fornemmer at der ikke skal meget til så brokker vi os. Og vi brokker os over alting - "små og store ting" på livets vej.
Jeg har skrevet om det før - det er som om det nærmest tager overhånd for os mennesker. Altid skal vi brokke os over alting. Intet er for småt. Bare vi kan brokke os har vi det godt.........
Nogle nylige eksempler er "brok over grænsekontrollen". Brok over at den ville skabe problemer. Men så viser det sig "sjovt nok", at det egentlig ikke var så slemt (fx for detailhandlen ved den tyske grænse).
Brok over flygtningepolitikken. Brok over at den vil slå fejl. Men vent med at brokke til vi ser hvor det fører hen.
Men hvad er brok egentlig for en størrelse?
Kan den bruges til noget?
Hvordan kan den så bruges?
Hvad skal vi passe på med når vi er i "brokke-energi"?
At brokke sig er - hvis man ikke passer på - en meget selvoptaget energi. Man har en tendens til kun at se sagen fra sin egen side. Og på den måde slet ikke give plads til andres meninger. Og på den måde udvikling istedet for snæver-synethed..............
Brokke-energi kan også hurtigt føre til dumstædighed. Fordi man kan blive så optaget af sit brokkeri, at man ikke "flytter sig" selvom det kan "bevises" at andre har pointer og "ret".
Derfor er brokkeri en ufed og ufredelig energi, hvis man ikke forstår at vende den og lave "balance-brok" istedet.
Med "balance-brok" mener jeg, at man skal lade være med at brokke sig, "bare for at brokke sig". Man skal undersøge om det er hvad man har gang i, "at brokke sig bare for at gøre det". For så kommer man til at tilhøre den generation af mennesker der er lige nu, som brokker sig over alting. Og kun for at brokke sig...........
Skal man brokke sig så skal man være helt sikker på, at man ikke ønsker at få nogen "ned med nakken" eller ønsker sig hævn. For så vil brokkeriet kun føre "krig med sig".
Kan man komme i en afklaret og "ren" energi når man brokker sig, er det i virkeligheden loven om tiltrækning der arbejder. Og så kan man skabe ved at "brokke sig højlydt".
Men intet skabes ud af at "brokke sig bare for at brokke sig"..........
Hvilken generation ønsker du at tilhøre...............?
"Brok-brok-brok-generationen" eller "balance-brokkerne"...........?
Det er godt at tage stilling til.................

08-Januar-2016

Okay eller ikke okay...............???

Igår startede et nyt program i tv. Programmet hedder "ikke okay". 2 kendte værter tager forskellige daglige spørgsmål op og diskuterer så om det er "okay eller ikke"............
Om man så at sige "må dit eller dat" når man er sammen med andre.................
Jeg er altid nysgerrig på noget nyt, så jeg så 10 min af programmet og så måtte jeg slukke.
Hvordan kan det være?
Jo noget af det jeg arbejder med hele tiden er "forventningsræset" som vi mennesker lever under/med. Noget selvskabt - andet skabt af andre og andet igen af det overordnede samfund man lever i............
Jeg er stor tilhænger af "det frie menneske". Med det mener jeg at "man får/giver sig selv lov til at være præcis den man er". Og at der er plads til forskelligheder i alle de relationer man bevæger sig rundt i. Være sig venskabelige relationer; arbejdsmæssige relationer; familierelationer m.m..
Jeg er fortaler for at mennesker arbejder med deres "interne historier" om hvordan man "BØR" være, udfra hvad der anses for "såkaldt normalt". At vi som mennesker altid arbejder med at leve uden domme, både over os selv men også overfor andre.
Derfor "støder det mig" at se dette program.
For det handler - som jeg ser det - netop om "hvad er normalt"? Hvad kan man tillade sig udfra diverse normer i samfundet? Hvordan skal man være som menneske? Hvad kan man "tillade sig" i forskellige situationer. Hvad "forventes" der af èn? osv.
Det der "faldt mig for brystet" var, at landsdækkende tv "udpeger og udskriger" via et par kendte, hvad der er okay eller ikke.
Jeg frygter at en masse mennesker ikke længere "tør være sig selv". At de kommer "i konflikt" med sig selv og gør alt de kan for at ligne resten af samfundet. De tør ikke være forskellig fra andre. De tør ikke vise hvem de egentlig er. Osv...........
Altså vil vi ende med at leve i et samfund som indeholder masser der ligner hinanden, gør det samme, mener det samme. Det er sgu kedeligt..............
Nej istedet skal vi netop væk fra "den grå masse". Væk fra de samme endeløse meninger og levemåder.
Istedet skal vi "opflaske et samfund" af kreative, individuelle og "sære" mennesker, der tør tage chancer og være anderledes. For der kan vokse så meget smukt og skønt ud af forskellighed.
Der er ikke noget mere kedeligt, trist og gråt, end når alle forsøger at ligne hinanden. Når alle holder "på formerne og facaderne" for ikke at "falde udenfor".................
Derfor er det IKKE OKAY at vise denne slags programmer der opfordrer os til at leve efter de samme forventninger. Øv for det!!!
Så lad istedet dette program får dig til at elske, at være forskellig fra alle andre. Dine særlige kendetegn. Din særlige måde at være menneske på. Dine særlige potentialer og talenter.............
Brug denne udsendelse til at vælge at finde DIG, hvor du er HELT forskellige fra andre og ikke ligner den "grå masse" af "okay`er"..........
Gør det aldrig - vælg at være DIG!!!
Også selvom andre finder dig anderledes, sær og underlig........

03-Januar-2016

Godt jeg bor i DK........

Her kommer endnu et af indlæggene med sort humor & ironi.........
Så slå de "sarte nerver fra" eller lad være med at læse det.........
Ja jeg er SÅ glad for at jeg er SÅ heldig at bo i DK, for i dette land har vi heldigvis en STOR og STÆRK "landsfader". Vi er "beriget med" at vi har Lars Løkke (LL) på den øverste post i landet........
Altid har han de rette anvisninger til sit folk. Altid er han klar med en stærk moral. Altid har han en klar og kraftfuld anvisning til os om, hvilken vej vi skal gå. Det er bare så dejligt med en så stor guru, et menneske med gode moraler og en etik der altid fører os et godt sted hen som mennesker. Længe leve DK og vores altfavnende, store og kraftfulde overhoved..................
FOR SATAN DA.............
Ja undskyld mig, men det er sgu SÅÅÅÅ kvalmende at høre på hans udtalelser. Nu i form af en "extra nytårstale" på facebook, hvor han opfordrer os til at bevare "den gode tone mellem hinanden"...............
At vi skal tænke over hvordan vi taler til og om hinanden. At vi skal blive bedre til at kommunikere sammen. Og at vi skal undlade "dårlige kommentarer" når vi debaterer........... Og i denne lille opfordring hænger han så nogen af dem ud, som har kommenteret ham i "dårlige vendinger"!!!
Hvad skal det til for?
Kunne du - LL - ikke komme med opfordringen UDEN at hænge nogen ud?
Er du den store landsfader for os, skulle du da kunne fremføre DINE pointer, UDEN at bruge andres "dårligdomme" eller hvad?
Lever du selv denne store moral du henviser til, er det vel unødvendigt at fremføre "beviser" af "den dårlige tone"...........
Nåååhhhh.............. Det er igen fordi du ikke selv "har rent mel i posen" eller??
Der er jo sådan set intet galt med at komme med denne opfordring. Problemet her er, at det er LL der kommer med den.
Jeg kan - på "gode dage" - godt vedgå at LL formentlig kan "sit håndværk". Altså det at være politiker - det "politiske håndværk".
Men se - det hænger ikke nødvendigvis sammen med at de menneskelige kvaliteter er i top. Og - JA - her er der jo tydeligvis store problemer for LL. Det ses jo tydeligt gennem hans talrige umoralske valg tidligere. Og særligt ses det dagligt. Ja for dagligt har han jo netop selv en udpræget dårlig moral, når det kommer til kommunikation. Altid har han en nedladende, arrogant, bedrevidende og bebrejdende kommunikation overfor andre mennesker. Både journalister, almindelige mennesker men i særlig grad sine kollegaer. Der hvor han ikke er enig taler han i denne "dårlige tone"...........
Det er "bare blevet" den "stil de kører" når de er fra venstre eller???
Nu er selv "baglandet" begyndt at kommentere denne "dårlige tone" (Britta S. Holberg udtaler sig om deres kommunikation og moral omkring jul).
Så hvad kommer først - LL - hønen eller ægget???
Starter det ikke med dig selv og DIN egen dårlige tone"??? Der er jo ingen forskel på HVOR du gør det - om det foregår på landsdækkende tv eller på facebook. Pointen er den samme - tonen er dårlig - og du er bestemt den der lægger denne stil for dagen. Du har intet at lade andre høre her........
Tag du bare ansvar for din egen moral i kommunikation FØR du angriber andre og hiver dine "beviser" frem..........
ANSVAR - ANSVAR - ANSVAR for sit eget lort først - ALTID!!!
Der er her SÅ mange ordsprog LL kunne lære noget af.
"Fej foran din egen dør før du fejer foran andres..............."
Den henviser til at være helt sikker på, at man selv er fejlfri før man påpeger andres fejl.....................
"Kast ikke med sten når du selv bor i et glashus..............."
Behandl andre som du gerne selv vil behandles. Start der LL - så kan du måske på et tidspunkt "med rette" gøre dig selv til DK`s "store moralske landsfader"........Men ikke nu!!!! Der er du bare IKKE!!!
Indtil da så brug tiden på selvindsigt og begynd at leve det du siger til andre før du "spiller noget du ikke er" - nemlig vores alles store "moralske vogter"..........
Det er kvalmende at høre på, kæmpe utroværdigt og noget jeg ingen respekt har for............
Så "godt jeg bor i DK"..............Ajjj...........det ved jeg ikke lige!!!
I hvert fald ikke pga de ledere der sidder på toppen..........
Ajjjj der er meget at lære endnu. Vi har stadig tilgode at være beriget med ledere, der har "hele pakken"; nemlig BÅDE "håndværket og den personlige Kraft og kompetence" der skal til for at lede os på "rette vej"...........
Indtil da - hold mund der hvor dine kompetencer er uudviklede - og fokuser på det du er god til istedet........Hvis det findes.............
Godt nytår................. :)

29-December-2015

Så er der nytår i sigte............

Nytåret er en god tid, fordi den altid automatisk "tvinger" os til at reflektere over året der er gået. Det sker helt af sig selv..............
Og laver man denne "reflektions-øvelse" superbevidst, kan man få meget ud af det.
Dels reflektere over hvad har været det overordnede tema i året der er gået? Dels hvad lærte man i året der er gået. Og ikke mindst hvad ønsker man så at skabe i det nye år? Hvilke mål vil man gerne nå? Og hvordan skal man gribe det an? Hvad skal man selv gøre for at planerne lykkes.
Så har man haft travlt gennem året og måske ikke lavet reflektionen - ja så kommer nytåret med "denne automatiske øvelse" til os. Det er godt.......
For uden refleksion - ingen klarhed og indsigt over tingene. Og så kan du intet ændre. Og så vil det uønskede bare fortsætte.
Har man derimod bevidsthed, klarhed og indsigt kan man bedre skabe det man ønsker.
Derfor længe leve nytåret og dermed muligheden for indsigt. Og med det mulighed for nyskabelse og frigørelse fra gamle udslidte mønstre og vaner.
Derfor tag imod denne forvandlingsmulighed bevidst, ved at bruge de sidste dage i året på ovenstående refleksion. Og skab på denne måde mulighed for at dit næste år bevidstgøres allerede nu.
Med denne øvelse er du allerede meget tættere på de mål du gerne vil nå i 2016. Og sæt allerede nu gang i dine 2016-planer hvis det er muligt.
Godt nytår..................
Må det blive året hvor dine planer bliver realisérbare for dig.......

23-December-2015

Julen....den søde.....?

Så er vi kommet til julen igen...........
Og som altid har mange RIGTIGT travlt. Så travlt at de slet ikke nyder dagene pga stress. Og derfor skal juledagene bruges på at "komme sig" ovenpå travlhed og stress. Det er ærgeligt at være så udmattet og stresset at man ikke kan nyde dagene i juleferien. Og få ladt sin krop og sit sind op igen. For lige om lidt er det tilbage til hverdagen igen. Og der er langt til næste ferie.
Det man kunne gøre istedet er at skrue ned for forventningerne. For er der et tidspunkt på året der er MEGET forventningsfyldt - ja så er det julen. Både "samfundets forventninger", andres forventninger og sine egne forventninger giver stress. For det er det der er med forventninger - de stresser os. Og vil man undgå at gå i denne "stress-fælde" skal man træffe et meget bevidst valg - nemlig at skrue ned for forventningspresset.
Og istedet tillade sig at slappe af, nyde nuet og lade tingene ske af sig selv. På den måde vælger man at lade freden sænke sig over julen og på den måde vil man komme opladet tilbage efter ferien. Og måske nyde juleaften på en ny måde.
Forventningerne spænder nemlig ben for at opleve fuld nydelse.............
Rigtig glædelig og forventningsfri jul til dig og dine.................

20-December-2015

Dumstædighed - lidt mere...........

Som opfølgning på gårsdagens indlæg er her lidt flere kommentarer........
Hvem er jeg at udtale mig om dette emne..............
Jo jeg har været så heldig at være sammen med min datter i dette liv. Og jeg mener VIRKELIG heldig (andre ville nok have oplevet det som "hårdt og nederen") fordi hun har hjulpet mig med at komme til ovenstående klarhed og indsigt om forældreansvar, efter talrige læringer gennem vores liv sammen. Jeg har også oplevet mine egne forældre - som er af en årgang" hvor dumstædighed er en stor energi" - være meget dumstædige.
Og så har jeg været tilskuer til venner og bekendtes forældre - issues i en lang periode.
Og hver gang har jeg set det samme mønster; nemlig hvordan dumstædighed virkelig forvrænger, fastlåser og ødelægger relationen forældre/barn............
Jeg har oplevet det fra mange sider og HVER gang har mit bevidste valg været; "jeg skal gøre det modsat af mine forældre".............
HVER gang et issue med min egen datter er opstået - HVER gang har jeg bevidst valgt dumstædigheden fra. Fordi jeg havde oplevet hvordan det havde været at være barnet der blev mødt med dumstædighed, domme, skyld og andre "betingede kærligheds-energier". Fordi jeg ønsker at min datter skal opleve det anderledes end jeg, det at vokse som menneske og lære om livet.
Og jeg siger ikke det er let. Det er bestemt en lang læreproces. Og det er bestemt "let at fejle" og være dumstædig. Det tager lang tid og kræver gentagenhed............
Men det ER muligt med bevidste valg og handlinger gentagne gange væk fra dumstædigheden...........
Det vigtigste er at man som forælder bevidst vælger en strategi og et forældremenneskesyn og så lever efter dette valg hele tiden. "Fejler" man er det tilbage til den valgte strategi, indtil den "sidder på rygraden".
For det er kun derigennem du kan "fortjene" at dit barn ønsker at blive i jeres relation i mange år. Det er kun ved fravalg af dumstædigheden at du kan "forvente" en balanceret og harmonisk relation til dit barn. Og det er udelukkende DIT ansvar hvor du vil tage din relation med dine børn hen.
HUSK altid dig selv på hvordan det var at stå på "den anden side". For du har formentlig selv oplevet noget i dit forhold til dine forældre. Du har også på et tidspunkt været træt af "domme og dumstædighed" fra dem. Og sandsynligvis har du også indset at du måtte frigøre dig fra dine forældre og tage stilling til dit eget liv.
Og vil du have dine børn med dig i hele dit liv er det et særligt godt sted at starte, når du vælger at gøre dig fri af din egen dumstædighed. Og på den måde modtage dit barn som du gerne selv vil modtages.
Vær derfor den forælder du gerne selv ville have............
Og HUSK at du kan stadig have dine holdninger, meninger, livssyn og Sandheder UDEN at du behøver at være dumstædig for at formidle dem til dit barn. Det er et valg med hvilken energi du vejleder og lærer dit barn at blive det menneske du kan stå inde for.
Så på ingen måde vil dit fravalg af dumstædighed betyde, at du skal blive passiv og lade være med at "stå ved dig selv". Det handler blot om at vælge at gøre det uden en dumstædighedsenergi.
God arbejdslyst..............

19-December-2015

Dumstædighed - en skændsel.....

Et af de områder af menneskelivet hvor jeg ser at der er MEGET dumstædighed, er på forældre/barn området..........
Jeg tager dette op fordi det er et område der virkelig "ligger mig på sinde". Det "gør virkelig noget ved mig"..............
Min holdning er klar her............ Er du en dumstædig forælder tager du ikke dit forældreansvar. Og det gør mig vred...........
Jeg har oplevet det rigtigt mange gang i forskellige sammenhænge - det med at forældre er dumstædige i forhold til deres børn. Det handler om "at få ret", "at gøre børn skyldige" samt om at have magt fordi man er den ældste i flokken...........
Men men men...........
Som jeg har skrevet om før, når du vælger (og det er DIG der har valgt forældreskabet!!!) så må du også vælge at være ansvarlig for at "lede dine børn". ALTID OG HELE VEJENN..................
Som forældre siger man JA til at være der for barnet HELE livet. Og derfor siger man også JA til at rumme, respektere og gennem dialog vise barnet vej i livet.
Lad mig sige det klart og tydeligt..............er du en dumstædig forældre kan du hverken være rummelig eller i dialog med dit barn. Fordi din dumstædighed står i vejen og du derigennem "vil have ret" og have magt.
Og det stinker............... Det er ikke i orden. For gennem din dumstædighed fylder du dit barn med skyld via dine domme. Og gennem skyld og domme vil dit barn ikke vokse som menneske men snarere "krybe", da du jo i lang tid opfattes som autoriteten der ved bedst.
Derfor vil du opleve at er du dumstædig overfor dit barn, vil barnet på et tidspunkt få nok og gå sine egne veje. Og du er sandsynligvis ikke en del af den nye vej.
Så derfor vælger du en dumstædig energi overfor dine børn - så kan du være sikker på en konflikt med frigørelse på et tidspunkt. Og når det sker vil du blive sorteret fra, hvis du ikke indser at din egen andel af konflikten er dumstædighed. Der er ingen samarbejdsenergi, konfliktløsningsmulighed og venskabsenergi i dumstædighed...........
Så derfor vær MEGET bevidst om din dumstædighed i forhold til dine børn.
Det er DIT ansvar at være "den klogeste", den erfarne, den konfliktløsende og den ubetinget kærlighedsfyldte i dette forhold..........
Er du dumstædig er det er skændsel................

15-December-2015

Der er "noget i luften"...........

I øjeblikket ser jeg flere steder at uvenskaber blomtrer. Og med uvenskabet desværre en urimelig "dumstædighed".........
For mig kan stædighed være en SkaberKraft hvis den bruges i balance. Den kan nemlig hjælpe os mod vores mål i livet. Altså være den Kraft der gør at vi kan skabe det vi ønsker i livet. Den er den Kraft og vilje der skal til, for at "rejse sig ved det træ man er faldet"..............
Når stædighed er i ubalance kalder jeg den "dumstædighed"...........
"Dumstædighed" er der hvor man kun ser tingene fra sin egen vinkel. Der hvor man intet selvansvar tager. Og det er en tilstand hvor "jeg har ret og de andre uret - energi" er tilstede.
Se dette er slet ikke hvad det handler om i konflikter og uvenskaber.
Har man konflikt og uvenskab med nogen, "BØR" man istedet kigge på sig selv og tage ansvar for sit "eget lort" istedet for at smide det over på andre.
"For det man siger er man selv".............
"Det man ser i andre har man selv en rem af huden af"..........
"Det man beskylder andre for gør man egentlig selv"............
Men som nævnt tidligere er selvindsigt og dermed selvansvar en vanskelig øvelse for de fleste mennesker.
Vi er oplært til og har kultur for, at "det er alle de andres skyld". Med den holdning vil uvenskaber blot accelerere og blive mere og mere fastlåst.
Og i en sådan energi bliver arrogance, nedladende ord og selvfedhed energi man "låser sig med". Og i dette finder man en "syndebuk" der kan bære ens egen skodenergi. Alt sammen for at undgå at indse sin egen ufuldkomne adfærd. Og sine egne fejl og mangler..............
Et eksempel herpå er (igen) Lars Løkke (LL)!!!
I forhold til Sverige opleves det fra flere kilder at forholdet til vores naboland er blevet tilspidset gennem længere tid. Og det er sandelig også tydeligere for hver dag der går. Nu udspillet i den såkaldte "flygtninge krise".
Nu er vi der hvor LL i "verdensmandsvendinger" igen "skal redde DK". Nu fra "de grumme svenskere" der laver "dårlige og beklagelige handlinger".
Men men men LL.................
Husk på hvor du selv var med til at "lægge brænde på bålet".
Husk på dine egne ord og handlinger der "sjovt nok" er de samme som "de grumme svenskere"................
Og husk på hvad dit eget ansvar for konflikten er, før du begynder at "skyde med skarpt" på andre.
At løse en konflikt - en tilspidset situation" - kræver altid at man kigger på sin egen andel først istedet for at smide skylden over på andre.
Og det kræver en vilje - en stædighed - til at "ville fred istedet for krig".
Man kan i dette sagtens være "tro mod sig selv og sine egne værdier" og samtidig gå efter fred. De 2 ting er ikke modsætninger - det er aldrig et spørgsmål om sort/hvid og enten/eller.................
Så her er det netop et spørgsmål om man evner stædighed som en skabende energi. Eller om man kun evner at være "dumstædig".
I LL-tilfældet er det desværre kun dumstædigheden han har evner til og derfor bliver konflikten nu spidset yderligere til.
Ærgerligt.............
For med en smule mere "samarbejds og indsigtsenergi" i egen uansvarlighed og urimelighed var fred muligt.............
Nu kan vi alle så istedet se på at LL lykkes med at ødelægge et ellers godt forhold til vores naboer............. ØV....................!
Men LL er kun èn af mange steder hvor jeg ser at "dumstædigheds-energier" er i spil og skaber krig og uvenkab.
Tilsyneladende er der "krig og uvenskabsenergier i luften" og dette ses jo tydeligt mange steder. I mange forskellige sammenhænge...........
Vi kan alle sammen bidrage til opløsningen af "noget i luften", hvis vi hver især indser "hvor er jeg dumstædig" og "skaber krig".
Og så ikke mindst går mod fred istedet for krig. Enten via vores handlinger fysisk eller i "energien".
Du vil ikke fortryde at du fravælger "dumstædigheden" for den æder dig op indefra med bitterhed, selvretfærdighed og selvfedhed............

13-December-2015

Lysets dag.........

Idag er Luciadag eller også kaldet "lysets dag"........
Lucia som havde så grumt et menneskeliv og skæbne med talrige udfordringer og en skæbne der giver hende "en martyrstatus"..........
Måske skal vi idag - på lysets dag - via denne myte huske at værdsætte livet. Altid finde vej til vores hjerter. Og huske at livsnydelse er et valg trods "de grumme skæbner" vi måtte have.
Og på den måde husker Lucia os på at "intet er umuligt for den der bærer viljen i Hjertet"...........
God lysdag...... Og FEDT at vi får hjælp af solens lys idag :)

08-December-2015

Verdensmand eller ikke........???

Farcen Lars Løkke (LL) fortsætter med uformindsket styrke............
Nu er vi kommet til den del af "historien/illusionen" hvor LL skal agere "den store leder" - en "verdensmand"..............
Nu skal han samle folket og føre os i mål (efter hans egen mening).
Det er bare så utroligt at han stadig i nedladende tone og vendinger fortæller om det valg vi traf d. 4 december. Hele tiden skal han i sin tale gå tilbage og berette om hvad der blev valgt med en tone der i den grad mangler respekt. Og stadig holder han fast i, at efter vores valg er det vigtigste at føre os mod europol-aftalen.
Det er helt sikkert også vigtigt.........
Men det der er skræmmende er at han stadig ikke tager tiltag til den egentlige indsigt; nemlig at et flertal af "hans folk" sådan set ikke er på bølgelængde med hans valg. At folket slet ikke vil samme vej som ham. Og at der i "Nej`et" ligger en stor mistillid til ham selv.
Der står så nogle såkaldte "Nej-partier" og "pipper om" at der skal tages stilling til en ny europa-politik. Men desværre er "verdensmanden" slet ikke lydhør overfor dette indspark.
Næh nej................verdensmanden LL smutter som altid udenom. Måske fordi han ikke kan "lege verdensmand" i det "spil"? Måske fordi han så skal indse mistilliden? Måske fordi han så skal samarbejde med andre der har "fået ret" (Nej-partierne).
Og ydmyghed og samarbejde er bestemt ikke hans styrker. Tværtimod..........
Måske er han lige nu ved "at krybe sig ihjel"???
LL har meget indsigt til gode.............
Bestemt også om hvad "godt lederskab" er..........
"Godt lederskab" er at være ydmyg overfor "magten", behandle dem man leder respektfuldt samt være åbent samarbejdende ved at lytte til andre...........
Uha..............der er lang vej igen LL.............
Det er talenter LL slet ikke rummer.........
Og på den måde desværre også lannngggg vej for DK...............
Verdensmand eller ikke.......døm selv ved at mærke dine "følelsers Sandheds svar" til dig. Han er meget nem at gennemskue.........
Derfor er læren her: Lyt til dine fornemmelser/følelser og alt er nemt at gennemskue.............
De Sande svar ligger altid i følelserne - underkend dem ikke..............

04-December-2015

Så er der stor indsigt...........!

Nåååårrrhhh nej........... det er Lars Løkke (LL) der skal have den!!!
Derfor absolut INGEN indsigt.............
Indsigten der var mulig er at danskerne - IGEN - fortæller ham at de ingen tillid har til ham og hans regering. Det gør de stærkt og stort via folkeafstemningen igår.
Igen........ og igen.....har LL fået mulighed for at indse at han er på det forkerte sted. At han faktisk ikke er valgt til den plads han sidder på. Samt at hans arrogante og nedladende adfærd gør, at han skulle trække sig fra den stol han har "limet sig selv godt fast til".
Så NEJ - desværre nul indsigt...............
Istedet fremfører han sig igen som den store statsmand. Verdensmanden er skal arbejde for danskerne og føre os ud af problemerne.
Men HALLO!!! Måske skal LL grave lidt dybere når han "såkaldt reflekterer" over hvad det er danskerne siger via valgresultatet. Måske bare lige et lille spadestik dybere og han ville indse at mistilliden til ham og hans regering er stor. Så stor at han burde gå og overlade pladsen til en anden.
Måske Magnus Heunicke...........???
Han kan som den eneste igår, reflektere sig frem til at det er en gedigen mistillid som valgresultatet er et udtryk for. Som den eneste af politikerne tør han indse at "noget er riv ravende galt" og at man skal tænke helt nyt ved hjælp af denne indsigt.
Men desværre............. vi hænger stadig på LL der - IGEN - brillierer med arrogance mens han siger sine fine ord uden indhold. For "læser man bare lidt bagved hans ord", er det meget indlysende at han mener det modsatte. Nemlig at danskerne efter hans opfattelse er en samling idioter der intet fatter. Det kan man bl.a. "læse" på hans "skæve mundudtryk" mens han taler om at respektere vores valg. Den måde "hans tænder" vises på mens han udtrykker sit lederskab. Og så er hele hans energi og attitude bare helt modsat af det han siger.
Dagens lærdom: "Læs altid bagved de fysiske ord der siges, for at opdage om det hele passer sammen eller om der er skjulte budskaber"..........
God week-end..............

03-December-2015

Så er vi der igen.........Endnu en "helgen" er født!

"Jeg brækker mig".............. Jeg er træt af selvskabte helgener.
Marc Zuckerberg - stifter af facebook - har nu opstillet et glansbillede af sig selv, sine fremtidige gerninger og skabt et billede af sig selv som "det store menneske"!!!
Han vil nu give 99% af sine aktier i facebook til velgørenhed. Og toner nu frem på tv med sin kone, sig selv og deres nyfødte barn i et "lysskær af storhed"!!!
Jeg brækker mig...........
Og det gør jeg fordi han med dette billede af sig selv som "den store velgører til en bedre menneskehed" sætter en kæmpeillusion igang. For der er så meget han kunne gøre istedet, som vil virke langt mere "velgørende og for menneskehedens gode" end alle hans penge.
Det han hellere skulle gøre og som jeg ser som langt større bedring for menneskeheden end hans penge er, at han tager ansvar for det produkt han har skabt; nemlig facebook.
Som jeg tidligere har nævnt ser jeg et produkt som kom med innovative muligheder men som nu er fordærvet af menneskers værste sider.
Jeg nævner i flæng nogle af disse værste ting på facebook; mobning så nogen ender med selvmord: skjulte stofnetværk hvor man sælger hårde stoffer til unge mennesker; pædofilinetværk der kan arbejde i det skjulte osv..
Alt i alt er det med facebook muligt at holde lysky affærer skjult og at udstille andre mennesker på en ondskabsfuld, nedgørende og led måde. Og alt sammen stinker.
Og det der stinker mest er, at når man så forsøger (flere journalister har gennem tiden forsøgt) at få facebook til at tage ansvar så "lukker de sig". Man kan intet tlf.nr finde, ingen mailadresse til en ansvarlig og det er helt umuligt at få dem i tale. Det er bare en lukket administration der intet ansvar vil tage. Som intet gør for at stoppe den meget uheldige udvikling der er på dette medie. De vil intet gøre for at stoppe hetz, mobning, lysky affærer m.v..
Så det skulle han hellere gøre noget ved - det er ham der har skabt dette produkt - altså ham der skal tage ansvar!!!
Se det ville være langt mere "menneskeheds-velgørende" end den illusion han opbygger lige nu.
Dagens pointe: Har du skabt noget der gør andre ondt eller ikke længere virker optimalt, så tag ansvar for det du har skabt og "ryd op i det".
For det er det største en "helgen" kan gøre........ Her er man en "sand helgen"!!

01-December-2015

Ordsprog - En "Guddommelig mulighed"......

Idag er jeg igen i "den lidt hårde tone" og i "den sorte ironi"...........
Så læs kun dette hvis du ikke har sarte nerver.........
Ofte henviser jeg til forskellige ordsprog i mine indlæg. Det er fordi jeg finder dem geniale. De er geniale fordi de "rammer menneskelige ubalancer ind" i fede ord. Sådan at vi bedre han "huske og forstå" hvad vi egentlig "BURDE" gøre. Hvordan vi "BURDE" opføre os. Og hvilke handlinger der er mest "korrekte" hvis man ønsker at leve som et "godt menneske!!!
Jeg tænker at ordsprog er skabt af "det Guddommelige" for at hjælpe os med at lære om os selv og vores svagheder..............
Vi er jo - som jeg ser det - som art "fatsvage". Vi skal have tingene "ind med skeer" (apropos ordsprog!!!)..........
Og vi skal ofte gentage handlinger før vi seriøst tager det at være et "godt menneske" alvorligt.............
Meget skræmmende og her jeg bliver SÅ flov på menneskehedens vegne.
Ordsprog lever i bedste velgående selvom de er skabt for mange år siden. Og det er af netop den beskrevne grund, at vi så kan "få det ind med skeer" og at det er en "bred beskrivelse af menneskets handlinger" og derfor opfattes det knap så personligt. Måske kan de uansvarlige bedre forholde sig til en overordnet ordsprogsbeskrivelse fordi de så ikke "påtales personligt"!!!
Jeg ved det ikke men det er genialt hvis "noget siver ind" via et ordsprog.
Lad mig tage et par af de gode ordsprog fulgt op af nogle fysiske oplevelser - nogle helt nuværende episoder.......
"Fej foran din egen dør før du fejer foran andres".....
Hvad betyder dette? Jo for de "fatsvage" handler det om at lade være med at være en bitch og nedgøre andre, når man selv har fejl og mangler. Vær altså helt sikker på at du selv er fejlfri før du påpeger andres fejl!!!
Når man selv er uperfekt (og det er vi alle) så lad være med at svine andre til før du selv er mere perfekt.
Fx når man er overvægtig og går med korset fordi dellerne er for mange, skal man lade være med at påpege andres kropslige mangler.
Altså så at sige.............lad være med at mobbe andre før du selv har nået "det perfekte ydre". Og det er desværre uopnåeligt. Hvem er du at dømme??? Tag du nu bare ansvar for dine EGNE fejl istedet!!!
"Man skal ikke kaste med sten når man selv bor i et glashus............."
Denne henviser til at behandle andre som man gerne selv vil behandles. Altså vær god mod andre hvis du ikke selv ønsker at blive knækket. Og sørg også for at du ikke samler en klike der følger din "stenkastning". For lige om lidt oplever du det selv og så kan du ikke tillade dig at tude.
Fx tilbage til den overvægtige som tiltider har eventjob hvor man "skal se godt ud" efter hendes egen udtalelse (hvad det så end er!!!). Og som gerne kommenterer og nedgør andres udseende. Som gerne beretter om hvor grimme andre er og hvad de skal ændre ved deres krop.
Hmm.... måske knapt så smart med den kropsbygning. Der skal måske hellere bruges al nedgørelsesenergien og mobbe-energien på at få gjort noget ved sit eget udseende??? Der kommer en dag hvor nogen "rammer dit glashus" med en sten. Lad os se om du kan klare det!!!
"Øvelse gør mester"............
Ja det er jo indlysende med henvisning til ovenstående tilfælde.........
Der er stadig meget at lære her om at være "et bedre menneske"!!. Der er meget tilgode her. Denne opgave er vist ikke løst helt godt. Der er plads til forbedring.
Når men som sagt tror jeg på at, på et tidspunkt vil man lære af det man står i. Og det kan blive med hjælp af ordsprog.
For den omtalte person har i hvert fald "meget travlt med" at påberåbe sig sin ytringsfrihed" til at kommentere alle andres fejl på en nedladende og mobbende måde.
Åhhhrrr..... ja...tror ikke lige det var hvad der var tiltænkt omkring ytringsfriheden. At man sådan går rundt og siger ALT man tænker om ALLE man møder. Og gør det "lovligt" via ytringsfrihedspåberåbelse.
Puha...............der er LANG vej igen her.........!!!

27-November-2015

Dualitetens princip............

Lad mig "koge lidt videre" på hovmodighed...........
"Koge videre på".........hvad er egentligt meningen med at vi skal opleve "det onde - ubalancerede energier" som fx hovmod? Kan vi da bare ikke blive fri for at møde energier som vi opfatter som "ondt"? Hvorfor er "Gud ikke god ved os- tanken"? "Gud skal redde os fra ondt - tanken"?
Denne tankegang gør ofte os mennesker frustrerede, vrede, skuffede m.m..
Men men men............ det er nu meget enkelt............!
Vi er hernede på Jorden for at lære at "blive bedre mennesker". Det kan vi kun blive ved at have "dualitetens princip" med som et redskab. Uden "det onde" hvordan skulle vi så vide hvad "det Gode" er? Uden ulykke hvordan kan vi så finde ud af hvad lykke er for os? Uden tristhed hvordan så livsglæde? Osv.....
Derfor vil og skal der ALTID være det modsatte, så længe vi skal lære!
Og det er HELT sikkert - vi er slet ikke færdige med at lære som art.
Der er lang vej endnu (som jeg har nævnt i tidligere indlæg)!!!
Så "dualitetens princip" er og bliver det redskab der fører os mod viisdom, viden, klarhed og indsigt om "det Gode menneskeliv".
Så derfor vil man altid skulle være "vågen" for at finde "det modsatte". Meget ofte går denne søgen gennem selv at erkende ens eget bidrag til energien fx at "man fejler det samme". Fx her altså selv er hovmodig i nogen sammenhænge. "Søg og du skal finde................"!!!
I den aktuelle sag om hovmod er det ydmyghed vi skal finde. Ydmyghed er "det modsatte" af hovmod. Og ydmyghed er ikke at være underdanig. Snarere er ydmyghed den energi hvor vi mestrer at være så meget i balance i os selv så vi ikke længere "behøver" at have i "overdrevet Ego der skal være hovmodigt selvhævdende". Ydmyghed er at have alle med og rummeligt være et respektfuldt menneske. Ydmyghed er at elske ubetinget i alle sammenhænge. Sikke en fred der kommer på Jorden hvis hovmod altid står for fald som nu :).......
God week-end..............

26-November-2015

Hovmod står for fald...........

Jeg syntes jeg ser at energien hovmod er oppe flere steder. Ser det både i mit eget liv, i andres liv og i "verdens liv".............
Carl Holst er seneste eksempel ude i verden på at denne energi bliver belyst for os og samtidig kan "man" - hvis man leder lidt - opdage hvad man skal undlade at gøre i forhold til hovmodighed.
Jeg ser at en af de ting jeg har nævnt for nylig - nemlig "at krybe sig ihjel" - er en del af "hovmodighedsspillet".
Lad mig bruge eksemplet Carl Holst (CH)............
Da "sagen mod ham begyndte at rulle" antog han - som jeg ser det - først en hovmodig energi. Han afviste, virkede arrogant, hævdede sin uskyld selv når "beviser var tilstede" og havde en nedladende opførsel overfor flere mennesker. Hans tro på sig selv og at han kunne "slippe godt fra det hele" var måske lige lovlig stor. Og det er hvad hovmod går ud på - en overdreven selvfølelse - en alt for høj vurdering af sig selv.
Nu ser det så også ud til (efter at det hele nu er blevet åbnet) at han i sit tidligere virke som regionsrådsformand, har haft samme energi som leder.
Da han så ikke længere kunne benægte sig ud af situationen kom næste skridt - "at krybe sig ihjel". Han gik af og håbede så på at sagen gik i sig selv.
Men nej............tværtimod.......den blev lige lidt værre. Sagen holdt simpelthen ikke op, for nu havde "de tidligere undertrykte" fået mod på at sige alt.............. En politianmeldelse er uundgåelig...........!!!
CH næste skridt er nu endnu engang "at krybe sig ihjel. Nu tager han orlov fra folketinget!!!
Så min pointe er at når man vælger at være hovmodig og så bliver "bustet", så vil man forsøge at "krybe sig ihjel". Og med dette træk håbe at mareridtet går over med denne handling.
Men så er vi tilbage til Karma. Karma udligner jo som sagt ALTID. Og derfor kan man ALDRIG "krybe sig ihjel".
Dermed bliver "hovmodighedsspillet" et tegn på at "hovmod står for fald. Men det gør en hvilken som helst energi der ikke har "en god tone i sig".
Som nævnt bliver alle valg man træffer altid udlignet af Karmaloven. Og derfor går livet ud på at "være god HELE tiden" og ikke "kun i specifikke episoder" (som nævnt i foregående indslag).
Måske er hovmod så meget oppe nu for at vise os mennesker at vi skal "tage os sammen" hvert sekund og være "det menneske vi gerne selv vil møde".
Og det betyder at vi må og skal "leve vågent" hver dag, hver time og hvert sekund. For kun med dette valg kan vi "undgå at tiltrække Karma" der føles ubehageligt (som i CH sagen).
Det er meget simpelt at leve........ Gør "det Gode" hele tiden", opfør dig som du gerne selv vil behandles og "vær en helgen" i ALT du gør. For så vil "den Karma" du modtager være en bedre oplevelse.
Dette er hvad "hovmod der står for fald" lige nu viser os.
Tak til Carl Holst (og andre) fordi I viser os dette.
Tak fordi vi gennem dette kan beslutte hvem vi selv ønsker at være.....

17-November-2015

Lidt mere af "den store mundfuld"............

Igår kom jeg ord på en stor mundfuld.......... Derfor "sparede jeg lidt" og gemte noget til idag. Her kommer lidt opfølgning fra igår............
Lad mig sige det tydeligt............
Jeg anfægter ikke det at samles om noget. Det er energimæssigt godt og en fantastisk skabende energi at være i. At skabe sammen med andre er klart vejen frem for mennesker. Og måske har vi gennem de sidste måske 20 år gået fra "ego-centreret til fællesskabs-orienteret". Det er i hvert fald hvad jeg ser er sket for menneskeheden. Og det er fint. Derfor er det jo også naturligt og indlysende det vi vælger når "nogen angriber os". Når nu "de" gør noget ubehageligt ved vores livsanskuelse. Så det er fint.........
Nej det jeg anfægter er "energien bag samling af fællesskab". Når vi "kun samles" i krisetider er vores midtpunkt præget af frygt, vrede og skyld. For vi samles jo for at gøre oprør mod "dem der angriber os". Vi samles for at vise at vi ikke er bange. Vi mødes på steder der minder os om "det frygtelige der er overgået os". Alle disse tankegange er "ved kernen frygtprægede". De tager alle udgangspunkt i "modstande og hadet" til "dem" der gør noget ved os.
Derfor er min pointe at vi med disse samlinger kommer til at "puste til ilden" istedet for at finde løsninger og muligheder. Med vores "indlysende valg om fællesskab mod fjenden" kommer vi til at overse muligheder for fred.
Vores ledere viser os jo med det samme vejen hertil, da de er hurtigt ude og fordømme, sætte grænser, tale om krige og gengældelse m.m.. Så derfor følger vi jo med og alle kæmper så om at gøre "det gode" (fx starte fakkeloptog, indsamlinger, lægge blomster m.m.).
Og igen - der er jo intet galt med at vise sin empati, stå sammen om noget eller medskaber af noget. Det jeg anfægter her er, at for mig har det bare taget overhånd at alle nærmest skal være "først fremme". Og jeg anfægter at det er båret af frygt i en specifik situation.
Jeg tænker det er indlysende at reagere på den måde som beskrevet igår.
Det mindre indlysende ville fx være at man DAGLIGT var "fredsoptaget". At man hver dag gjorde "de Gode ting". At man hver time arbejdede på at vise sin Sandhed. Og at man måske kunne nærme sig "sine daglige fjender" og være med til at vise en ny vej.
Jeg tvivler på det er hvad der sker i menneskers liv. For til dagligt er "man" jo optaget af sit eget personlige liv. Man har travlt, mangler tid, tænker ikke bevidst tanker om verdens udfordringer m.m..
Det jeg oplever er at "Det indlysende valg" vi gør i tilspidsede situationer gør, at vi ikke ser nye muligheder. Og med de ledere vi har idag bliver vi "ført den gale vej" efter min mening.
De 2 ledere jeg nævnte igår som viser os en ny vej har fx begge siddet "fanget af deres fjender i årevis". Og alligevel kommer de "ud på den anden side" som hele fredfyldte mennesker, der kan være i selskab med deres "fjender". Og stadig går de efter en "ikke-krigsløsning". Det lykkes dem alligevel at "vinde over deres fjender". Tankevækkende ikk`??
Det skal inspirere os. Det skal vi turde "se ind i". Det skal vi "kopiere" istedet for at have travlt med at samles i "frygt og had". Måske fordi vi har brug for at vise os selv som "en helgen - en engel".
Mit budskab er...........
Vær "en helgen - en engel" HVER DAG. Mød hver time "dine fjender med empati". Og vær hvert sekund af dit liv nærværende og bevidst om hvordan Du kan samskabe fred, ved SELV at være fredelig i ethvert "NU af DIT liv".
Det batter meget mere end at "lave momentvise og indlysende oprørssamlinger"................

16-November-2015

Jeg har grublet længe............

Over en længere periode har forskellige oplevelser fra "livets scene" givet mig "hovedbrud". Hvad er det jeg skal se? Hvad er det for en pointe jeg skal opdage? Hvilken klarhed ligger og venter?
Men som altid med indsigt og klarhed kommer det til èn når Divine Timing er klar, når man selv er klar og når man har fået nok information til at modtage. Dette er sådan jeg oplever at "det deroppe" kommunikerer med os.........
Det du skal læse nu kan virke "stødende" for nogen..........
Det kan opleves uanstændigt for andre..........
Det kan helt sikkert give forskellige følelsesmæssige oplevelser afhængigt af hvor man er i livet og hvordan man modtager.........
Derfor lad mig forslå at nedenstående læses med HJERTET og ikke HJERNEN. Læs de pointer jeg har og læs udfra de "tegn som "livets spil" allerede leverer til os. Fx om vi har fundet løsninger eller ikke? Har vi flyttet os ud af comfortzonen? Er vores ledere på vej med muligheder eller står de fast?
Alt i alt læs det ved at lægge "livets puslespilsbrikker" på plads.......
Følg med mig på en Innovativ "grubletur" gennem menneskehedens spil med de "tegn" der nu er at finde...........
Lad mig også slå fast...............
Jeg er hverken racist eller ikke.............
Jeg er hverken muslim eller kristen........
Jeg er hverken optimist eller pessimist............
Jeg grubler bare over det jeg mærker og "SER" og giver ord til det, "tolket gennem mine spirituelle briller"..........
Jeg kalder mig selv "en troende ateist" der observerer hvor vi er på vej hen som art...............
Det jeg har grublet over er en følelse jeg har haft længe.
En følelse jeg får af "ligegyldig interesse" når der sker store ting i verden. Kan være flygtningekrisen nu. Kan være terrorhandlingen i Paris i fredags. Kan være bombningen af det russiske fly. Kan være diverse indsamlingsshows for cancer, diverse krige i verden m.m..
Jeg har nu længe siddet med en følelse af at der er noget galt. Hvad er det vi har gang i som mennesker. Hvad er det vi gør?
Jeg finder mig selv værende i en undrende energi. I en tilstand af irritation. I en oplevelse af tilbagetrukkethed. Og med tanker om "jeg kaster snart op". En underlig slags "fyldthed". Ja som nævnt en "ligegyldig interesse" (disse 2 er jo egentlig 2 modsatte oplevelser). Og hver gang noget sker i verden ved jeg at jeg IKKE vil deltage. Hverken i diverse blomsterlægninger, fakkeloptog eller given penge til nogen indsamlinger.
Har grublet over om jeg manglede empati? Var jeg blevet for "kold" overfor de talrige "dårlige valg" mennesker gør (fx en terrorhandling)? Jeg "burde" da også deltage som alle de andre m.v......Grublet over "hvad er det jeg skal SE"?
Jeg har SET................
Jeg keder mig igen.................
Og puha det er provokerende for nogen. Hvordan kan jeg kede mig nu hvor verden står i alle de ondskabsfulde oplevelser?
Jo.............Jeg kan nu SE at jeg keder mig over at mennesker nærmest står i kø for at være "mest helgen-agtig". Mennesker står i kø for at sige "de rette ting" når en situation opstår. Mennesker skal være de første der starter en indsamling, et fakkeloptog eller på anden måde udtrykker hvor galt det er. Og hvor meget medfølelse de har. Og hvor meget de frygter ondskaben. Og hvor meget krig vi skal give tilbage....................
Det er hvad jeg keder mig over - at mennesker siger de samme ting som andre. At alle skal udtrykke de samme ord og ville de samme handlinger i en given situation. Det er jo indlysende at vi alle har den samme oplevelse.
Jeg syntes det er godt at stå sammen. Jeg er fuldt opbakkende om fællesskabsenergi. Jeg elsker selv at løfte i flok. Jeg er stor fortaler for samarbejde. Dette er sådan jeg lever.
Men det der keder mig ved det er, "en form for vane" der nu går i gang ligeså snart noget sker. En slags "først på tasterne" så man kan se god ud.
Det keder mig fordi der ingen innovativ tænkning er i, at alle siger og gør det samme som alle andre hver gang. Når jeg tænder for tv efter en given kritisk situation ved jeg med sikkerhed hvad alle siger. Intet nyt. Alle ledere i verden siger det samme om situationen. Alle "almindelige mennesker" udtrykker så den samme frygt og begrænsning. Alle kan samstemmende udtrykke hvor ondt, råt, utrygt og ubehageligt noget er. Det er det indlysende valg..........
Og derfor finder vi så "helgen-tøjet" frem og giver penge, kører flygtninge til Sverige, kaster mad ned til dem på motorvejen eller laver et "stå-sammen optog".
Men jeg SER bare at hvis vores ledere og vi selv ikke træder ud af "vi må stå sammen mod ondskaben - energien" får vi kun "pustet til ilden" - DEM og OS!!!
Da det jo er indlysende at det lige nu kun accelererer og bliver lidt værre hele tiden med verdens udfordringer, ja så er det indlysende at vi endnu ikke har fundet "den rette vej". Vi har stadig "løsningsmuligheden tilgode". Vi mangler stadig "at opfinde de viise sten". Hverken vi selv eller vores ledere kommer med noget nyt, der kan løse den MEGET fastlåste situation vi har været medskabere af. Og JA vi er medskabere...................
Jeg har nævnt det før..........at "ved kernen af udfordringen" er det nøjagtig den samme energi vi bidrager med som terroristerne........nemlig KRIG.
Husk vi bomber jo også deres kære. Vi slagter jo også deres landsmænd. Deres pårørende lever også i frygt. Så at sige forsvarer de jo - som os - deres territorium og deres Sandhed. Der er "ved kernen" ingen forskel.
Og min pointe er at så længe vi selv bidrager med "krigsenergi - så længe får vi "krigsenergi".
For det er simpel Universel lov - Lov om tiltrækning. Du får det du sender ud.
Og som sagt keder jeg mig over at vi gør alt det der skal til for at optrappe konflikten med den måde vi tænker, føler og handler på. Det keder mig at vi hele tiden vælger "det indlysende". Ja selvfølgelig er det forfærdeligt det der sker! Selvfølgelig fordømmer vi det! Selvfølgelig bliver vi alle vrede, skræmte og tager afstand til metoden! Selvfølgelig...............
Vi er opfostret som frie og demokrati-elskende mennesker. Så selvfølgelig berører det os.
Men nu har vi alle (både vesten og andre steder) låst os fast i "OS og DEM- problematikken". Det bliver meget vanskeligt at bryde denne, hvis vi fortsætter med den måde vi reagerer på hver gang der er en ny konflikt.
Jeg har intet konkret bud på hvordan det skal løses. Men jeg kan bare SE at så længe vi alle forsøger at "lege helgener og gode feer" i fællesskabets navn, så længe er vi med til at tilspidse situationerne yderligere.
Jeg savner en leder om TØR tro på at der er en anden vej end kun krig. Jeg savner en leder som har mod til at føre mennesker mod nye løsninger på konflikter. Jeg savner lederskab som SER at det hele er så tilspidset nu at der MÅ gåes en anden vej.
Vi har gennem tiden haft ledere der har det mod og den styrke at føre mennesker ud af en ny vej. De seneste er Nelson Mandela og Aung San Suu Kyi. De har på hver deres måde inspireret deres folk til at tænke og handle innovativt og finde nye muligheder i fredens navn. Og de står også sammen i fællesskab men uden at alle enkeltvis har travlt med at påberåbe sig selv "helgen-status"...............
Barack Obama har den energi, det mod, den styrke og den karisma der kunne gøre noget sådant. Men fornemmer at han på det sidste har "tabt pusten". Måske skaber det en mulighed for ham og menneskeheden når han ikke længere er "låst fast" som præsident. Måske får han mere "frihed" til at få held med sine lederevner. Han er et godt bud på det lederskab der kan føre os mennesker i en ny retning. Han har den grundlæggende energi der skal til. Det oplever jeg ikke at nogen andre af verdens ledere har (pånær de tidligere nævnte).
Vi skal turde SE situationerne i nyt lys, hvis det vi gør ikke har virket endnu. Vi skal turde bevæge os ud af vores comfortzone og undlade at sige "det indlysende" (fx vi står sammen i et fakkeloptog). Vi skal lade være med alle sammen at bruge den samme retorik og udtrykke de samme ting når nu det øjensynligt ikke virker. Vi kan jo se at det kun bliver værre hver gang vi fx oplever terror. Vi skal finde modet til at finde løsninger som vi endnu ikke har afprøvet, også selvom de umiddelbart "strider mod sund fornuft" (fx at starte en dialog med en fjende istedet for mere krig).
Jeg vil gerne fred som alle andre og min "ligegyldige interesse" viser mig blot at jeg SER at vi er på afveje via min "kedsomhed". For jeg SER at trods de mange der støtter vores såkaldte fællesskab, ja så optrappes det vi oplever "som ondt" alligevel.
Og det er hvad jeg grubler over. Også selvom jeg ingen løsning har fundet. Jeg ved bare at vi intet flytter. Tværtimod bidrager vi måske til mere "ondskab" i form af "os/dem-tanken"...........
Lad os turde kigge på de ledere der gennem tiden har haft modet og styrken til at lede innovativt og lære af det de har gjort.............

10-November-2015

Så faldt masken...........

Robinson spillet om magt og at vinde - fandt endelig igår sit "rette element" igen. For "det rette element" er - som jeg tidligere har skrevet om - at vinde uden at træde på andre. Personen som "spillede" ved at træde på andre har nu "tabt sin maske" og vist det som har været tydeligt længe for andre end hende selv.......Nemlig at hun op ingen måde havde hvad der skal til for at "være en sand vinder af Robinson". Der skal INDRE styrke til. STORT mod. Hvilen i sig selv. Nul frygt. Ingen træden på andre. Nul egoisme og manipulerende magt. Og ikke mindst empati for andre end sig selv. At give andre muligheder også. Og sidst med ikke mindst respekt for alle der deltager i kampen.
Men men men................. Højt at flyve - dybt at falde..........!!
Lige som hun var sikker på en finaleplads blev presset for stort og faldet dermed dybt da hendes maske endelig faldt..........
Dette er en historie om Karma i al sin enkelhed.
Karma ER årsag og virkning og vil udligne..............
For den årsag personen hele tiden har skabt, var klart "manipulerende magt og stor egoisme". Og det stoppes på et tidspunkt af "den virkning" der følger med det "vinder-valg"................
Er man ikke Sand i Hjertet men udelukkende drevet af "mentale anliggender" vil Karma udligne. Fordi det "mentale" ikke er den mest fuldkomne udgave af at være menneske. Og Karma er indført som "redskab" for at føre os mod FULDKOMMENHED...........
Derfor dagens råd.............
"Kom altid bag din maske" og undersøg om dine tanker, følelser og handlinger fører dig mod FULDKOMMENHED som menneske.
Og i FULDKOMMENHED er altid ubetinget kærlighed, empati og samarbejde.

04-November-2015

To be or not to be...........

For mig går livet altid ud på at blive "det mest fuldkomne jeg kan" hver dag. Det betyder at jeg hver dag lever FULDT bevidst. Hver dag oplever jeg mit liv gennem "udviklingsbriller". Det betyder at jeg er "fuldt vågen" i hvert sekund af mit liv. Jeg lægger mærke til ALT der sker i mit liv og lader "mit indre reflektere over" hvordan jeg bliver fuldkommen i en given situation. Det betyder at intet "går forbi min næse" og at ALT jeg oplever tjener det formål at afdække for mig, hvor jeg endnu ikke er fuldkommen. Man kunne også med en numodens (og for mig en lidt "slidt") sætning kalde det "at blive den bedste udgave af mig selv" hele tiden. Jeg trives bedre med "begrebet FULDKOMMENHED" fordi det for mig er en "dybere energi af at udvikle sig". Men kært barn har mange navne...........:).
Ligemeget hvad det kaldes er min pointe personlig udvikling.
Igår nævnte jeg lige kort Facebook. Den kære...........
Da Facebook opstod var jeg helt klar over med det samme, at dette var noget jeg ville vælge fra. Dette blev ikke en del af min vej til Fuldkommenhed. Dette var ikke en metode jeg mærkede at jeg skulle bruge. Og jeg har den dag idag ALDRIG haft en Facebook profil.
Jeg kunne allerede dengang mærke at det gode ved denne opfindelse snart ville tage overhånd og blive "misbrugt". Som nævnt tidligere er det desværre altid det der sker........... Vi mennesker "overbruger og misbruger" den gode mulighed. For som udgangspunkt syntes jeg at det er en fantastisk opfindelse, virkelig et kreativt og fremsynet indspark til mennesker. Store muligheder åbner sig med Facebook.
Men men men.............
Jeg har fulgt med på sidelinien og set hvordan det gradvist er løbet løbsk. Som jeg nævnte igår er mobning blevet lettere via Facebook. Mange stalkes her, trues, skældes ud og bliver virkelig dårligt behandlet i åbent forum.
Det gør mig flov igen. Og ville vi egentlig den vej fra starten med denne mulighed? Er det en vej til Fuldkommenhed - jeg tror det ikke - tværtimod!!!
Da Facebook startede havde jeg et bekendtskab med et par mennesker, der før havde været såkaldt "kendte". Med kendt mener jeg at de var en del i Se og Hør. De levede et "jetsetliv". Og de kom sammen med "andre kendte". I en lang periode var de ikke "såkaldt kendte" mere. For dem blev Facebook så en metode og en "redning" til at blive kendte igen (dette var deres erklærede mål; at blive kendt!!!).
Det betød at ALT fra deres personlige og faglige liv blev lagt på Facebook.
Ja lige fra hvor bøffen var købt til aftensmaden og til farven på trusserne.
Jeg fandt det frastødende...........
Og jeg kan huske jeg tænkte "godt det ikke er mig der har dette synlighedsbehov". Jeg tænkte også at det måtte være et behov for at VILLE ses og høres. Måske fordi livet skulle deles med alle for at opleve en følelse af at leve. At livet i sig selv var for intetsigende og tomt. Og derfor kunne man via Facebook opleve en form for liv.
To be or not to be.................. Facebook blev livet..........!!!
For mig at se "et falsk liv" og et liv præget af facader. Et liv hvor alt ser så perfekt ud.........
Nå men tilbage til min pointe.........
TV2 nyhederne er begyndt på at have et par indslag om hvad der rører sig på de sociale medier.
Igår handlede et af disse indslag om en Australsk topmodel, der havde indset at Facebook og andre sociale medier var et falskt billede af hende selv. Og hun havde derfor taget stort set alle hendes indslag og billeder væk derfra.
Det gjorde mig glad.............. YES nu er nogle ved at vågne op fra illusionen om at leve gennem de sociale medier.........
Måske kommer der nu en "modreaktion". Og måske bliver det snart "en dille" IKKE at deltage med ALT disse steder.
Og måske kan noget af al den stress mange oplever reduceres. For det må være stressende altid at skulle dele ALT med andre. Altid at skulle følge med i alt. Og altid at skulle være så perfekt udadtil............
To be or not to be...............
Det kan lade sig gøre at have et dejligt liv uden at alle andre skal deltage i det. Det er muligt at leve uden at føle sig ensom, selvom man har valgt disse medier fra. Ja snarere er det måske mindre stressfyldt og dermed mere fredeligt at være i livet uden..............
Det kan i hvert fald gøres mere balanceret - det der med Facebook......
Jeg glæder mig over på menneskehedens vegne, hvis en "modreaktion" er ved at opstå. Den har jeg ventet længe på.................
Jeg vil spændt følge med, som det Anti-Facebook-menneske jeg har er......
To be or not to be................ :)

03-November-2015

Så blev jeg lige lidt mere flov..........

Så er der gang i Robinson igen, på den måde at forstå at det da bare accelererer i usmagelighed.
Som jeg beskrev tidligere går det at vinde ud på, at bevare sin selvrespekt og ikke træde på andre. Træde på andre gør man når man "mobber sig igennem". Personen som jeg omtalte sidst som tegn på denne metode, er da nu helt usmagelig og usympatisk i sin "vinder - metode og vinder-moral". Det er som om det bare får "en tand mere" hele tiden.
Og hvad er årsagen til dette?
Jo at andre deltagere lader det ske.............. Det er sgu flovt at se på!!!
For det bestemt lige så slemt "bare at deltage i mobning" eller se passivt til. Står andre ikke fast og står imod en "mobber" siger de jo sådan set:
"Helt fint det du gør - mobber". Og den der mobber fortsætter med endnu større styrke.
Igen handler det om at stå ved sin egen moral og stoppe andre hvis de bliver ved at ville vinde ved at mobbe andre ud. Altså ved at træde på andre og have et "følge af medløbere" med der ikke tør stå ved egen moral.
Det er virkelig usmageligt og usympatisk at overvære og gør mig mere flov over at være menneske.
For den metode er - som jeg ser det - nærmest blevet "lovlig". Fx også på facebook..............
Metoden om at "stå sammen mod nogen" og træde på andre mennesker for at vinde eller udtrykke sin holdning. Er det virkelig den vej vi vil gå som mennesker?
Husk på at "der er nok til alle i Gudindens/guds gavebod"..........
Og husk på at du sagtens kan udtrykke din holdning til noget, uden at træde på nogen..............
Og du vil få det du skal bruge............
Og det vil danne Karma på sigt at træde på andre - mobbe andre ud - for at vinde selv.............
Held og det at vinde er altid "smukkest og mest optimalt" når andre kan vinde samtidig!

29-Oktober-2015

Jeg er flov...........

Mennesket...........
Skulle være denne klodes mest udviklede væsen. Eller hvad?
At "dømme udfra" de handlinger vi gør - måske ikke? Og det set på mange forskellige områder af menneskelige handlinger!
Lad mig tage nogle få.........
Afbrændinger af flygtningehuse i Sverige.......
Kunne der ikke være en mere civiliseret og udviklet måde at vise sin utilfredshed på. I 2015 "burde" vi da som menneske have en stærkere udviklet moral og empati...........???
Det er nu også "på mode" at stjæle små erhvervsdrivendes identitet og opføre en hjemmeside med dyre biler. Som selvfølgelig ikke findes i denne lille by hos denne lille autoforhandler. Nej man har da bare svindlet sig frem til hans cvr-nr og misbrugt dette.
Føj.........!!! Jeg forstår simpelthen ikke hvordan man kan udtænke en sådan ondskabsfuld plan udelukkende for at stjæle penge fra andre. Helt bevidst. Helt uden nogen etik og moral. Helt uden at tænke på hverken den intetanende kunde og på den lille erhvervsdrivende der kommer i fedtefadet.
Og hvad med mobning i skolerne...............
Hvordan kan vi ikke være nået længere som art? Hvordan kan det være at det stadig er helt iorden at nogen skal ned med nakken? Hvad er årsagen til at vi stadig har brug for som art, at bruge andres nedgang til at øge eget selvværd?
Og dette er blot nogle få beskrivelser af at vores art - mennesket - har LANG vej endnu til fuldkommenhed..........
Bare ved at se på den måde vi dagligt er overfor andre mennesker på er til at "krumme tæer over".......
Jeg er flov...........
Flov over at vi stadig er så langt bagefter i forhold til at opføre os anstændigt, retfærdigt, medfølelende, empatisk og fredeligt overfor andre.
Hvor blev den ubetingede kærlighed af............???
Ja jeg er flov over den art jeg tilhører................

26-Oktober-2015

"Pengevenskab og pengemoral".........

Mens man bevæger sig gennem livet, er penge jo altid en stor del af livets spil.
Som nævnt er det derfor vigtigt at reflektere over de tanker og følelser man har i forhold til penge. Da penge er energi som alt andet, vil man i forskellige perioder af livet være påvirket i større eller mindre grad af "pengenes energi".
Idag er penge desværre blevet så stor en del af menneskelivet at det næsten er alt afgørende for mennesket, hvorledes pengenes energi udspiller sig i vores liv. Desværre føler vi os enten "gode eller dårlige mennesker afhængigt af indkomstens størrelse. Og vi vejer og måler os selv og hinanden på baggrund af penge. Desværre har penge fået alt for stor magt i vores liv...........
Vi "vejes og måles" på vores indtægt. Vi oplever fiasko/succes i livet baseret på hvor mange penge vi tjener. Vi føler os enten trygge eller utrygge i forhold til penge i vores liv. Vi føler os enten stagneret eller i frihed, alt efter hvor lidt eller hvor mange penge vi har på bogen. Osv..............
Når nu penge er blevet så stor en del af vores liv, er det en rigtigt god ide at tage stilling til hvordan det skal fylde i livet.
Vil man være med i den måde "penge-spillet" foregår på lige nu?
Hvad er ens egen moral i forhold til penge?
Hvor meget vil man lade penge styre livet man lever?
Hvorledes kan man leve trygt uden at være drevet af hvor mange penge man har og tiltrækker?
Hvem definerer egentlig hvor meget man er værd?
Hvilke "regler og moral" vil man gerne "stå for" i "pengespillet"?
Et eksempel:
Man skal sælge sin bolig og bliver tilbudt "sorte penge under bordet" i forbindelse med salget.
I sådan et spil er det virkelig vigtigt at være fuldt bevidst om hvilken moral man har vedr penge. Vil man tage pengene eller ikke?
Og hvad er konsekvensen af det valg man træffer?
Hvilken "karma" kan man risikere at skabe alt efter hvilket valg man træffer.
Jeg har en sætning jeg lever efter i forhold til penge. Den lyder sådan her:
Penge har værdi for mig og kan give mig tryghed og frihed. Penge må dog aldrig være magt for mig.
Så hvis jeg skulle vurdere "penge under bordet" eller ej er der kun et valg at træffe...........Nej tak........ For derved bliver penge magt og et middel til at "få sin vilje" uanset om andre trædes på. Man vil "køre andre over" ved at bruge penge på denne måde og "det naturlige" vil blive ødelagt når penge bruges som magtmiddel til at opnå alt man vil have.
Man vil altid modtage det man skal bruge, selvom man ikke "køber magt" via penge. Det kan man have tillid til. Karma vil udligne dette. Penge vil aldrig blive Sand magt men udelukkende magt for en kort periode. Og har man "urent trav" i sin "pengemoral og pengevenskab" vil det altid blive opdaget og udlignet.
Et nyligt eksempel på dette er FIFA. Michel Platini blev opdaget for de mange millioner han modtog "under bordet". Lars Løkke blev opdaget da han var lidt for grådig. Osv...........
Derfor tag stilling til "penge-venskab og pengemoral"................
For derigennem viser du hvem du er..............

20-Oktober-2015

Pengenes Kraft..........

Noget af det man ofte "vinder eller taber" er penge. Penge er en stor del af menneskers liv og udviklingsproces.
For mig har penge med selvværd at gøre. Dvs hvis man "har noget med penge" kan man ofte finde svaret ved at undersøge hvordan ens selvværd har det? Hvad er oppe i forhold til selvværd? Hvilke mennesker i ens liv påvirker selvværdet og dermed "pengenes Kraft" i ens liv? Hvordan er relationen til disse mennesker? Hvad viser disse mennesker en i forhold til at sætte værdi på sig selv? Osv.
En anden måde at undersøge det der foregår i livet vedr penge, er at se på om man egentlig sætter pris på penge? Hvilken Kraft tillægger man penge? Hader eller elsker man penge? Hvad er ens tanker om penge?
Hvis man fx har en tanke om at "penge er roden til alt ondt" så er det ikke sikkert at man har flow i sine penge. Tænker man sådan om penge vil der sandsynligvis ikke være Kraft i penge-energien. For penge er energi ligesom alt andet. Og med tanke på at penge handler om ens selvværd, er det en god ide at undersøge om fx den ovenstående tanke kan give begrænsning.
Penge giver os forskellige følelsesmæssige oplevelser fx tryghed, frihed, kærlighed (dog betinget) eller andet. På samme måde som med alt andet er der altså en Kraft i penge som man enten tiltrækker eller frastøder afhængigt af de tanker/følelser man har om penge.
"Pengenes Kraft" vil blive direkte påvirket at den energi man selv er i. Og derfor er "pengenes Kraft" være en form for "ven eller uven".
Det er derfor en rigtigt god ide at reflektere over hvordan ens "penge-venskab" har det. Ser man penge som en uven eller en ven. For "pengenes Kraft" vil "flyde i takt med venskabets karakter"....................
Derfor penge..............ven eller uven???

15-Oktober-2015

"Man kan ALDRIG krybe sig ihjel........!!!"

Vind/tab emnet handler ikke kun om sine personlige vind/tab situationer!!!
I forhold til emnet "vind/tab, kan man også inddirekte stå i en situation hvor man er "medspiller" i en "vind/tab" situation.
Jeg kan se at selvom man ikke selv - direkte - er den der står i "vind/tab-issuet", er det en rigtigt god idè at overveje HVORDAN man deltager i et "vind/tab-emne".
Fordi man som deltager også må tage stilling til sin egen "vinde/tabe-moral". Og det kan man skulle gøre via en udfordring der opstår, hvor man må "vælge side"....................
Hvem "holder man med"?
Hvem anser man for den mest "værdige vinder"?
Hvilken person kan man stå bedst inde for i forhold til at vinde?
Hvilken "vinder" skal have ens stemme?
Hvilken moral og hvilken person ligger tættest på ens egen moral og dermed skal støttes i at vinde?
Osv..............
Så derfor er det klart en fordel, hvis man er så bevidst om sin egen etik og moral, at man kan "vælge rigtigt" når nogen skal "kåres til vinder" i en situation.
Fordi selv om man ikke direkte er involveret, vil de valg man træffer i denne situation skabe den fremtidige udgave af sig selv. Og dermed komme med "den Karma" der tilhører det valg man træffer. Derfor er det rigtigt dumt at leve ubevidst om egen moral, da "den forkerte" kan komme til at vinde fordi man ikke selv er "klar i spyttet".'
Derfor find modet til at tage stilling til hvem du syntes er en "værdig vinder" i de situationer du står i. Fordi du kan aldrig undlade at tage stilling. "Lurpasser" du i en situation vil du møde det igen senere i livet. Eller på andre måder blive påvirket af de valg du træffer.
For alt handler jo - som beskrevet igår - om at udvikle sig til "den højeste Guddommelige udgave af sig selv"............
Og et af de "menneske-spil" man gør dette igennem er, "hvem man giver sin stemme til". Hvem skal "vinde" en given "kamp"?
For derigennem siger man til sit "højeste selv"............."Dette er den person jeg ønsker og håber at være/blive..........."
Derfor TAG STILLING ALTID............
Man kan ALDRIG krybe sig ihjel..........!!!

14-Oktober-2015

"Tab og vind med samme sind.........."

Et naturligt emne at berøre efter uretfærdighed og karma er emnet "at vinde/at tabe"..........
Vinde/tabe temaet er ligesom uretfærdighed "ego-baserede emner".
Det er emner der "tilfredsstiller behov", som er mentale vurderinger, personligt opfattende og en del af menneskets liv. Men ikke en del af "det åndelige - det Guddommelige".
Som jeg ser det er vind/tab energi & retfærdighedstemaer udelukkende en del af "menneske-spillet".
For mig er det sådan - at hvis der findes en Gud/en Gudinde/noget "højere deroppe" - så er det en "udømmende og fuldt ubetinget Kærlighedskraft". Jeg "køber" ikke kristendommens og andre religioners forestilling om at "Gud dømmer", at "noget højere" har love/regler vi skal leve efter eller at der findes "noget" der smider os i helvede.................
Men "noget højere" forsøger hele tiden at guide og vejlede os til at blive "de bedste udgaver af os selv"..................
For mig er det udelukkende mennesket der dømmer, lever efter regler og love samt mennesket der derfor har brug for at vinde og få retfærdighed.
Og det er - som jeg ser det - en helt naturlig del af menneskelivet. Altså der er sådan set intet galt i at ville vinde, opnå retfærdighed eller oprejsning i "livets spil". På den måde mener jeg at det livet går ud på er at blive "den højeste og mest Guddommelige udgave af sig selv" mens man har en menneskekrop. Og her er der for mange mennesker RIGTIGT lang vej igen. Der er MEGET at arbejde på. Der skal MANGE år til før menneskeheden - mere naturligt - vælger "sin Guddommelige side" fremfor den mentale, beviselige menneskeside..........Puha der er laaaannnnnggg vej endnu.
Se igen ud i verden og find talrige eksempler på ovenstående............
Og se i dit eget liv.......hvor tit vælger du "din Guddommelige side" istedet for "den beviselige mentale side"?
Hvis vi nu definerer "den Guddommelige side" som den der vælger et ansvarligt liv. Et liv hvor andre BEVIDST (dvs man er FULDT klar over sine egne dårlige mønstre og handlinger - disse vælges fra bevidst) behandles som man selv gerne vil behandles. Altså "respektfuldt", værdigt og ubetinget kærlighedsfuldt (dvs ingen domme)..............
I et sådant "Guddommeligt valg" vil man naturligt leve efter "retfærdighed". Og man vil automatisk bruge "at vinde" på en balanceret måde.
For det er dette indslags pointe........
Tilbage til............jeg opfatter at der intet er galt med nogen menneskeenergier. Hverken misundelse, hævn. vrede, at vinde, uretfærdighed, arrogance m.m.. Intet er der så at sige noget galt med.
Jeg mener at ALT er skabt som "noget godt og brugbart" for mennesker. Ja selv alle ovenstående eksempler............!!!
Udfordringen for mennesker er HVORDAN BRUGER VI de forskellige menneskeoplevelser?? Og her er den hel gal...........
Lad mig komme med et fysisk eksempel.......... At vinde - at tabe...........
I årets udgave af Robinson-ekspeditionen er der som vanligt masser af drama, intriger og andre udfordringer.
Dog har jeg selv i denne udgave oplevet et særlig markant kvinde som virkelig har gjort mig indigneret og vred. Som virkelig dybt inde har fyldt mig med en uforklarlig afsky - helt dybt inde. Udover det sædvanlige; der hvor man kan opleve en lille tanke om at det menneske er afskyeligt eller usmageligt.
Nu forstår jeg hvad der giver mig denne "dybere modstand", denne ekstreme afsky og væmmelige oplevelse hver mandag..........
Igen har det at gøre med "BRUGEN AF EN MENNESKE-ENERGI".
Her; hvordan bruger personen "vinde/tabe" temaet.........
Det er helt naturligt for mennesket at ville vinde. Det ligger dybt i os helt tilbage fra "hule-mandens" tid hvor vi "skulle vinde over det bytte vi nedlagde" for at overleve. Og så får "vinde-energien" vores hjerne til at frigive "lykke-stoffer" der giver os energi og overskud.
Men husk bare at hvis vi skal vokse som mennesker og lære at bruge vores "Guddommelige side" i "menneske-spillet", så skal vi nøje overveje PÅ HVILKEN MÅDE" vi bruger "menneske-energierne"..........
Min "vinde-sætning" og den måde jeg bruger "at vinde" på er således:
"Gå altid efter at vinde men gør
det uden at træde på andre!!!"
Personen i Robinson vil vinde FORDI andre så taber. Og når hendes modstandere har tabt nedgør, hoverer og ydmyger hun dem med "spidse kommentarer" gående på det personlige plan. Og det er hvad der tænder mig så voldsomt af. Fordi min "vinde-moral" er så markant modsat...........
Og hun lærer mig AT JEG ALDRIG VIL VINDE FORDI ANDRE SÅ TABER. JEG VIL ALDRIG VINDE VED AT TRÆDE PÅ ANDRE!!!
Nej jeg vil vinde fordi at vinde er at blive mere fuldkommen. Og jeg bliver aldrig fuldkommen ved at svælge i andres tab og ydmyge andre.
Så jeg er faktisk sikker på at denne person rent faktisk taber............
For hun taber i hvert fald "respekt" fra mig grundet DEN MÅDE hun gør det på. Og måske taber hun også selv-respekt en dag, når Karma kommer tilbage til hendes liv fordi hun stadig mangler indsigt om den MÅDE hun bruger "at vinde på". Fordi DEN MÅDE hun bruger "menneske-energien vinde på" er ekstremt ego-drevet. Hun vil vinde for at hendes eget lille, slunkne Ego får en kortvarrig oprejsning på andres tab/ulykke.
Som "at pisse i bukserne - kun en kort varme". Og det er en usmagelig, usympatisk og afskyelig måde at bruge "vinde-energi" på.
Karma vil tilrette og udligne en dag...........
Så vil man som menneske skabe mindst muligt Karma der kan vende tilbage for at vise vej til en mere "Fuldkommen og Guddommelig udgave af sig selv", skal man altid overveje HVORDAN man bruger de forskellige menneske-energier.
Fx misundelse kan "bruges Guddommeligt" ved at bruge den til at overveje hvad man selv ønsker sig. Og dermed gå væk fra "at misunde andres ting".
Fx kan hævn "bruges Guddommeligt" ved at se på hvad det er man ønsker skal komme mere i balance. Istedet for at ville hævne sig direkte på et andet menneske. Osv...........
Så sætningen "tab og vind med samme sind" får måske på denne måde en ny dimension........... Træd ALDRIG på andre når du vil vinde...........!!!

09-Oktober-2015

Virker Karmaloven egentlig?

ADVARSEL!!! Læs kun dette hvis du kan tåle "sort humor" og "hårde ord"!!!

En af de ting der også er svære at forstå og leve med, er hvornår og hvordan Karmaloven effektuerer og udligner.
Vi mennesker forventer at Karma handler om "lige over". På den måde når nogen gør noget skal der udlignes på samme måde og med det samme. Desværre er det ikke sådan..............Divine Timing er altid på banen ved Karma.............
Da Karmaloven virker helt uden menneskelig indblanding og dermed ikke kan kontrolleres, vil den "naturligt og automatisk" selv finde den "højeste frekvens" - det mest optimale - det "højest opnåelige" i den givne situation.
Et eksempel.............
Vores bil er blevet påkørt på en p-plads og personen er stukket af fra stedet. Vi kan let finde ud af hvem der har gjort det og forsøger at få personen til at tage sit ansvar. Det prøver vi MANGE gange - på MANGE forskellige måder. Helt uden effekt. Personen leverer istedet en flabet, arrogant og hovmodig adfærd!!!
Da Karma er tæt forbundet med de tidligere liv vi har haft er det her indlysende at vi her møder en person, hvis foregående liv har været på "bille/fluestadiet". Og derfor kan denne person jo selvsagt ikke tage ansvar. Det har han slet ikke erfaring for og har ikke lært endnu. Når man møder en så "lav-frekvent energi" kommes der ingen vegne. Snarere tværtimod. Det accelererer nedad og personen vil trække dig "ned på sit stadie". Med det er min pointe at du ikke kan forvente ansvarlig dialog med mennesker hvis tidligere liv og dette livs erfaringer - er så menneskeligt lavfrekvent, usmageligt og uansvarligt. Og da slet ikke hvis det betyder at han/hun skal tage ansvar for sit eget lort, fejl og mangler.
Næh......istedet vil du netop opleve at de vil forsøge at gøre ALT for at slippe for ansvaret. Som tidligere nævnt er det jo ansvarlighed mennesker stikker af fra. Og de lader gerne dig i stikken hvis du ikke passer på dig selv.
Det kan såmænd også være mennesker - hvis tidligere liv og dette livs erfaringer - kunne være i ansvarlighed der stikker af. Selv mennesker du forventede kunne være ansvarlige vil stikke af "fra regningen"!!!
De holder ikke hvad de lover dig, har mange fine ord men INGEN handlinger der svarer til deres tomme ord.
Så hvad kan du gøre ved det?
Leave it............sig NEJ TAK til udveksling med disse mennesker.........Fortsæt med at stå ved din egen moral og mavefølelse......
Og lad for alt i verden være med at kæmpe for at de uansvarlige skal blive ansvarlige. Glem det!!! Og lad Karma ordne det for dig. Og nyd når du oplever at Karma virker..............
"Karma is a bitch"...............
At nyde når du ser at timingen og karmaen er tilstede fordi du så ved, at du nu kan slippe for at bære rundt på andres fejl. At du kan slippe for at bære ansvaret for det de ikke selv vil tage ansvar for.
Derfor bliv ikke frustreret over at der går lidt tid før Divine Timing indfinder sig. Og vær ikke ked af at det der sker, ikke lige var hvad du forventede. Pointen er at udligningen sker og at den lærer nogen noget.
Virker den..........det kan du bande på..............
Og måske er den rigtigt i gang lige nu.
Se bare ude i verden fx Sepp Blatter (FIFA formand); Carl Holst; Tibet-sagen; VW-sagen m.flere.............
Bare åben øjnene lige nu og oplev "Karma is a bitch" på mange områder. Der udlignes lige nu! Der ryddes op lige nu! Karmaloven arbejder lige nu på højtryk...............
God week-end i Karmaens tegn!!!

01-Oktober-2015

Karma........er det en straf?

Jeg har erfaret mange gange - både i mit eget liv men også i forbindelse med andres liv - at karma er et vanskeligt område at arbejde med/i. Den kan være svær at forstå og svær at leve efter.
Det er bestemt ikke umuligt at finde vej bevidst gennem denne Universelle lov men det "kræver" noget.
En af de mest vanskelige udfordringer karmaloven giver os mennesker er den misforståelse at Karma er straf............
Næsten alle jeg støder på vil tolke karma på denne måde. At karma er noget der giver os ubehageligheder, dårlige tider og derfor noget vi skal forsvare os imod............
Jeg ser det på en anden måde. For mig er Karma mulighed for læring og ikke mindst mulighed for at tage ANSVAR. For jeg ser at Karmaloven egentlig godt kunne kaldes "ANSVARS-LOVEN". Altså at Karma handler om at lære at leve et ansvarligt liv. Hvis det ansvarlige liv vælges vil "karma-udligningen" slet ikke føles som straf. Men istedet som noget sjælen bringer til det fysiske liv for at sjælen, kroppen og det mentale liv kan vokse og blive mere fuldkomment. For Karmaloven gør i al sin enkelhed at mennesker kan se hvor de endnu er ufuldkomne og "uperfekte". Og dermed hvor man skal arbejde med sig selv; kropsligt, sindsmæssigt og åndeligt.
For Karma handler om udligning i energier der er fastlåste. Og ofte er disse energier fastlåste fordi menneskets "dårlige sider" (fx misundelse, hævn, grådighed, hovmodighed, uvenlighed og uansvarlighed m.m.) bruges for meget. Med Karmaloven "tvinges" mennesker til at blive bedre "i sine gode sider". Ved at leve ansvarligt...............
Som billede - som forklaring på ovenstående - kan man kigge på Carl Holst (C.H.) sagen (vores nu tidligere forsvarsminister).
Der har helt fysisk været 3 "sager" i hans korte ministertid. Sager hvor det ser ud til at C.H. har været lidt lempelig med reglerne og måske grådigt og selvisk har "taget for sig af retterne". Nu skal det jo undersøges om han er "skyldig". Men det er sådan set ikke min pointe i forhold til Karma. Som jeg skrev i sidste indlæg virker Karmaloven om vi vil det eller ej. Og altså også selvom vi forsøger at "stikke af fra ansvaret".
Det jeg ser som det "værste" for C.H. og der hvor Karma nu "rydder op og udligner" er netop det.......At han på intet tidspunkt tager ansvar.
Han benægter sig igennem sagerne, lyver om fakta i sagerne og gør alt hvad han kan for ikke at tage ansvar. Og selv helt tilsidst hvor han fratræder sin stilling er der ingen ansvarstagning for de valg han har truffet. Hans ord vedr fratrædelsen drejer sig udelukkende om at skabe ro for regeringen og i hans tidligere ministerie!!!
Hey.... hvad med at tage ansvar for løgnene? For det er jo flere gange bevist at de ord han udtaler helt konkret ikke passer (der findes mail og tv-indslag der viser det modsatte).
Og det er så her at Karma sætter udligningen ind. Her i form af at kritikken ingen ende tager og at C.H. "maler sig selv om i et hjørne" hver gang han skal svare på spørgsmål. Havde han fra starten taget ansvar for "beviserne i sagerne" var han måske stadig i sit job. Havde han droppet løgnene havde Karma virket mindre "straffende". Og dermed ville hans beslutninger, valg og handlinger have ført noget andet med sig.
Dermed er det indlysende at Karma handler om ÅRSAG ( de valg, beslutninger og handlinger vi gør) og den VIRKNING (det vi oplever i vores liv fysisk og sindsmæssigt) der kommer af disse valg.
Her kan C.H.`s sagen lære os min pointe; nemlig at Karma ikke kan styres og at denne Universelle lov - af sig selv - udligner uanset om man forsøger at benægte, lyve og dermed kontrollere sig ud af det. Det er simpelt hen umuligt.
Når man laver "en årsag" kommer der en virkning!!! Sådan er det.......
Og bruger man så "virkningen" til at tage ansvar for sine valg vil man udligne og løse en "energi-knude" man har været skaber/medskaber af.
Måske kan man nærmest sige at jo hurtigere man "løser Karma-knuden" jo mindre "fysisk virkning" vil den få i ens liv.
Desværre er langt de fleste mennesker ikke optaget af at tage ansvar. Faktisk tværtimod - jo mindre ansvar - jo bedre!!! Og så fortsætter Karmaloven bare med at bringe "flere virkninger" ind i livet til man "vågner" og tager det ansvar man skal tage. Og som jeg skrev sidst - det er ikke nødvendigvis "lige over" når Karma" arbejder. Fx er det ikke sikkert at man selv bliver slået ihjel hvis man har taget nogens liv. Det kan være via andre fysiske oplevelser at læringen kommer. Det kommer helt an på den enkelte sjæls livsrejse.
Men hvorom alting er..............Karmaloven er ingen straf men en læringsmulighed. Og ikke mindst en mulighed for at lære at leve som et ansvarligt menneske og handle på "en Universel måde". Og en "Universel måde" handler i høj grad om selvansvar og dermed om "Hvad hvis det var dig selv"? "Hvordan vil du gerne selv behandles"? "Hvilke energier og mennesker vil du gerne mødes af"? Osv...............
Og så leve dette selv................ Det er Karma........!!!

26-September-2015

Uretfærdighed og karma.... Er der en sammenhæng?

Uretfærdighed har - som jeg tidligere beskrev - at gøre med forventninger. Helt simpelt "regner vi mennesker med" at når vi oplever uretfærdighed så findes der en regel - en lov der kan give os retfærdighed. Man kunne lege lidt med ordet URETFÆRDIGHED og det kunne have følgende betydning "Ikke (=U) færdes (=færdighed) rigtigt (=ret)..............."
På den måde indeholder ordet en slags "køreretning - nogle færdelsregler" når vi skal være sammen med andre. Og på rigtigt mange områder har vi i vores samfund så indrettet os med tonsvis af forskellige regler der skulle dække at man kan få retfærdighed igen.
Men der er virkelig mange områder hvor reglerne er "uskrevne". Hvor det handler om menneskelige indbyrdes sammenhænge som falder udenfor de "fysiske regler" der er skabt.
Hvad gør vi så? Hvordan forholder vi os så til uretfærdigheden? Kan det så være muligt at opnå retfærdighed igen.
Man kan sige at retfærdighed er en oprejsning man får for noget som ubalance. Som jeg har skrevet tidligere er det jo i virkeligheden meget enkelt...........nemlig "hvad hvis det var dig selv"? Altså ved at bruge og leve denne sætning skulle man altid opføre sig retfærdigt overfor andre. Fordi man lever bevidst, bruger sin empati og medfølelse og på den måde er det menneske man selv ønsker at møde.
Men det er jo bare ikke så simpelt - desværre.
For mennesker har det stramt med at tage ansvar. Og lever man bevidst kræver det en ansvarlig tilgang til andre mennesker og til den opførsel man lægger for dagen. Til de holdninger man handler på.
Jeg citerer lige her en sætning jeg har "hørt i mit indre øre" for nyligt:
"Mennesker vil gøre alt for at slippe for at tage ansvar fordi de så skal opdage, indse og arbejde med deres egne mangler og ufuldkomne sider".
Det giver mening for mig. Måske også for dig?
Så hvad gør man så når de mennesker man har en relation til ikke ønsker at være ansvarlige? Skal man så finde sig i uretfærdigheden?
NEJ............ bestemt ikke.
Men vi kan komme til at blive bitre, sure og indebrændte mennesker hvis vi jagter retfærdighed og "din modpart" ikke vil give den (og dette gælder i alle sammenhænge lige fra bilpåkørsler der stikkes af fra til oplevelsen af en følelsesmæssig uretfærdighed). Så hvad gør man så hvis modparten ikke kan eller vil "udbedre din skade" og behandle dig retfærdigt?
Jo.....meget simpelt.........man giver slip og lader karma klare det hele.
Karmaloven er en af "de Universelle love". Det betyder at loven fungerer helt uden indflydelse eller påvirkning fra os mennesker.
Karmaloven er loven om "årsag og virkning". Det betyder at når du træffer beslutninger efter dine grunde (=årsager) fx du vil ikke betale for en bilskade du har lavet fordi du mister penge vil det få en "energimæssig virkning" og tilsidst en fysisk virkning. På sigt vil karmaloven justere og udligne de valg du træffer og lave den "virkning" du skaber i en situation. Det er ikke sikkert det sker med det samme og det er ikke sikkert det er nøjagtigt samme episode du vil opleve. Men hvad der er HELT SIKKERT er at der VIL komme en "virkning". Og det er - som jeg ser det - det "smukke" ved karmaloven - den virker helt af sig selv. Den skaber ALTID balance og udligning i tingene.
Så er det "bare" op til os mennesker at give slip i de situationer hvor retfærdighed umiddelbart slet ikke er muligt. Læne sig tilbage og vide at karma tager fat en dag.
På den måde - ved at vide dette - skulle det være muligt at undgå at blive et bittert menneske når retfærdigheden i livet ikke indfinder sig som "forventet"!!!
Så karma og uretfærdighed hænger - som jeg ser det - uløseligt sammen.
Gudskelov............ :)

17-September-2015

Hvad er uretfærdighed for en energi?

Uretfærdighed er måske en af de "menneske-energier" som gør mest nas at opleve (som jeg beskrev tidligere). Og særligt hvis uretfærdigheden kommer fra personer "man forventer at stole på". Mennesker som "burde" stå der for èn. Mennesker som måske kalder sig "ven". Det gør mest nas her fordi man her "forventer" tillid til at personen ikke vil gøre en ondt. At personen vil èn det godt i livet. Særligt hvis personen har udtrykt dette, kan uretfærdighed virkelig ramme hårdt. Så hårdt at tilliden i relationen virkelig sættes på en prøve.
Uretfærdighed har altid at gøre med de handlinger der foretages. Og det har tillid også. Forstået således at det er gennem fysiske oplevelser at uretfærdighed bliver tydeliggjort. Hvad vælger personen at gøre? Hvordan handles i en given situation? Fordi gennem handlinger viser personen hvilke holdninger, etik og moral personen - lige der - er i.
Det er også gennem en persons handlinger vi kan "aflæse" om dette er en person man kan have tillid til eller ikke. Det er egentlig samme pointe; at for begge disse energier (uretfærdighed og mistillid) er det gennem handlingen at personen viser hvem de sandt er. Og udfra det "aflæses" dette.
Dermed; HANDLINGER siger noget om hvem et menneske er på et givent tidspunkt, i en situation; som ven og som "samarbejdspartner".
Derfor hænger uretfærdighed og mistillid tæt sammen.
Og begge har noget med forventninger at gøre.
Forventninger er en "særlig energi" for os mennesker. Vi bruger denne energi særdeles meget. Den kan både "spænde meget ben for os" eller den kan vise os noget om hvem vi selv er/ønsker at være. Dvs udvikle os.
På den "dårlige måde" er forventninger en energi som ofte skaber frustration, vrede, skuffelse m.m. når det vi forventer (fx af andre mennesker) ikke indløses af det menneske. Her skal man arbejde med at blive uafhængig af at det er andre der skal tilføre èn selv noget bestemt. Og nå frem til at kunne tilføre det selv, til èns eget liv.
Hvis man vil nå frem til "den gode brug af forventninger" skal man via det man forventer af andre, blive/være det selv. Fx du ønsker at en person skal stå op for dig/kæmpe for retfærdighed for dig.............
Her vises du hvilken ven du selv er/kan blive/vil være. Og så kan du jo reflektere over om du er en sådan ven nu eller om der er noget du skal gøre for at blive det. For forventninger giver altid mulighed for "et spejl" - at du kan reflektere over hvem du er, ønsker at være, din moral, dine handlinger og hvilket menneske du vil være. Ala min sætning her på siden "hvad hvis det var dig selv"? Derfor er det altid vigtigt at bruge "forventnings-energi" meget bevidst. Da den enten kan føre dig til "mere krig og ufred" eller en afklaring om hvem du er og hvordan du forholder dig til en given situation/oplevelse i dit liv. Kunsten er derfor at man via forventninger opdager hvad man vil acceptere i sit liv, hvad man vil skabe og hvilke mennesker man ønsker at møde og tiltrække.
Uretfærdighed - som i bund og grund jo er en forventningsenergi - vil vise dig hvordan din egen moral og etik er som menneske. Hvordan vil du behandles og behandle andre? Hvilket menneskesyn har du? Og ikke mindst hvilke handlinger vil du gøre hvis du mødte det du selv møder via uretfærdigheden. Dermed siger jeg at uretfærdighed får dig til at tage stilling til hvem du selv er som menneske og hvad du vil bidrage med til verden. Hvor vil du gøre en forskel i forhold til uretfærdighed?
For der er uretfærdighed alle steder og hele tiden. Men spørgsmålet du skal stille dig selv er "hvad hvis dette var mig selv?"
Stiller du ikke spørgsmålet mens en uretfærdighed-situation udspiller sig så vil der helt sikkert - på et senere tidspunkt i livet - blive givet samme mulighed.
Tilsidst......uretfærdighed og mistillid hænger tæt sammen og derfor er det vigtigt at få afklaret mistillidsspørgsmålet indeni dig selv. Så du ikke ender med at "være et bittert & ødelagt menneske" der ikke kan opnå tillid til andre. HUSK på at uretfærdigheden du oplever var en mulighed for at vælge selvværdigheden (som skrevet tidligere på bloggen). Og derfor nå, i hvert fald frem at have tillid til dig selv. Og accepter hvis du ikke kan genfinde tilliden til den/de som har behandlet dig uretfærdigt. Det kan meget vel være at det er mennesker du nu er færdig med og dermed skal bevæge dig væk fra. Det er en "føle-sag" at finde ud af om der er grobund for genopbygningen af tilliden igen. Derfor stol på dine indre følelser i denne sag.
For mig er èn ting helt sikkert:
Ingen skal finde sig i at blive uretfærdigt behandlet. Og dermed er mistilliden man føler bagefter indeni fuld acceptabel og naturlig da den giver mulighed for at genopbygge sig selv og kunne se sig selv i spejlet efter en hård omgang uretfærdighed.................
Accepter ALDRIG uretfærdighed............ Og "gå ALDRIG Ned på det som menneske"............

14-September-2015

Er der "en gave" i uretfærdighed?

På mange måder, mange gange og i forskellige forbindelser vil man opleve noget man syntes er hamrende uretfærdigt. Noget der virkelig sætter troen på prøve om at livet kan være rart, fredeligt og retfærdigt.
Når man møder uretfærdighed er det let at miste troen på sin egen Sandhed. At tænke dårligt om sig selv kan følge med. At miste sin egen indre Kraft kan blive resultatet, når man møder uretfærdighed via mennesker og oplevelser i livet. Så meget at man tilsidst ender i tanken om at man er uværdig som menneske, at det er ens egen skyld og at man ikke er noget værd som menneske. At de andre har ret og at ens egen oplevelse er forkert.........
Hvordan kan det så være "en gave"?
Jo for gennem uretfærdighedsoplevelsen - gennem mødet med uretfærdige mennesker - kan DU vælge om DU vil "generhverve" din værdighed som menneske. DU kan beslutte om det er "andres eller din historie" der er Sand for dig. Du kan vælge at genfinde DIN tro på DIG SELV. Og dermed kan DU tage de valg og gøre de handlinger der fører dig tilbage til SELVVÆRDIGHEDEN.............
Derfor lad dig ALDRIG trække ned i "det sorte hul" som "uretfærdighedens skarpe tænder" gerne vil have dig til. Kravl op igen ved at bruge al din indre styrke og hold fast i DIN Sandhed. Lad ALDRIG andre fravriste dig den. Og husk uanset hvor mange der mener det samme er det ikke nødvendigvis Sandheden.........
Derfor er gaven i uretfærdighed at bevare sin egen selvværdighed. selvrespekt og Sandhed om situationen..............

11-September-2015

Ansvarlige psykopater - er det muligt?

Næste emne jeg vil berøre i forhold til ansvarlighed er psykopater.
Ikke psykopat som et skældsord men som en "psykisk betegnelse". Som en beskrivelse af karaktertræk............
Gennem min uddannelse og job i psykiatrien har jeg mødt mange med disse træk. Men desværre også i mit privatliv. For mig er det både meget fascinerende at et menneskes sind kan komme dertil men også meget skræmmende hvordan det lykkes for psykopater at "forføre verden"...............
Lad mig nævne nogle af kendetegnene for en psykopat:
Beregnende
Egocentrisk
Ingen empati - følelseskulde
Ingen skyldfølelse eller anger
Hensynsløs
Magtsyg
Udpræget evne til at påvirke sine omgivelser
Føler ingen form for reelt ansvar for sine omgivelser
Sig selv nærmest
Manipulerende
Mange skilsmisser/mislykkede forhold
Dominerer og kontrollerer sine omgivelser
Bagtaler ofte andre
Anerkender ikke at regler gælder for ham/hende - laver sine egne
Udfyldelse af egne behov
Lærer ikke af erfaringer eller straf
Føler sig som offer for sammensværgelser
osv

Så det er en kompliceret "sindstruktur" en psykopat har, hvorfor det er overordentligt vanskeligt at ændre en psykopats adfærd.
Det første man skal gøre er at lade være med at trække sig ind i psykopatens verden. Man skal være "hård", stoppe op og fastholde sit NEJ og sine regler.
For en psykopat vil blive ved indtil han vinder. Han vil have magt og dominere. Og står han overfor"svage lovgivere" der ikke tør konflikten- ja så vil han vinde.
Problemet for dem der lader sig "forføre" af psykopaten er at de løsninger de vælger er båret af frygt. De vil tro at de skal fjerne psykopatens udfordring/konflikt og så kommer der ro. Men vær sikker på at det blot var første skridt i psykopatens "leg" for nu har han smagt magten. Og den gør ham "beruset". Så pas meget på med at "danse med" på psykopatens dans for i sidste ende mister du selv energien og kraften. Og den lette løsning du troede ville fixe konflikten med psykopaten vil vise sig igen med større kraft. Og så er du fanget.
Derfor træf de rette, umiddelbart "svære" valg ved at stå fast og sige NEJ. Glem alt om at tale ind til empati, medfølelse og ansvarlighed. For en psykopat er fuldstændigt ligeglad. For ham er alt jo bare en sammensværgelse mod ham og det vil han kæmpe for at drage dig ind i.
Så NEJ det er ikke muligt at få en psykopat til at tage ansvar. Glem det.
Vær istedet hård, træf de rette hjertebeslutninger, sig fra, stå fast på reglerne og lad være at tro at samarbejde er muligt med en psykopat. Fordi for ham gælder samarbejde om "hvor meget kan jeg selv få ud af det". Han er slet ikke interesseret i om andre også "vinder noget". Det er fuldstændig uden betydning.
Og når psykopaten har fundet et "offer" så stå på "offerets side" med en stærk moral og etik. Fordi vælger du først at stå på psykopatens side er du blevet fanget i et spil du vil få svært ved at komme ud af. Vær meget varsom med dette for selvom det i første omgang ikke er dig der er "offeret" vil du blive en del af psykopatens fremtidige spil...........
Så der findes ikke ansvarlige psykopater. Det er et af "hoved-kendetegnene" for en psykopat. Derfor glem dialog og vær istedet konsekvent handlende på "dine regler".
Ellers er risikoen at du taber dig selv i psykopatens spil........
Og risikoen er at du har mistet "gode relationer" på vejen i "psykopat-dansen".....................

10-September-2015

Hvad er så forældre ansvar?

Så er jeg stødt på det igen............. Hvad er vores ansvar som forældre?
Jeg bliver virkelig SÅ harm hver gang jeg møder dette emne.........
Her er en lille opsang........
Når du VÆLGER (læg mærke til dette ord for det er jo DIG der vælger at blive forældre) at sætte børn i verden er noget af det vigtigste du skal udføre UBETINGET KÆRLIGHED HELE TIDEN!!!!
Og denne slags kærlighed vil ALTID OG HELE TIDEN KRÆVE noget af dig!!!
For der vil opstå MANGE perioder hvor du testes i denne måde at elske på.
Dit barn vil være dum, tarvelig, "nederen" og have en såkaldt "opførsel" du har det stramt med. Du vil have perioder med dit barn hvor du ønsker det "hen hvor peberet gror"...........
Det er der sådan set intet galt i......... Det er en naturlig proces når man får børn........
Der hvor "kæden hopper af for mig" er forældres manglende evne til at vende tilbage til FULD KÆRLIGHED under "konflikterne" med barnet. At arbejde sig igennem "jeg kan ikke lide mit barn lige nu - processen". Bl.a. ved at huske at man selv har været samme sted i livsrejsen. Man har engang SELV været et barn "nogen ikke kunne lide".........
Man har selv skullet frigøre sig. Man har selv måttet finde ud af hvem man er. Man har selv haft urimelig adfærd. Man har selv været "nederen". Alt det man ser i sit barns livsrejse er ikke anderledes end det man selv har gennemgået.
Så HUSK..... MAN HAR VÆRET DER SELV...............!!!
Og udfra dette skulle det vel være en nem sag at rumme sit barn når det bevæger sig gennem faserne i livet. Når det barn du satte i verden (efter din mening) "dummer sig" og tager såkaldte "forkerte beslutninger". Eller når du "køres ud på et sidespor" fordi barnet er ved at udvikle sin selvstændighed og blive sit eget væsen.........
Mens dette sker er din fornemste opgave at rumme, være medfølende, give plads og stadig ELSKE det væsen du satte i verden.
Uden domme følger du med dit barn gennem livsfaserne og er den VEJLEDER der står klar på sidelinien når der bedes om dine råd.
Og beder barnet ikke om dine råd så vær glad for det. For så betyder det at dit barn er blevet selvstændigt.
Når du ikke får (efter dine forventninger og mening) viden om dit barns valg i livet (fx jeg vil nu sælge mit hus), så bare husk følgende..................
DU HAR ALDRIG KRAV PÅ AT VIDE NOGET SOM HELST. Ej heller har du KRAV på at være den der prioriteres som en vigtig fysisk del i barnets liv. Og hvad også er vigtigt - når dit barn ER blevet voksen (fx 30 år) - ja så skal du måske indtage en helt anden rolle end den du tror du skal. Finder du ikke vej til denne rolle og udvikler du dig ikke SAMMEN MED dit barn, vil I sandsynligvis ende i hver jeres retning. Og muligheden for et balanceret liv sammen ødelægges af din betingede kærlighed, kontrol, vrede og frustration.
Derfor foældre derude........jeres vigtigste lære og opgave ved at blive forældre er......... lær at være dit barns vejleder og gør det ubetinget. Kræv ikke at være den vigtigste i deres liv men vær der alligevel. Elsk alle dit barns læringer gennem livet. Og sidst men ikke mindst - HUSK AT DU HAR VÆRET DER SELV!!!
Og derfor jo mere du kan elske ubetinget - jo mere plads vil du få i dit barns liv - hele tiden.
For det værste man kan møde er forældre der sætter ens egen sandhedsrejse til vægs. Forældre som hele tiden VIl have at man skal leve på samme måde som dem. Og forældre der dømmer ens valg i livet.
Som forældre har vi det ansvar at elske ubetinget........sådan er det!!!
Lær det eller få konflikt med dit barn..............
Husk lige på............... Hvad hvis det var dig selv? Hvad ønsker du dig mest?
Ja netop..............forældre der elsker dig UBETINGET!!!

07-September-2015

Ansvaret for det liv man ønsker at leve er ens eget......

Når vi bevæger os gennem livet mener jeg at noget af det overordnede vi skal lære er ansvarlighed. Og da verden og menneskelivet er dualistisk (både "godt og skidt") er det naturligt at "pendle mellem disse yderpunkter. Det er smart fordi vi gennem dualismen netop lærer om "det modsattes princip".
Fx du kan ikke lære hvad lykke er for dig før du har oplevet ulykke. Du må opleve hvad du føler er "dårligt" for dig, før du kan beslutte hvad "godt" er for dig. Først når du har oplevet "smerte" kan du forsøge at skabe harmoni og balance. Osv.
Så vi skal slet ikke være så kede af "alt det dårlige" vi møder. For derigennem lærer vi hvad vi ønsker at skabe samt hvem vi ønsker at være i livet. Og på den måde tage ansvar for at skabe det liv man ønsker...........
Tilbage til uansvarlighed............. Som nævnt har vi alle forskellige kompetencer og erfaringer omkring dette emne. Forskellige mennesker vil være på forskellige stadier på "ansvarligheds-stigen"................
Jeg så et program i TV om svindlere.................
En af dem fortrød og angrede intet. Han mente at hans svindel var helt i orden også selvom den gik ud over andre. Og han ville fortsætte med den "stil" fremover.
Uansvarligt - efter min mening JA. Men så tilbage til "ansvarligheds-stigen". Han har tilsyneladende hverken evnerne eller erfaringen til mere ansvarlighed. Så det vil være en unødig kamp at få ham til at indse andet for nu. Istedet kan man bruge det til at vurdere og reflektere over hvem man selv vil være. Og dermed tage stilling til hvor på "ansvarligheds-stigen" man selv ønsker at leve fra.
For der er bare "ansvarligheds-krige" der ikke er værd at kæmpe. Fordi det vil gøre dig selv mere skade end gavn. Her må man give slip og lade karma klare resten.............
Der er også efter min mening noget uansvarlighed over den flygtningestrøm der tager form lige nu. Det udtrykkes klart fra nogle flygtninge at forventer at Europa står klar med ALT når de ankommer. Der skal være busser klar. Der skal være mad og vand klar. Der skal være boliger til dem. Familien skal kunne komme hertil. Penge og et bedre liv skal starte med det samme. Og skuffelsen er stor når de forventninger ikke indfries. Og så opstår der kampe med politi.
Men hvor er deres eget ansvar for eget liv henne?
Hvordan kan de forvente dette?
Og er det virkelig Europas ansvar?
De har jo selv besluttet at rejse fra det land de bor i. Så det er vel rimeligt at de selv er ansvarlige for at komme hele vejen selv (hvis det er hvad der viser sig på deres rejse). Man kan ikke forvente at alt bare er "linet op" for en.
Ansvaret for eget liv er ens eget............. Og får man hjælp må man være taknemlig istedet for at forvente og råbe op om det der mangler (her fx busser, mad, vand m.m.).
Jeg er helt med på at hjælpe når folk VIRKELIG er i nød og VIRKELIG har behov for hjælp. Men når jeg ser hvordan det udspiller sig sidder jeg med en følelse af "mange forkælede børn" der mener at vi skal tage ansvar for deres liv. Og det er et skrå-plan. For i sidste ende har de truffet deres valg om at flygte og det er deres ansvar at opbygge et nyt liv. Og ikke andre landes befolkning og regeringer.
Lige nu ser det for mig ud som om, at flygtningene mener at de kan vælge og vrage mellem "landenes tag-selvborde". Men jeg føler bare at det er utaknemligt og uansvarligt at have denne opførsel. Hvis de var så pressede af hjemlandets krige m.m. ville de vel være glade for det første land de kom til, hvor der ingen krig var? Så er der vel ingen grund til at jagte et bestemt land at bo i..........?
Alt i alt ser jeg en uansvarlig og forkælet opførsel fra flere flygtninge........
Ansvaret for det liv man ønsker at leve er ens eget...............
Møder man venlighed og omsorg på livsrejsen - vær taknemmelig - men forvent det ikke. For det er i sidste ende ens eget ansvar................

01-September-2015

Apropos ansvarlighed eller ikke........

Hvad er det egentlig at leve ansvarligt?
Ja det simple og enkle svar kunne være - som jeg berører på denne blog - at leve sammen med andre (i tanke, følelse og handling) på den måde man gerne selv vil behandles.......
Kigger man på den dybere betydning af ansvar betyder det "at svare an" dvs at responderer på en given situation.
Og så er min pointe her at "svarer du an som du gerne selv vil mødes og behandles" - ja så kan det ikke gå helt galt for dig.
Det pudsige er så at vi mennesker jo har forskellige "menneskelige kompetencer, erfaringer og talenter" for at "svare an". Så det skal man jo også have "i mente". Du vil altså kunne møde mennesker som måske ikke lige har samme menneskelige kompetencer som dig selv og derfor vil du ikke kunne forvente at den person kan "svare an" på samme måde som du kan. Ansvarlighed afhænger nemlig af menneskelige kompetencer og erfaringer som fx venlighed, hjælpsomhed, samarbejdsevne og vilje til fred.
Et lille eksempel fra hverdagslivet.............
I et motionscenter kommer der mange forskellige mennesker. Mennesker med helt forskellige menneskelige erfaringer og kompetencer. I et sådant motionscenter er det en god ting hvis man behandler andre som man gerne selv vil behandles. Altså hvis man er en person der kan lide at træne med høj musik er det en god ide - i venlighedens & samarbejdets ånd - at spørge de andre trænende om de "lov til" dette. For er du ikke venlig og samarbejdende der, vil du på et tidspunkt møde modstand og irritation fra andre da du vil opfattes som egoistisk. Og så kan det jo være at disse mennesker ikke længere gider at samarbejde med dig om de maskiner du gerne vil benytte. Måske bliver de så trætte af din egoisme at de sætter hælen i. Så vil du møde venlighed og samarbejde fra andre - start med selv at være den der samarbejder og udviser venlighed.
Det er også altid en rigtigt god ide at rydde de tunge vægte op efter sig selv. Måske kommer der en lille dame efter dig i maskinen som ikke kan flytte de vægte du lige har brugt. Og du kan jo ikke anklage andre for ikke at rydde op når du ikke selv gør det. Det bliver de trætte af på et tidspunkt og så er konflikten der.
Og når den konflikt så er tilspidset, så er den der igen............at behandle andre og tale til andre som du selv ønsker at blive talt til.
"Spadser" er nok ikke det ord der skal vælges hvis det er samarbejde du ønsker. Dette ord vil blokere for yderligere dialog og på den måde har du skabt en konflikt.
Se ansvarligheden i dette er for mig indlysende. Men det er det ikke for den person der deltog i denne lille livsoplevelse...............
Har man set Zircus Nemo med Søren Østergård, vil man kunne bruge følgende fra hans show............"Vi taler slet ikke samme sprog"!!!!!!!!!!!
Og NEJ det gør vi ikke......Det er HELT tydeligt!!! Ansvar eller ikke? Og hvordan?
Så kan jeg få en til at tage ansvar (altså "svare an") som ikke har erfaring og kompetence for det???
NEJ........for det er jo den persons anliggende. Den persons erfaring og kompetence.
Men det jeg KAN gøre er at vurdere hvad JEG vil bruge denne oplevelse til fremover. Og på den måde "svare an" på MINE EGNE vegne..........
Se det var en lille anekdote fra det virkelige liv............
Nu vil jeg bruge tiden til næste "møde" med den slags ansvarlighed, til at reflektere over hvordan jeg vil gribe dette an.
Jeg ved i hvert fald at "spadser" vil jeg ikke kaldes...........
Og jeg ved også at jeg vil genoverveje hvordan et muligt såkaldt "samarbejde" skal forløbe i fremtiden.
Og så ved jeg også "at det man siger er man selv". Ser man egoisme og nul samarbejde i andre så er det en rigtigt god ide lige at checke om man selv er god til det...............
Ansvarlighed eller ikke???
Du kan ikke forvente at andre vil samme vej som dig i en "konflikt". Men du kan altid vælge hvad du selv vil "kalde ansvarlighed" og så leve det............
Hvad hvis det var dig selv? Hvordan ville du gerne mødes? Er du venlig eller ikke? Hjælpsom og samarbejdende eller ikke?
Vær i det mindste bevidst om hvem du er og gerne vil være ved at lære af det du oplever i livet...................

21-August-2015

Hvor er det kedeligt at mennesker er uansvarlige....

Noget af det der keder mig mest i livet er uansvarlige mennesker.
Og der er desværre mange af disse mennesker..............
Ja faktisk er hele min blog bygget op omkring det at tage ansvar.
Når jeg taler om ansvarlighed mener jeg lige fra det helt praktiske og fysiske. Og helt til det mere "usynlige" som vores tanker og følelser.
Uanset om det er det ene eller andet handler alt om energi. Og du kan ikke forvente at møde andet end det du selv er i. Den livsfrekvens du vælger at leve i er det du vil modtage. Det er den energi du vil tiltrække.............
Lad mig tage et helt friskt fysisk eksempel på uansvarlighed.
Lars Larsen............ vores fine dynekonge. Hans virksomhed er lige nu udsat for en kæmpe "shit-storm" fordi mange kunder ikke får deres varer eller dårlige varer. Og så får de dårlig kundeservice når de forsøger at få det løst.
Og det er - som jeg ser det - hans ansvar. Da han er den helt øverste leder der sætter dagsordenen for, hvordan hans virksomhed skal fungere. Og hvilken ydelse han vil levere.
Så fik han igår i DR programmet Kontant, en chance for at "rette op" på den uansvarlighedsenergi han lige nu bidrager med. Men han sagde nej og sendte sin mellemleder...............!
Meget dumt og det vil kun gøre "shit-stormen" værre. For de som føler sig trådt på og snydt, vil se og høre den øverste leder tage ansvar for det "lort" de oplever via hans virksomheder.
Hvad kan vi lære af det?
Jo når der er en "konflikt", en ufredelig situation, noget som ikke fungerer, så er der altid 2 parter. Og begge parter skal være tilfredse hvis energien igen skal være i flow. Derfor "bør" begge parter undersøge sin egen andel meget nøje. Og begge parter må tage ansvar for det de selv bidrager med til konflikten. Og her er det ikke godt nok at sende en mellemleder, sende en sms/mail eller på anden måde forsøge at slippe for fuld ansvarstagning ved at "stå ansigt til ansigt med løven". For når du har kvajet dig må du også være den der løser det du har gjort.
Min blog her er inde på det. Det er faktisk MEGET enkelt......."hvad hvis det var dig selv?"...............
Det simple spørgsmål kan få dig til at indse hvor du er uansvarlig og hvor du skal "rette noget op".
Så hvis Lars Larsen nu stillede sig selv det spørgsmål ville han sikkert indse at han selv ville være lige så vred, frustreret, skuffet m.m.. Han ville indse at han ville gøre det samme som hans kunder gør nu!!! Sikke en indsigt!!! Og så ville han nok tage ansvar.............
Det samme gælder dine tanker og følelser.
Hvis du udsender eller udtrykker noget du ikke selv vil modtage, så skal du måske stoppe op og tage ansvar for det. Så er du fx misundelig og derfor rakker andre mennesker ned, så stop lige engang!!! Spørg dig selv "hvad hvis det var mig selv der modtog den energi jeg sender ud?" Hvordan ville det være? Og er der så noget jeg skal tage ansvar for?
Jeg ser sådan på det at tog mennesker mere ansvar for at behandle andre som de selv vil behandles, så var der meget få konflikter i verden. Både helt nært i dit liv og helt storpolitisk.
Alting handler om at tage ansvar for at være den udgave man selv ønsker at møde. Og kan du ikke det må du indse dine "fejl og mangler" ved at møde det i dit eget liv. Og så skal man jo ikke brokke sig over at møde det, for man kan jo bare starte med selv at være ansvarlig. Være den udgave man ønsker at møde.
Hvad hvis det var dig selv............???
Så det er seriøst enkelt at tage ansvar ved at bruge denne enkle sætning i alt man står i.
Desværre er det uansvarligheden der er mest fremtrædende i nutidens liv. Og for mig at se bliver det bare værre og værre.
Det har helt sikkert at gøre med at det kan koste penge, anseelse og dårligt selvværd at indse at man laver fejl. Det er jo meget lettere hvis man kan "tørre ansvaret af på andre". Så det er andre der står med "lorten".
Men puha.........hvor er det trættende og kedeligt at det er sådan i livet.
Lad os alle vende blikket indad og undersøge om "vores indre uansvarlige Lars Larsen" kan gøre det lidt mere ansvarligt hver dag.
For det er virkelig kedeligt at møde uansvarlige mennesker og hænge på andres manglende ansvarstagning........................
Jeg keder mig......................

14-August-2015

Det skal være en glæde at kede sig.......

Der er en sætning som hedder "jeg keder mig ihjel"..............
Den siger jo meget godt det jeg skrev før om kedsomhed.
Og der er vel også få mennesker der vil kaldes kedelig....
At blive betragtet som kedelig af andre (eller sig selv) er en skidt ting.
Så meget peger jo desværre på at vi opfatter kedsomhed som noget negativt og noget vi skal væk fra. Men som jeg skrev i tidligere indlæg oplever jeg faktisk at det er smukt at kede sig hvis man kan gøre det bevidst.
Derfor opfordrer jeg til at man finder glæden i at kede sig - netop for at opnå den LIVSFORNYELSE der ligger gemt i kedsomhedsperioden.
Måske er der "kedsomhedsregler"?
Nr. 1: Kedsomhed fremkaldes af uinspirerende omgivelser (mennesker, oplevelser, steder, situationer m.m.)
Nr. 2: Kedsomheden forværres af gentagelser. Hjernen mister simpelthen interessen.
Nr. 3: Årvågenhed. Det bliver virkelig kedeligt for èn når man SKAL være vågen og opmærksom på/under en "uinspireret gentagelse".

Derfor kan man med rette tale om at FORVENTNINGER nok er "roden til kede sig". Alle "burderne" i livet. Alt det man "skal" i livet. Alt det man "plejer" osv..
Fordi forventninger jo er en energi der får os til "at sove", miste interessen og leve uden at være "vågen". Forventninger gør at alt man står i bliver "slidt på et tidspunkt". Man mister interessen for det nye hvis man lever meget i forventnings-energi. Man kommer simpelthen til at kede sig af forventninger...........
Og dermed er der i kedsomhed mange forventninger man kan gøre op med.
Omvendt kan man ved at leve bevidst med sine forventninger finde det "nye og smukke" hver dag og særligt gennem kedsomheden. For ved at kede sig med glæde vil man kunne blive klar over nye retninger, nye mennesker, nye relationer, nye muligheder m.m. der er ved at vise sig i ens liv. Og dermed bliver kedsomhed en glæde fordi man fokuserer på det nye der vokser, fremfor det negative i at kede sig.
På den måde bliver kedsomhed "en vej, en proces og et redskab" istedet for en uønsket oplevelse. At kede sig bliver en glæde ved "det nye i livet" når man vender det på denne måde.
Idag har vi så mange "inputs-muligheder" for ikke at kede os (fx spil, telefoner, diverse underholdning, diverse aktiviteter m.m.). Måske for mange??? Måske har dette gjort at vi keder os mere nu end nogensinde??? Et paradoks???
I hvert fald kan jeg se at det er vigtigt at "gaine energi" i det kedelige. Der vil være mange situationer, mennesker, oplevelser m.m. der vil dræne dig for energi hvis de keder dig. Derfor kan jeg se at det er vigtigt at være opmærksom på om "din strøm" bliver drænet af de kedelige oplevelser. Vær bevidst om dette for at du ikke taber energi i kedsomhedsprocessen. Sådan at du kan nå frem til at bevare "din energistrøm" mens du keder dig. For ellers tager du glæden ud af den smukke kedsomhedsproces og vil derfor ikke finde de muligheder som kedsomheden præsenterer for dig.
Sørg for at reflektere over om du taber eller vinder energi af de mennesker, oplevelser og situationer du står i. Hvis ikke så overvej hvordan din energi kan bevares mens "du keder dig med det du står i".
På den måde bliver det ved med at være en glæde at kede sig........
God kedsomheds-weekend......................

07-August-2015

"Kunsten" at kede sig...............

Igennem ca 1 års tid har jeg observeret en række af oplevelser, mennesker, udfordringer og energier i mit liv, som jeg ikke havde "ord for". Men som altid har jeg været ihærdig og målrettet og klarheden dukkede op for et par mdr siden.
Jeg keder mig................... Klarheden og indsigten var kedsomhed...........!!!
Og som altid måtte jeg bare undersøge begrebet/ordet dybere..............
Særligt måtte jeg bare finde "det modsatte - dualiteten".
For finder jeg det kan jeg vide hvad "det Gode" er. Og jeg tror på at der er "noget godt i alt". Intet er skabt for os mennesker uden det er "til gavn for noget".........
Med viden om dualiteten i begrebet kunne jeg vide hvor jeg kunne komme hen ved at kede mig. Hvad det kunne bruges til?
For lige umiddelbart er der en "negativ lyd og oplevelse" i at kede sig. Tror at de fleste mennesker faktisk helst ikke vil kede sig og gør alt hvad de kan for at undgå at kede sig. Og det er jo ærgerligt hvis der er noget "godt" i det.
Så hvad er nu det for noget - kedsomhed.............?
Der er faktisk ikke meget viden om dette emne. Det er ikke meget undersøgt endnu.
Men èt er sikkert - vi keder os alle sammen - og måske mere end vi ved?
Mist du bare din telefon og læg mærke til hvad der sker med dig?
Eller hvad med søndage hvor intet sker?
Eller hvad med moster Annas årlige fødselsdagsfest på plejehjemmet?
Eller hvad med dit job? Dit parforhold? Dine familierelationer? Dine venskaber?
Keder de lidt eller meget?
De få undersøgelser der er lavet om kedsomhed indikerer at kedsomhed er livsfarligt.
Der er mange der begår selvmord pga kedsomhed. Og for nyligt er der lavet en engelsk undersøgelse af kedsomhed som viste at hjertefrekvensen var høj når man så på kedelige videoer. Samtidig viste blodprøver at stresshormonet kortisol forekom ved kedelige oplevelser. Længerevarende kortisol i kroppen er skadeligt på mange måder (fedme, hjertelidelser, svækkede knogler, forhøjet blodtryk og muskler nedbrydes). Så på den måde er det bestemt også livsfarligt med kedsomhed. Så tilsyneladende bliver man ophidset og stresset når man keder sig!!!
Det er også helt sikkert at kedsomhed forvrænger tidopfattelsen. For når man keder sig er det som om tiden går langsomt. Det er som om hjernen og hele ens system siger "det her er ikke aktivt nok" og "jeg må finde på noget andet at lave". Altså har kedsomhed noget at gøre med tid, aktivitet og handling.
Der er nok en udbredt tro på at kedsomhed er "søvnigt og nede i tempo". Men her peger ny forskning på at det forholder sig lige modsat. For det viser sig at kedsomhedsramte hjerner faktisk sætter tempoet op!!!
Da jeg gik ind i emnet bevidst opdagede jeg at kedsomhed giver mulighed for refleksion hvis man bruger det som "vågen kedsomhed". Med det mener jeg bevidst at vælge at kede sig.
Jeg opdagede at dualiteten i kedsomhed er LIVSFORNYELSE. Forstået således at når vi har en periode, en oplevelse, mennesker, relationer m.m. der keder os så er det fordi noget nyt er ved at vokse frem i vores liv. Derfor er kedsomhed jo en god ting hvis det bruges bevidst.
For går du ind i kedsomheden uden frygt og fordomme vil du opdage "det nye" der er ved at komme til dig. Kedsomheden får dig jo netop til at sætte tempoet ned, trække stikket et øjeblik og giver plads til fordybelse hvis du vælger det.
Jeg opdagede at det var en smuk oplevelse at tage imod det nye i mit liv gennem "kedsomhedens øjeblik". Jeg kan se at ved at kede mig må jeg tage stilling til og reflektere over det som jeg keder mig ved. Og på den måde sker en udvikling bevidst på det område i mit liv.
Det er virkelig en smuk oplevelse at kede sig...... Nyt vokser frem og dermed kan jeg vide hvilke handlinger jeg skal foretage i fremtiden på den oplevelse der keder mig.
Prøv det..............det skal være sundt at kede sig og ikke livsfarligt!!!
Prøv at "kede dig vågent" og oplev det nye i dit liv der forsøger at fange din opmærksomhed.............
Gør kedsomhed til en kunst istedet for en irritation........
God fornøjelse............

01-August-2015

Lige en pointe mere omkring janteloven..........

Her er som den lyder i al sin helhed......den der skønne jantelov:
1. Du skal ikke tro du er noget
2. Du skal ikke tro du er lige så meget som os
3. Du skal ikke tro at du er klogere end os
4. Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os
5. Du skal ikke tro at du ved mere end os
6. Du skal ikke tro at du er mere end os
7. Du skal ikke tro at du duer til noget
8. Du skal ikke le ad os
9. Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig
10. Du skal ikke tro at du kan lære os noget

Med de ord - med den energi der ligger i denne lov - er det indlysende at den i praksis får følgeskab af følgende oplevelse og energi...............
Hån, nedgørelse, latterliggørelse, forbandelser og domme...........
Dette er hvad et menneske udsender og dette er det "spor" der tales og handles i når man lever janteloven..........
Det kan sgu gøres meget bedre.
Tag stilling i dit eget liv........
Vil du leve som en "janteløve" - vil du virkelig være "sådan èn"?
Hvis ikke - så gør noget idag!!!
Du får det bedre i dig selv og dine omgiveler får det helt sikkert bedre........
Så hvis du ikke selv ønsker at møde andre "janteløver" så stop din egen "janteløve".
Så er verden automatisk et bedre sted at være...............

21-Juli-2015

Kan man slet ikke bruge janteloven til noget fornuftigt?

Lad mig følge op på det jeg skrev igår om janteloven. Måske i en mindre "sort ironisk tone" end igår :)..................
Jeg tror på at alle mennesker har deres helt egen "energi". Deres helt egen frekvens de lever på og kan nå til. Jeg tror på at man som menneske kan leve på 7 forskellige livsplateauer. Det tager mange liv at bevæge sig til de 7. plateau som er livsnyderen. Derfor tror jeg også på at man vil møde mennesker der vil udfordre èn på netop det plateau man skal nå til. På den måde vil man tiltrække de mennesker der skal til for at opnå max udvikling. Og dermed vil disse mennesker være et input til/bidrage til at man finder den energifrekvens der er den rette for en.
Udover at møde mennesker med den helt særlige frekvens der kan udvikle en, tror jeg også på at forskellige lande har mulighed for forskellige energifrekvenser. Og dermed tror jeg også på, at når man bor i et bestemt land vil man lære af og være påvirket af den særlige energifrekvens som det land er i og har mulighed for at udvikle sig til. Det kunne også kaldes at landets gruppebevidsthed er på/kan bevæge sig til et bestemt niveau/plateau.
Samtidig vil de mennesker der bor i det pågældende land være med til at præge energien/frekvensen i dette land. Da alt er energi vil de mennesker der bor i landet bidrage til energien med de tanker de tænker. Med de følelser de er i. Og med de handlinger der gør mens de lever i landet.
Jeg oplever DK som - det jeg skrev igår - værende i en overvejende jantelovsenergi. Jeg er med på at der er mennesker der er knapt så meget jantelovtænkende. Men nu taler jeg overordnet for landet.
Jeg ser at danskerne overordnet er nøjeregnende, pedantiske, selvretfærdige, selvfede og grænsende til det hovmodige. Danskere har travlt med "ligebetaling" i forskellige former og den manglende "ligebetaling" (som for det meste opleves) giver et "mavesurt" udtryk, en brokkende adfærd og en jantelovsoptagethed udover det sædvanlige. Jeg tænker at jeg vil kalde danskerne "janteløver". Som i at være på jagtmarker som løven. At vise store tænder som løven. Og at skulle nedlægge bytte som det vigtigste hver dag.............
Lad mig bringe et modsat eksempel ind. Jeg oplever svenskerne på en helt modsat måde selvom vi lever så tæt på hinanden. De er hjælpsomme, samarbejdstænkende, "højt til loftet oplevende" og behagelige i energien. Mere "bløde og runde" i energien end danskerne. Sverige har jo gennem tiden også været mere "neutrale" i mange ting. Og i Sverige kan man komme i fængsel hvis man er en dårlig ven. Tankevækkende. Og så er der jo fysisk bare længere mellem byerne og dermed bevarer de også mere "natur og grønt" end DK. Det giver en mere behagelig oplevelse af "højere til loftet"................
Dette er eksempler på forskellige landes energifrekvens og mulighed som jeg ser det. Måske kan du mærke forskelle i andre lande som du bevæger dig meget i?
Så hvad har det med om janteloven kan bruges til noget at gøre?
Jo - for når nu frekvensen er som den er i DK så giver janteloven mulighed for udvikling til et nyt plateau for DK. Og vha janteloven kan danskerne stoppe op og spørge sig selv: "Er dette den energi vi ønsker at være i?". "Kan vi gøre dette lidt bedre?" "Er der andre muligheder end jantelovstænkningsvejen?"
Og det gælder både overordnet som land. Men sandelig også helt ned på det helt nære område. Hvordan er jeg nabo? Hvilken energi kører jeg bil med? Kunne jeg vælge at tale anderledes til mine børn? Hvordan kan jeg samarbejde bedre med min chef hvis jeg ikke tænker jantelovstankerne? Osv.............
Så janteloven giver mulighed for personlig udvikling.
Men man skal først finde modet til at "melde sig ud af" gruppebevidstheden som DK er i. Altså melde sig ud af jantelovstænkningen...............
Og på den måde komme til at være i "bad standing" som jeg beskrev igår. At være en outsider der ikke "hyler med flokken" kræver styrke, mod og hår på brystet.
Men det er det hele værd at vælge janteloven fra og se alle mennesker i "lys og kærlighed" fremfor "begrænsninger og dom".............
Det ville klæde danskerne at skrotte janteloven en gang for alle.....
At lægge "janteløverne" tilside og istedet være modtagende og mulighedssøgende ...............
Brug janteloven til at vælge det modsatte. Det er derfor den er tilstede.
God arbejdslyst hvis du en dag vælger at smide "din indre janteløve" og erstatte den med det modsatte.................
Måske er der mere livsnydelse i at vælge "janteløven" fra ???

20-Juli-2015

Janteloven........den kære.....!

Idag føler jeg mig inspireret til at kommentere dette meget interessante emne. For den lov lever efter min oplevelse i bedste velgående her i DK. Den bruges særdeles meget. Hver dag. I mange former. Den kære jante!!!
Du skal ikke tro du er noget...............
Ajjj nemlig ikke...... Og kan en gruppe af mennesker samles om at mene det samme om en person så trives den kære jantelov fortrinligt. Så er det bare at gruppen sætter den person i "bad standing". For når så mange mener det samme om èn person - ja så en "borgerskabets simple logik" at så er det da rigtigt!!! Ajjjj......kan det nu virkelig være sandt?
For du skal ikke tro du er lige så meget som os.........nemlig!
For "borgerskabet på fx en villavej" ved jo bedst. Og hvis de ind over ligusterhækken kan finde et fælles fodslag om noget eller nogen - ja så går tiden da med det! Og så kan man da hævde sig selv et øjeblik og måske få en falsk oplevelse af at "ens eget slunkne selvværd" får det bedre!
For du skal ikke tro at du er klogere end os...............
Næhhhhh du - stop lige engang - vi er jo noget ældre end dig og nu har vi boet her i mange år. Så derfor skal du ikke komme her og lave om på noget. Det skal være som det plejer. Helst ikke for meget nyt for så bliver vi bange. Og vi kan ikke lide at føle frygt. Så venligst fingrene væk og lad os mødes med dem vi plejer, til de samme fester og med de samme som har været der før. Det kan vi håndtere for så er der styr på rangordenen. Så kan hierakiet fortsætte og alle kender deres plads. Nye er altså ikke velkomne.
Og jeg kunne fortsætte.............
Men det gider jeg ikke bruge tid på. Det er alligevel håbløst at forsøge nytænkning hos dømmende og begrænsede mennesker. Man kan ikke argumentere mod fordomme.............
Men jeg tror til gengæld at karmaloven altid virker. Den kommer altid og skaber balance. Så en dag vil janteloven også komme efter det fine "liguster-borgerskab" og der vil de stå til ansvar for deres brug af den fine menneskelov. Måske vil de der opleve at det er bedre at følge "de universelle love" (fx karmaloven om årsag og virkning m.m.).
For det er ikke rart at stå for enden af janteloven og blive "den dømte, den udstødte, den der er i bad standing".
En simpel metode til at stoppe janteloven med er (som min blog egentlig i al sin enkelhed går ud på):
HVAD HVIS DET ER DIG SELV?
Inden du træffer valg og laver handlinger - spørg ALTID dig selv:
Hvad hvis jeg gjorde dette ved mig?
Hvordan ville jeg have det hvis jeg mødte mig nu?
Altså simpelt og enkelt HVAD HVIS DET VAR MIG SELV der oplevede dette?
Hold nu op...........janteloven ville ikke eksistere ret længe hvis alle lige stillede sig selv det lille bitte spørgsmål............
Så her en lille opfordring:
Kære dansker - tænk over hvordan du bidrager til janteloven hver dag?
Og stop op bare engang imellem og spred "lidt LOVE (kærlighed)" istedet.
Det ville klæde vores nation....... Tak.............

15-Juli-2015

Grækenland - så langt så godt..........

Så fandt de lige umiddelbart en løsning der tilsyneladende skulle være enighed om i "Grækenlandskrisen". Men spørgsmålet er nu hvordan det vil blive modtaget - dels i Grækenland men også i de andre lande.
Hvordan gik det med magtbalancen? Hvem "vandt mest"? Og hvem "tabte så mest"?
Magt er en underlig ting...........
For mig findes der "Ego-magt" & "Kærlighedens magt".
I "Ego-magt" bruges frygt, skyld og vrede som en manipulerende del til at opnå hvad man selv vil. Man vil med Ego magt så at sige have sin vilje og vil holde fast på sine overbevisninger indtil modparten knækker og er blevet medgørlig.
I "kærlighedens magt" er dialog fremherskende, at LYTTE til en andens overbevisning med respekt og at nærme sig hinanden ved at give og tage "lige meget". Sådan at ingen føler at de hverken har "tabt eller vundet".
LYTTE skriver jeg med STORT fordi der er forskel på "høre og lytte". Når man hører er det taget ind på et overfladisk plan. Når man lytter er det også landet i følelsen og er en større forståelse.
Spørgsmålet er hvad "maraton mødet" omkring Grækenlands situation var præget af. Var det mon "Ego-magt" eller "kærlighedens magt" der blev brugt?
Jeg har en stærk fornemmelse af at Tysklands kansler muligvis har brugt mere Ego-magt end Kærligheds magt. Fordi Tyskland (selvfølgelig for dem) har en frygt for at de ikke får deres penge igen. Og fordi "Grækenlandsspillet" har rykket ved Tysklands tillid til, om de kan/vil betale.
Og hvad kan vi så bruge det til som et "lille menneske" i et almindeligt liv.
Jo..........vær opmærksom på hvilken "magt-form" du selv bruger når du skal "forhandle" med dine relationer.
Kommer du mon til at bruge mere "Ego-magt" end godt er for at få din vilje? Måske for at du ikke selv føler frygt?
Er det mon svært at være vedholdende i at dine "samarbejdspartnere" også skal have "plads til" deres synspunkter og måder at leve på?
Måske fordi du mener at det er den andens skyld?
Og kan du mon være mere ansvarlig for ikke selv at "puste til ilden", således at konflikten eskalerer i vrede?
Måske fordi du selv har vrede på den person du "forhandler med"?
Husk at SAMARBEJDE er - når man på tværs af FORSKELLIGHEDER - finder løsninger og muligheder der er til gavn for begge parter.
Altså har man "vinde/tabe tanken" er der noget der stadig er Ego - magtpræget.
Vær derfor virkelig opmærksom på hvad du tænker i en SAMarbejdssituation.
Der er mere for dig/jer at lære, hvis du har "tab/vind - tanker". For så er du så at sige "en tysker" (smiler).............
Så langt så godt - spændende hvad vi lærer af næste episode af "Grækenlandskrisen"............

05-Juli-2015

Grækenland - storhed eller fald?

Jeg følger meget nøje med i Grækenlands aktuelle "krise" med EU. Dels fordi jeg har et "kærlighedsforhold" til det skønne Grækenland. Og dels fordi jeg syntes det er et "glimrende skuespil" der beskriver mange ting fra hverdagens liv som menneske. En masse frygt er tilstede. Mange kampe. Overlevelse. Fællesskab. Samarbejde. Krisehåndtering. Og meget mere.
For mig er EU-tanken ved "kernen - starten" en fantastisk tanke. At stå sammen om et projekt, løfte i fællesskab, samarbejde og hjælpe hinanden.
Spørgsmålet er dog om det - som alt andet mennesker gør - har taget overhånd nu. Er vi desværre - igen - nået dertil hvor en god tanke er blevet ødelagt. Og erstattet af for meget magt, hovmod, egoisme og bureaukrati. Er det ikke længere fællesskabstanken der styrer den gode ide men snarere magt og sig selv nærmest???
I hvert fald har vi nu alle mulighed for via Grækenlands "krise" at tage stilling. Alle kan vi "være vågne" og finde ud af hvad vi ser? Hvad er der der foregår? Hvad tror vi selv på? Skal vi videre som fællesskab i EU eller skal vi stoppe en god ide der måske er løbet løbsk? Og det er hvad Grækenland viser os nu.
Jeg er sikker på at der er en masse lærdom til Grækerne om ansvarlighed m.m. hvis de vil se det.
Og hvis EU vil, er der også masser de kan lære af denne situation. Måske omkring lederskab, samarbejde og hvordan man opnår løsninger på tværs af forskelligheder m.m.. For alle landene er jo vidt forskellige og med forskellige måder at løse kriser på.
Jeg er vild med at Grækerne har så stort mod at de "tør" stå imod en mastodont som EU. At det "tør" bevare sig selv og den måde de vil løse kriser på. Og tilsyneladende står de sammen, i hvert fald om at ville en folkeafstemning. Det er stærkt at turde stå alene mod resten af verdens meninger.
Så derfor kan man måske med rette tale om - afhængigt af øjnene der ser - at det er "storhed eller fald" for Grækenland. Står de sammen - tør de gå ud af fællesskabet - har de styrken til at vandre alene? Eller vælger de at gå tilbage til dem som mener at kende deres måde at løse det på? Dem som mener at sidde med den endelig og eneste løsning på en udfordring.
Spændende dag for Grækerne men sandelig også for mennesker i almindelighed.
Der er meget at lære af den situation der udspiller sig i det skønne Grækenland idag. Der vil være tegn til os alle både i fællesskaber men også som almindelige mennesker.
Storhed eller fald............idag kan vi opdage hvilken vej vi er på vej ud af som mennesker.............. Interessant!

27-Juni-2015

Held og "løkke" Danmark...........

Ja så fik DK da så en ny regering. Som jeg havde ventet "går lars løkke selv".
Jeg ser det som manden der ikke vil afgive magten selvom DK har talt. At holde ved for enhver pris. Og magt for magtens skyld.
Nu skal vi så alle følge med i en mindretalsregering der får det svært.
Jeg forudser en regering der holder kort tid. Jeg giver dem max 1 år.
Jeg forventer daglige konflikter i folketinget som er langt værre end dem vi har hørt om før.
Og jeg er helt sikker på at der vil opstå kampe som bliver enerverende at høre på.
Alt dette kunne have været undgået hvis LL lyttede til folkets tale og gået "mens han endnu har lidt ære i behold"!.
Stadig er det mig virkelig en gåde hvordan en mand med så lidt troværdighed og så lidt vælgertilslutning kan sidde på landets mest magtfulde taburet. Selv hans personlige stemmer er faldet drastisk. Så hvordan kan det dog lade sig gøre at vi skal have den mand som statsminister???
Det er virkelig uansvarligt at vi ikke har regler der stopper sådan noget.
Nå men nu vil jeg istedet for at "øvle om det", nyde de "skuespil" der følger med LL`s valg om en ren venstreregering. Og nyde de grå hår der må komme, når man vælger "magt for magtens skyld"!
God fornøjelse..................og held og "løkke" til DK og danskerne!!!

24-Juni-2015

Sct. Hans.....er du et "vanedyr"?

Så fik vi overstået endnu en Sct. Hans aften.
Jeg har de sidste 10 år ikke fejret eller deltaget i disse aftener.
Det er et valg jeg traf da jeg valgte at leve bevidst. Jeg fejrer faktisk istedet "HYLD HEKSEN aften"!!!
For jeg undersøgte og reflekterede dengang over: "hvad er det egentlig jeg deltager i her?" "Hvad er det vi fejrer her?" "Kan jeg stå inde for den energi - den holdning ved at fejre dette?".
Og NEJ - det var ret hurtigt tydeligt for mig at det stred mod mine helt inderste grundoverbevisninger - mod den energi jeg mener vi skal tiltrække mere af.
Ved at fejre og deltage i Sct. Hans siger vi JA til at kloge kvinder skal brændes når de bliver for kloge. Vi siger JA til at det er iorden at brænde mennesker - her kvinder. Og vi siger dermed JA til at domme stadig skal være en del af vores hverdag. Her domme over hvem der skal leve eller ikke. Hvem der er en trussel eller ikke.
Og det kan jeg ikke stå inde for hvorfor jeg traf et bevidst valg - jeg ville ikke give energi med min tilstedeværelse i et projekt hvor alt "stritter på mig". Hvor den holdning til kvinden og mennesket var tydeligt dømmende.
Nu så jeg så i TV2 nyhederne at endelig er der nogen der udtrykker denne holdning offentligt................... FEDT!!!! Endelig!!! Nogen er vågnet op.
Det var super og fantastisk at høre.
Hvad der desværre ikke var særligt super og fantastisk var, at de spurgte mennesker på gaden hvad de mente.
Og de skulle da fejre Sct. Hans aften.............
Det er sådan set fint nok for mig at de vælger det for, alle har ret til deres egen holdning. Problemet var at de INGEN holdning havde for de skulle fejre denne aften fordi "det har altid været sådan, det plejer vi at gøre og vi skal ikke lave om på traditioner"!!!!!!!!!!!!
Puha...............her kommer "mit pis i kog" for det siger noget om at der er laaaannnnngggg vej igen.
Tænk at vi stadig lever så "ubevidst og sovende" i disse moderne tider?
Tænk at man gør ting bare fordi alt skal foregå som det plejer?
Tænk at man ikke tager stilling og reflekterer i disse tider hvor det er muligt?
Og tænk at man vil være med til at fastholde noget så "oldtidsagtigt"!!!
Tja............hvad kan jeg sige..............mennesket er et "vanedyr"!
Puha...der er lang vej igen...........!!!

19-Juni-2015

Jeg vil ha`en ommer mere.....!!!

Ja så skete det at DK skal skifte regering. Det kan jo sådan set være udmærket at rokere lidt på pladserne i folketinget. Hvis ikke det bare lige var med et værre udgangspunkt end det vi kom fra. Værre på den måde at forstå at vi nu hænger på en mand - i måske 4 år - som vælgerne har udtrykt sin mistillid til. Og som har brudt tillid flere gange.
Jeg undrer mig............hvordan kan en mand der får så stor tilbagegang få "lov til" at sidde på "den højeste taburet". Tilbagegangen er jo et udtryk for at "nogen" har sagt fra med deres valg. Og alligevel kan det lade sig gøre at manden får "førertrøjen på". Det skulle simpelthen ikke kunne lade sig gøre.
Så måske er det her nogen derinde siger STOP. Frabeder sig en leder der har fået vælgernes ugunst. Nogen derinde burde finde en stærk etik & moral og istedet vælge NEJ TAK til en mand der har vist flere gange hvad han står for. Og det han står for er i mine øjne ikke noget at være stolt over, snarere tværtimod.
Jeg kan virkelig stadig ikke fatte at det kan lade sig gøre. Nogen må virkelig stoppe op, være ansvarlige og takke NEJ til at pege på en mand til landets førende post, der har et så plettet ry og som vælgerne giver en stor lussing. Hvis dansk folkeparti er det - et folkeparti - så burde Kristian T. D. lytte til folket og finde modet til at undlade magt for magtens skyld. Og lade være med at pege på Lars L. til en så magtfuld post i landet.
Jeg syntes det er flovt og uansvarligt hvis LL kommer til at sidde på den stol.
Jeg vil ha`en ommer mere...................!!!

16-Juni-2015

Ajjjj.................altså!!! Det er en "ommer"!!!

Så er han der igen - Lars Løkke (LL).
Han er min evige budbringer af indsigter om mennesker.......
Han er den bedste "skuespiller" i nyere tid..........
Han viser så meget om hvad der sker, når personligt udtryk og energi bare ikke svarer til de ord der udtrykkes. Og til den livsførelse og livsholdning der iøvrigt leveres.
Og han er virkelig "nederen" i ordets bedste forstand.
Det sidste "skud på stammen" idag...................."LL er bedrøvet"!!!!
Bedrøvet over at Helle T. (HT) sender breve ud til danskerne, som omhandler hans person. Som handler om at danskerne advares mod at stemme på venstre. Det der gør LL bedrøvet er så at HT angriber og "beklikker" ham og Venstre istedet for at tale om egen politik...............????!!!!???
Ajjjjj.......................altså...............!!!
STOP engang LL............
For det første ser du i HT dit eget spejlbillede da du og Venstre vist også en enkelt gang eller 2, har "beklikket" HT og hendes parti.
For det andet har du vist også en del gange været personoptaget.
For det tredje har du det selv med at glemme politiksnakken engang imellem og være mere optaget af personer og deres væremåde.
Og sidst men ikke mindst er det simpelthen for patetisk at høre ordet "bedrøvet" i denne sammenhæng og fra LL`s mund................
Det passer simpelthen ikke sammen og bliver dermed for ynkeligt at høre på. Og som det værste bliver det utroværdigt.
LL bliver ikke "bedrøvet". Det mærkes tydeligt. Det er simpelthen for mærkeligt et ord ud af LL`s mund. Det passer simpelthen ikke til hans øvrige udtryk.
Jeg er sikker på at LL er "noget" ovenpå HT valg om brevomdeling.
Men "bedrøvet"................ajj altså..............det er simpelthen for langt ude.
Der må være en spindoktor der ikke fik den gode kaffe tilmorgen. Og som fik noget galt i halsen. For det bliver bare for utroværdigt at sætte en mand som LL at bruge ordet "bedrøvet". Der er med dette bare for stor forskel mellem ord og personlighed.
Så ajjjjjj...............altså.... Det er vist en ommer...............!!!
En opsang til os alle med dette lille "skuespil" fra idag.........
Vær altid opmærksom på at vælge de "rette ord" når du skal beskrive din holdning og oplevelse. Så det du udtrykker svarer til den du er. Ellers vil der være mulighed for at andre enten ikke forstår dig eller oplever dig utroværdig.
God "valglyst" på torsdag, når du enten skal vælge den ene eller anden kandidat.

13-Juni-2015

Hurra.... der er håb for menneskeheden!

Jeg tror på at krop, sind og ånd er den "3-enighed" der får mennesket til at "køre". Menneskets "maskineri" er en sammenhæng mellem de 3 dele af os og kan ikke tages ud af denne sammenhæng. De 3 "dele" hænger uløseligt sammen. På den måde tror jeg på, at det du tænker og føler sætter spor i både krop og ånd. Det din "ånd/sjæl" bidrager med at "vejvisninger", vil du opleve i dit fysiske liv, både i kroppen og i tanker/følelser. Så for mig er det også sådan, at vi på den måde er "selvskabende syge eller raske". Ved det "kræver" noget at overbevises om at det kunne forholde sig således, fordi det vil "kræve" at man selv er FULDT SELVANSVARLIG for ALT i sit liv. Både de skodtanker man tænker, de svære følelser man føler, samt de gener man har i sin krop. Selv de "sværere sygdomme" tror jeg at vi selv skaber. Helt sikkert skabes de mange gange (måske de fleste) ubevidst. Det er jo også derfor jeg opfordrer til at leve "vågent og bevidst". For kun på den måde, har man mulighed for at omdanne det der er "dårligt, ugivende og ubehageligt" i livet. Så jeg er klar over at det kan virke provokerende at tænke "selvansvarlighedsprincippet" til ende. For det føles jo - for de fleste - langt lettere og mere behageligt at undlade selvansvaret. Og måske istedet give andre og andet "skylden" for det man fejler. Hvad enten man er ramt fysisk, psykisk eller åndeligt.
Så igen en opfordring til at leve "vågent og bevidst" i alle livets timer. Med det mener jeg vær klar over hvem du er, hvad du har af talenter, hvilke læreområder/forhindringer du har. Og ikke mindst vær så "vågen" at du altid ved hvad du tænker og føler. Skub ALDRIG noget "under gulvtæppet". Undersøg hvis du er vred, skuffet, irriteret, flov, utålmodig, misundelig, hævngerrig m.m.. Find ud af sammenhængen i dig og tag så ansvar for at frigøre disse energier. Sig ALDRIG "jamen det kan jeg jo ikke gøre for at jeg føler". HUSK - som jeg skrev tidligere - JO dine følelser er dine! Og derfor kan DU gøre noget ved dem.
Og hvad har det så med dagens "hurra & håb for menneskeheden at gøre"?
Jo - igår var der et indslag i TV 2 nyhederne..............
Forskere har nu undersøgt og anerkendt at sorg kan mærkes/opleves FYSISK. Sorg kan fysisk få dit Hjerte til at slå "dårlige slag" og derfor give fysiske smerter. Sorg kan give så meget "stress i Hjertet", at hjertet fungerer dårligt og måske stopper med at slå.
Og derfor blev jeg glad og håbefuld for menneskeheden.
For i mange år har den gængse, rigide og fastlåste holdning været, at det med følelser og tanker, intet havde at gøre med kroppen. Disse er uden sammenhæng!
Tænk lige på det fremtidige perspektiv........... hvis sorg kan måles i kroppen så kan andre følelser så vel også anerkendes som "målbare"!
Og dermed mine ovenstående ord ......... YES........HURRA........... så er der håb for at mennesker må til at indse, at de kan helbrede sig selv. Ved at leve "vågent" som beskrevet ovenfor, må man jo kunne få det bedre i kroppen når fx følelsen sorg er gennemarbejdet.
Tænk også lige videre............måske vil det så blive "helt lovligt" at føle noget. Og måske vil det på sigt være følelser man helbreder/kurerer istedet for kroppens symptomer. Det ville være FEDT!!!
Så jeg ser at der er håb for menneskeheden med denne "nyhed"............ Huurrrrrraaaaa........!

04-Juni-2015

Fortiden - hvad skal vi med den?

Som vi mennesker går gennem livet, går tiden derudaf. Vi danner dermed hele tiden fortid.
Fortid er den del af livet som er gået.
Fortiden er overstået.
Fortiden er passè.
Fortiden er levet.
Noget der undrer mig er at menneskers fortid tilsyneladende klæber til dem. Jeg oplever det i mit eget liv og i de menneskers liv som jeg støder på i forskellige sammenhænge.
Gammel frygt er stadig i deres liv. Gamle konflikter er stadig ufredelige. Vrede på en bestemt person fylder stadig. Og skoletiden er stadig en del af tankerne. Følelser derfra lever i bedste velgående. Dette er bare nogle få eksempler på "fortidens magt".
Det kan jo derfor være relevant at spørge:
Hvis fortiden er levet, overstået og passè, hvorfor så "hænge sig i den"?
Hvis dine fortidsminder er præget af forskellige oplevelser, hvorfor så huske dem dem i Nuet?
Hvis fortiden er oplevet, hvorfor så ikke istedet opleve Nuet lige nu?
Jeg spørger fordi jeg oplever at mens vi går gennem vores liv, så er der talrige mennesker, oplevelser, situationer, minder, tanker og følelser der tilsyneladende klæber til os. Der tilsyneladende ikke "vil lade os være".
Eller som ligefrem nærmest "trænger sig på igen og igen".
Hvad skal vi så med den fortid?
Jeg tror at fortiden danner grundlag for det liv man ønsker at leve lige nu og i fremtiden. Minderne er der fordi vi skal udvikle os af dem. Så vi kan frigøre os fra det der ikke længere virker. Og fastholde og skabe mere af det vi ønsker i livet.
Fortiden indeholder jo en masse minder - "gode og dårlige". Og disse minder kan (og vil af sig selv) være skabende for den man ønsker at være/blive. Samt danne grundlaget for de drømme man har, den passion der er i hjertet og også det man ikke ønsker at have i sit liv længere. Dette være både i form af mennesker, oplevelser, tanker og følelser.
Jeg tror på at man via fortidens minder ("gode og dårlige") kan/skal frigøre sig fra "giftige tanker, giftige følelser og giftige relationer".
Med dette mener jeg at man - bevidst eller ubevidst - vil bruge fortidens oplevelser til at vælge hvor man vil hen med sit liv. Man vil gøre op med gammel frygt der begrænser ens liv. Man vil skabe på de oplevelser der har gjort en vred. Og man vil bruge forskellige oplevelser af skyld, til at frigøre sig fra domme man har over sig selv og andre. Det handler slet og ret om at bruge fortidens minder til at leve som passionen i Hjertet viser. Og det kan man bruge de fortidsoplevelser man har, til at skabe udfra.
Fx hvis man har haft fortidsoplevelser hvor man har mødt masser af fordømmelse, kan man vælge at skabe et liv som et fordomsfrit menneske.
Fx hvis man har haft forældre der har lever meget begrænset og frygtfuldt, kan man udfra disse minder vælge et mere innovativt og mulighedssøgende liv.
Eller fx hvis man har oplevet familien som en "følelseskold relation", kan man vælge at leve et liv hvor følelser er "gyldige" og tilladte.
Hvordan har din fortid præget dig og det liv du lever?
Er det nu blevet tid til at frigøre dig fra forskellige fortidsminder?
Hvad skal du tage med fra din fortid som virker for dig?
Og er der minder du skal forsone dig med for at leve mere i Nuet?
For mig at se er det vigtigt at være bevidst om, at skabe et liv i Nuet, ved at bruge fortiden som "pejlemærke". Husk - som tidligere beskrevet - at du til enhver tid kan vælge om fortidstankerne skal være en del af dit liv nu. Du har selv magten over dine tanker og følelser. Og derfor kan du selv arbejde dig ud af det, der ikke længere fungerer for dig.
Og vær så opmærksom på at selvom DU vælger at frigøre dig fra fortiden der ikke længere tjener dig, så kan det godt være at dine omgivelser og relationer stadig ønsker at fortiden skal "klæbe til jer". Så må du arbejde for dig, med din egen frigørelse fra fortiden.
For der vil altid være mennesker der - af deres grunde - ønsker at bevare fortiden. Ofte fordi de har en bitterhed som de ikke vil slippe. For den er (sjovt nok!) lettere at håndtere end forsoning og fred!!!
Derfor.....fortiden skal bruges til at skabe "det bedste liv i Nuet" og til at frigøre sig fra det der ikke længere tjener til denne skabelse af Nuet.
Lad derfor andre om at holde fast i fortiden. Og gør du selv alt hvad du kan for at frigøre dig, når du opdager noget fra din fortid som ikke tjener dig længere.
Og med frigørelse mener jeg fra tanker og følelser. Ikke nødvendigvis fra en relation. Det må du mærke efter..............
Så du på den måde kan leve et liv i Nuet med mulighed for Magi, livsglæde og fred. Vær derfor ikke bange for fortiden - brug den til at skabe på............
God fornøjelse..............

29-Maj-2015

Ærlighed varer længst.........

Virker det ordsprog egentlig? Er det et ordsprog der er sandt?
JA!!! I den grad. Og lige nu er der endnu et tegn - ja faktisk flere - på dette............
Lad os starte herhjemme i politik. Lars Løkke (LL)........
Undskyld mig - lad være med at pive, blive fornærmet og vred samt snerpe munden sammen - Lars Løkke.
Og hvad har det så med ordsproget at gøre?
Jo - hvis LL havde vidst lidt mere om menneskets vigtigste emne nemlig tillid - så havde han ikke været i den situation han er i nu............
Og piv ikke LL for du har helt selv skabt det............
Så lad være med at antaste andre for at de "beklikker din ærlighed". Det er faktisk ikke så mærkeligt...............
Hvad er det han har skabt og nu - IGEN - står konfronteret med?
Emnerne MISTILLID - UÆRLIGHED OG UTROVÆRDIGHED!!!
Da han i sin tid valgte at "tage lidt for meget af kassen" og ikke mindst blev opdaget i det, skabte han en meget langvarig rejse tilbage til andres tillid.
Tillid er jo vigtigt for os mennesker og nok allerede i ur-tiden. Der var man tvunget til at stole på hinanden, opbygge tillid i samværet samt være troværdig hele tiden. Ellers var det den sikre død. Disse ur-instinkter har vi stadig i os. Og derfor - da det er så livsvigtigt et emne - skal der RIGTIGT meget til at opbygge tillid igen når man har brudt den. Tillid - lid til - handler jo grundlæggende om at handle på det man siger. Det er gennem vores handlinger at vi bliver vurderet troværdige eller ikke af andre.
Når man som folkevalgt laver handlinger der er modsat fx den politik og dermed de menneskesyn man formidler (altså ordene), ja så rammer karma hårdt. Og der skal arbejdes RIGTIGT MEGET for at opbygge tilliden igen. Andre vil hele tiden aflæse din "tillidskvotient", din ærlighed og din troværdighed på de handlinger du GENTAGNE gange gør efter tillidsbrudet. Derfor kan LL ikke forvente at mennesker bare sådan lige har glemt hans tidligere valg. LL vil i LANG tid skulle gøre MANGE OG GENTAGNE HANDLINGER for at opbygge tillid igen!!!
Så lad være med at pive - arbejd istedet ydmygt, målrettet og hårdt på at opbygge tilliden igen. Og vær sikker på at sålænge nogen (her journalister) konfronterer dig med om du er ærlig og taler sandt, ja sålænge kan du vide (LL) at du endnu ikke har opbygget den fornødne tillid igen!!! Så er det bare forfra en gang til med gentagne tillidsopbyggende handlinger.
Et andet eksempel lige nu er FIFA episoden. Igen er der mennesker der tilsyneladende tager lidt for let på tillid og troværdighed. Og de vil helt sikkert ende på samme rejse som LL............
Nu vil tiden jo vise om de er "skyldige" men uanset hvad skal tilliden og deres ærlighed i FIFA igen opbygges. Og det kommer til at tage tid som i LL tilfælde.
Derfor tænk over hvad vi som menneske kan lære her af LL og FIFA`s valg.
Vær så meget bevidst om din egen troværdighed og tillid i forhold til andre, at du ALTID træffer valg hvor du er tillidsfuld. Valg hvor andre oplever din ærlighed og troværdighed hele tiden. Lav altid handlinger hvor du kan se dig selv i spejlet hele tiden. Og skulle du komme i en situation hvor andre får mistillid til dig, så undersøg nøje hvad du kan lære af det. Og gør så noget for at opbygge tilliden igen hvis du vil det. Hvil derfor ikke på laurbærene. Husk at opbygning af tillid tager tid.
Derfor kan man med rette sige at med "ærlighed kommer man længst".
God week-end...............

21-Maj-2015

Forsoning - et vigtigt valg..........

Som kommentar til mine sidste indlæg er her en slutkommentar til emnet for nu.
Nemlig en kommentar om begrebet FORSONING.
Måske en af de vigtigste ting vi skal lære som menneske........... At forsone os.
Slår man ordet op på engelsk (reconciliation) kan det - udover for at betyde forsoning - også betyde forlig.
Det er altid en god ide at undersøge hvad ordet/emnet/begrebet man står i betyder. For derigennem at opdage "hvilket mål man skal ramme".
Forsoning - forlig indeholder altså et slags SAMarbejde. En konfliktløsning. Et mål hvor man finder løsninger på tværs af uenigheder og forskelligheder. At enes om noget - blive enige. At nå til et sted hvor man kan komme videre fra. Og som jeg ser det dermed et FREDELIGERE sted.
Og det går livet vel ud på - alt i alt - at komme til fred fremfor ufred, konflikt og ubehag. Derfor er et godt ord at bruge måske FRED istedet. Så hvis man er et sted hvor man - af helt sine egne grunde - ikke ønsker at forsone/forlige sig med fx en anden person, så kan man istedet "måle sin fredsfrekvens" indeni. Er man stadig ufredelig omkring en person, en oplevelse eller en situation, så er man endnu ikke i mål. Tænker man stadig "dårligt" om en person eller en oplevelse er det vigtigt at undersøge disse tanker, da de ellers er "gift" i ens liv. Og dermed også i en andens liv. Man er - som nævnt i tidligere indlæg - altid istand til at ændre ufredelige tanker til fred. Men det handler klart om vilje og mod til at træde ud af en offerrolle. Og istedet vælge bitterhed, surhed, gammel vrede og skyldplacering fra, for istedet at vælge freden.
Ved at undlade forsoning vælger man at forblive mavesur og bitter. Det vil æde en op indefra. Det er ærgeligt da der altid er muligheden for at vælge forsoning istedet. Men det er klart at det "kræver noget" at vælge forsoning da man her også må indse sine egne fejl og mangler. Man må indse at andre kan have en anden vinkel på "historien" end en selv. Og man må gøre op med de fejlantagelser og domme, som man har på et andet menneske. Man må så at sige træde ud af sin "selvkonstruerede historie og dagsorden" og se HELE billedet af konflikten. Og ikke kun sine egen lille verden. Og det er - for de fleste - desværre det letteste at give skylden til alle andre end sig selv. Det er bare svært for mange at indse sin egen andel til en konflikt. Og opdage at man selv har bidraget og været ansvarlig for en del af en konflikt. Der er VIRKELIG ALTID 2 parter når "noget skal forsones". Og den stærkeste og mest effektive måde at løse det på er ved at VÆLGE forsoning via dialog, kommunikation og samarbejde.
Når forsoning er udført vil en stor indre fred kunne indfinde sig for begge parter. Og begge parter vil komme videre i livet. Der vil være "løst op i knuder" som ellers vil blive mere og mere fastbunde og fastlåste.
Selvom det ser svært ud at bryde en "konflikthistorie" og indse at fred er muligt hvis det vælges, så vid at det er lettere end du umiddelbart tror. Det vil kræve mod til at indse at du ikke alene har "ret". Der er en anden part der også har "ret". Og at mødes i forsoning er en smuk oplevelse som du ikke vil fortryde. Og dette uanset om forsoningen fører et venskab med sig. Selv hvis forsoningen ender med at parterne går "hver til sit", er det stadig en meget smuk oplevelse som giver energi, overskud og fred indeni.
Og som nævnt forleden kan du selv udføre "forsoningsrejsen" indeni dig, hvis det er umuligt at forsone dig FYSISK med en anden.
Du kan tage på en "oprydningsrejse" i dine tanker og følelser for at forsone dig med oplevelsen. Du kan vælge at dette er dit mål. Du kan bestemme dig for at "slå knuder" på en ufredelig oplevelse i dit liv. Du kan vælge freden fremfor ufreden, når du kigger igennem "dine andele af historien".
Du vil helt sikkert ikke fortryde at forsone dig med fortiden. Prøv det - det kan vise sig at være det vigtigste valg du nogen sinde har gjort i dit liv.
For vær sikker på at fred og forsoning føles bedre end ufred og konflikt. Og du har altid magten til at vælge FORSONING og dermed fred..................
Vælg offerrollen og skyld på andre fra.
Gør det idag.................... Vælg forsoning................. Find fred indeni.......

20-Maj-2015

Venskaber på de danske veje...........

Videre om venskaber.......her kan det være relevant at kigge på den måde vi er sammen på, når vi kører på de danske veje. Det "venskab" (samarbejde) der er nødvendigt hvis trafikken skal køre let, glidende og i naturligt flow.
Var ude og handle, dejlig tur hjem i solskin i min skønne bil. Overhaler helt "regelmenteret" en bil med en ældre herre ved rattet. En mand sidst i 60`erne.
Efter overhaling ser jeg en "strakt langemand på hans hånd" i mit spejl. Jeg fik simpelthen fingeren fordi jeg overhalede ham???
Her kommer en lille opsang "til det grå guld" (og til andre). En titel jeg oplever de tager MEGET højtideligt. For mig ser det ud som om, at når man er i kategorien "grå guld" - ja så er man det - GULD!! Og derfor kan man tillade sig hvad som helst. Og jeg oplever at dette særligt kommer til udtryk på de danske veje. Her er "det grå guld" klart de klogeste, smarteste og de bedste til at opholde sig på vejene når de selv skal sige det. Fx når de bremser hårdt op når vejskiltet rammer 50!!! Ja så er det jo 50 km/time LIGE der!!!. Og rækken af biler bagved må foretage opbremsninger der er til fare for sikkerheden. Måske oplever de sig selv som små politibetjente der skal styre vejene og de andre mennesker som kører der??
Så måske er det på tide at finde en ny titel til "det grå guld"? En titel de ikke kan overtolke og overbruge. Så andre på den måde også kan køre i fred og ro på de danske veje uden at skulle overfuses af "vildtfarende langemænd".
Og så er det er snart på tide, at vi tager en alvorlig snak om hvordan vi behandler hinanden på de danske veje.
Hvilken køre-etik skal vi have i DK?
Hvor langt er det rimeligt at gå i "samtalen" med andre om deres kørsel?
Kan man bare sige alt om alle på vejene, sådan lidt ligesom på facebook?
Skal man have en mening om alle andre altid eller skal man hellere koncentrere sig om sin egen kørsel?
Og skal man kunne få klip i kørekortet for at være en "dårlig trafikven"?
Særligt "det grå guld" ville efter min opfattelse få mange klip, da de er MEGET hurtig på aftrækkeren når det gælder om at have en holdning til andre trafikanters valg i trafikken. De ved åbenbart bedst om alting.
Virkelig skræmmende at opleve som tonen på de danske veje er blevet rå og ubehagelig.
Vi kunne alle starte med at spørge os selv:
Hvilken "trafikven" er jeg? Kan jeg gøre det lidt bedre? Hvordan vil jeg gerne selv behandles af andre trafikanter og gør det så selv................
Jeg ønsker alle et godt venskab på de danske veje :).....................

19-Maj-2015

Venskaber - få dem afsluttet i en respektfuld energi!

Som en efterfølger fra igår følgende input.........
Venskaber........ En bitter pille tiltider, der fylder meget i vores liv.
Der er virkelig MEGET få mennesker du skal tildele titlen "VEN".
Jeg har erfaret at hvis et menneske har særligt travlt med at gøre dig opmærksom på noget omkring venskabet (fx hvor dårlig en ven du er), så kan du være helt sikker på at den der udtaler dette bliver en udfordring (fx er en dårlig ven selv). Dem der siger mange ord om venskabet, skal du være opmærksom på! Det er helt sikkert et venskab du vil få udfordringer i. Så taler din såkaldte ven om "at være ven" hele tiden, så vær opmærksom.
Fordi en "Sand ven" er der bare. På en naturlig og behagelig måde uden ord om venskab hele tiden. Behøver ikke ord for at være din ven. "ER" det bare!!!
De som "bare er" din ven - i tykt og tyndt - kan du regne med. Dem kan du stole på meget langt henadvejen. Fordi de lever det de siger.
De som har travlt med at sige ord om venskab, har svært ved at leve det og "pakker det derfor ind i ord".
Et eksempel........ jeg havde en relation til et menneske som gik meget op i hvad vi gjorde for hinanden. Han havde en skjult dagsorden hvor han vejede og målte alt i vores venskab. Hvad, hvornår, hvor mange og hvordan i vores venskab. Havde jeg nu gjort det samme for ham, som han syntes han gjorde for mig.
Havde han nu fået det han havde givet.
Var der nu det samme tilbage som han gav ud. Vejede og målte alt.........
Helt klart et venskab baseret på "mellemregningsprincippet" og at skulle have "ligebetaling" for ydelser. Det kan aldrig være et Sandt venskab da det er båret af forventninger og derfor aldrig indeholder "det sande venskab" som jeg beskrev igår. Derfor var dette venskab "dømt til døden".
En anden relation udtalte ofte ord som "jeg er der 200%; jeg er din bedste ven m.m.". Men kunne selvfølgelig ikke bevare den loyalitet når "krisen ramte" forholdet. Tomme ord skal man være varsom med for de bringer evig mistillid i forholdet. Sig kun det du kan stå inde for - det du kan leve HVER gang. Kan du ikke leve det, så lad være med at sige det. Vær bevidst om hvilken ven du er.
Og som jeg beskrev igår, sker noget af det mest "giftige" i en venskabsrelation ofte når der opstår en krise i forholdet. Her testes det såkaldte venskab.
Og som nævnt undrer det mig at en "såkaldt ven", kan ende med at blive en fjende på kort tid. "Giften" fra din fjende (tidligere ven) kommer til udtryk når en venskabsrelation skal udvikle sig i en krise. Når uenighed opstår ser jeg så mange gange at sms, mail eller facebook bruges som afslutningsmiddel. Det er bare så lavt at synke at et venskab afsluttes på den måde. Det er da rimeligt at forvente at "en ven" behandles med mere respekt end at afslutte på skrift.
Hvad med den personlige dialog hvor man ikke kan gemme sig bag skrevne ord? Hvad med mod til at tage en samtale, så alle kan få udtrykt sig om krisen?
Hvor er det let at sige grimme ting når man sidder bag en skærm.
Hvad med at forsøge forsoning hvor alle kan sætte ord på. For en konflikt har ALTID 2 sider - 2 parter. Ikke kun "et offer"......
Det mindste man kan gøre når et venskab skal afsluttes, er da at gøre det med respekt for sin "såkaldte ven". Det er da rimeligt når nu man har haft en relation. Og i det skal man også huske at forsoning handler om at "slå knuder på løse ender" i relationen. Og det gøres meget skidt med skrevne ord, fordi man gemmer sig og ikke giver modparten en reel mulighed for at udtrykke sig. Og derfor vil der blive ved med at ligge uafklarede og løse ender fra relationen. På den måde bliver fortiden ved med at "klistre til parterne". Og det er en dårlig løsning da ingen så kommer videre i deres liv.
Og forsoningen kan sagtens ende med en afslutning af venskaber, blot er der så ingen "løse ender" og alle kan komme videre uden en "klæbende fortid".
I de tilfælde hvor samtale er umulig, er det vigtigt at parterne er selvansvarlige nok til at "rydde op" i sine egne "giftige energier". Og dermed ikke sender dårlig energi til modparten. For man gendanner de løse ender hvis man ikke er opmærksom på sine tanker om den tidligere ven. "Ryd derfor op" i dig selv. Lad være med at blive ved med at levere "giftig energi" til det du har afsluttet.
Afvisning er menneskets stærkeste angrebsmiddel og bruges ofte når venskaber er i krise. Det er virkelig en "giftig energi" - at afvise. Man skal huske på at lige inden man startede sin afvisning var der en relation - et forhold til et andet menneske. Og af respekt for det menneske der er i den anden ende, bør man overveje nøje om afvisning, kulde og tomrum skal være det redskab man vælger. Bruger man afvisning skal man jo også selv kunne tage at blive afvist uden at reagere med dårlig energi.
Husk altid...............hvad hvis det var mig selv???
Få derfor afsluttet venskaber i god og venskabelig energi. Istedet for "gift og dårlig energi" der gendanner fortiden............
For alle har et liv at leve efter et brud.............

18-Maj-2015

Hvor god en ven er du egentlig.........?

Begrebet venskaber er noget jeg har beskæftiget mig særligt meget med. Både i mit personlige liv selvfølgelig, men også som professionel. Har fx haft en del i min klinik og på mine udviklingshold som har stået i venskabsudfordringer. Både i forhold til andre men så særligt i forhold til sig selv.
Jeg arbejder med at vores største og mest intensive rejse mens vi er i en menneskekrop, handler om at "blive ven med sig selv". For jeg kan se at er du ikke ven med dig selv, kan du heller ikke være ven med andre. Jo på et overfladisk plan og som en "forventningsrejse" der udvikler dig. Virkelig Sandt VENSKAB i "ubetinget kærlighed" er straks meget vanskeligere for mennesker.
For når jeg taler om venskaber & selvvenskabet mener jeg i denne sammenhæng efter følgende sætning: "Sandt venskab handler om at være i en relation med ubetinget kærlighed ALTID"!
Det er tydeligt for mig at det er let at være venner når det går "godt". Det er straks meget værre at forblive venner, når der er kriser og udfordringer i venskabsrelationen. Jeg lever efter mottoet "først under en krise ved du hvem der er dine Sande venner". Og først der kan du selv vise om DU er en Sand ven.
Jeg ser at i alle vores relationer er der "venskabsenergi". I dit forhold til dine forældre, dine kollegaer, dine naboer, dit parforhold m.v.. Ved at se gennem "venskabsøjne" på alle relationer du er i, vil du opdage hvordan du selv tænker, føler og lever som ven. Du lærer meget om dit eget selvvenskab ved at spejle dig i alle dine venskaber. Og på den måde kan du få klarhed over hvad du mangler for at blive den "bedste selvven".
At blive ven med sig selv er en lang livsrejse og ikke noget man "bare lige gør". For som nævnt tidligere skal venskab skabes - som ordet jo siger noget om. Altså en lang proces som man skal arbejde for mange gange. En udvikling der tager lang tid.
Noget der altid har undret mig og som jeg kan se spænder ben, er netop det med "venskabskriserne". Det undrer mig når jeg hører menneskers talrige udtalelser om "bedste ven teorien". Og dermed fx udtalelser om "at være der 200%", "at ville hjælpe sin ven med alt" og "jeg vil gøre alt for min bedste ven"...!
For når "krisen så kradser" så er der alt for mange der ikke formår at leve efter de sætninger de har udtalt.
Det falder mig virkelig for brystet, at man så let kan afvise en såkaldt bedste ven pludseligt. At man kan bruge nederdrægtige ord meget hurtigt om sin ven. At man ikke rydder helt op hvis venskaber skal afsluttes men bare lader det være.
Hvis man er så gode venner som udtalt i "den gode tid af venskabet", så vil en god afslutning da være det mest respektfulde, "kærlighedsfulde" og behagelige at gøre for en ven hvis man skal videre hver for sig. Så afslutter man da ikke et venskab ved at være tavs, afvise vennen, sige grimme ting, tale bag om ryggen eller andet. Så følger man den da til dørs hele vejen. Og det ligemeget om det er den ene eller anden venskabsrelation. man er i.
Jeg nævner det igen.......mit mantra for livet.....Hvad hvis det var dig selv???
Hvordan ville du have det hvis din ven afviste dig, ikke ville tale med dig mere og ingen forklaring gav dig på et brud i jeres venskab?
Så derfor........... Hvor god en ven du er kan du særligt vise når "krisen kradser", venskaber skal afsluttes eller uenigheder skal udredes.
Derfor spørg ofte dig selv:
Hvilken ven er jeg selv lige nu?
Lever jeg de fine ord jeg udtaler eller er de "tom luft"?
Og hvilke forventninger har jeg til en ven?
Kan jeg selv indløse disse forventninger i forhold til min ven? Så jeg ikke bare "kræver" noget af en anden jeg ikke selv kan udføre?
Husk altid at venskaber SKABES og der skal arbejdes for det igen og igen.
Og husk - vær altid den ven du selv ønsker at møde.
Behandl altid din ven som du gerne selv vil behandles.
Og hvis du skal afslutte et venskab med nogen, så gør det i god energi. Så der ikke ligger "uvenskabsenergi" og "flyder" fordi venskabet er afsluttet på en skidt måde. Vær modig nok til at tale med den ven du har haft en relation til.
Og husk det nu.........Hvad hvis det var mig selv der fik den behandling jeg lige nu giver en anden................. Hvor god en ven er jeg lige nu?

08-Maj-2015

Er vi blevet for hovmodige? Hvad er realiserbart?

Vi har valgt at være i et liv i det 20 århundrede. Det er klart en tidsalder for mennesket, hvor der sker rigtigt mange ting. Både i den fysiske verden men sandelig også den psykiske og åndelige verden. Vi er sat sammen af både krop, sind og ånd som menneske og disse 3 dele af os skal gerne lære at "arbejde sammen" mens vi har et liv. Derfor er det jo en god ting at der det seneste årti er åbnet op for, at det er blevet "mere lovligt og normalt" at tage sig af de tanker og følelser man har. Altså det psykiske. Og til dels har selv dele af videnskaben og alle "de kloge" mange gange sandsynliggjort, at der er en sammenhæng mellem vores 3 dele. I hvert fald så langt at der er lavet flere forsøg om tankers påvirkning af kroppen. Altså sindet og kroppens sammenhæng. Der hvor vi nok skal bruge endnu et århundrede (hvis vi er heldige) måske mere endnu et årtusinde, er på "den åndelige side af os". Det er langt fra "lovligt og normalt" endnu......... Det jeg gerne vil skrive om idag handler om "det realiserbare" og om vi er blevet for hovmodige? Har vi gennem det seneste årtis "selvrealiseringsbølge" på sindets side, fået en overdrevet tro på at ALT er muligt? Og om ikke andet kan vi da "bare købe os til lykken" (fx større bryster, fedtsugninger, lykkepiller, selvudråbte sinds-mirakelkure m.m.)? Måske oplever vi at vi på den måde er blevet uovervindelige og dermed kan styre ALT i verden? Der er næsten ikke noget vi ikke kan fikse..........
Det er her "ånden" kommer ind i billedet.. For hvad sker der så når brystoperationen mislykkes og det gjorde den ikke for veninden? Hvad sker der når man ikke kan få den røde bil som naboen har fået? Hvordan oplever man det når en veninde får det man selv begærer? Og hvilken tilstand kommer man i når ens kollega får det fede job eller den lønforhøjelse man selv vil have?
Det er her vi skal være opmærksomme på hovmodigheden og på "den åndelige del" af os selv. For det er umuligt at opnå noget begær, hvis du ikke "har det med dig" på din livsvej. Det vil føles som at bestige Mount Everest hvis du forsøger. Der vil være meget du ikke kan eller skal opnå fra din "begærsliste" af den simple årsag, at du ikke skal ud på den vej i DIT liv. Derfor kan hovmodigheden vi står i være en gigantisk benspænd i sammenligningen og selvrealiseringens navn. For DU kan kun opnå det DU har lagt i "DIT blueprint" inden du valgte din krop. Med det mener jeg - DU har DIN livsrejse" - andre deres. Derfor må du lære at fornemme hvad "det realiserbare" er for DIT liv. Hvad kan du realistisk begære og opnå i DIT liv? Du kan bruge sammenligninger til at opnå viden om det du begærer at opnå i livet. Men undlad at bruge sammenligninger til at tro, at du nødvendigvis skal nå til det præcis samme sted som en anden.
Hvad er realiserbart for dig - det er hvad dig er interessant for dig..........
Bare et eksempel på ovenstående; stort set alle mennesker ønsker sig overflod af penge fordi det giver en oplevelse af "lykke og frihed" for de fleste. Men MEGET få lykkes med at opnå dette begær...... Og sådan er det med langt det meste i livet. Vi kan og skal kun præcis nå derhen hvor vores "ånd/sjæl" har planlagt for os. Hverken mere eller mindre. Men pointen er at lære at opdage hvad det er vi skal nå i vores liv.
Derfor lær hvordan du lytter til din sjæl, så du ikke løber panden mod en mur og går efter at skabe noget du ikke skal. Og på den måde hovmodigt tror at du kan opnå et hvilket som helst begær du har. Det er ikke muligt.
Gå istedet efter "det realiserbare" for dig......Det giver dig et fredfyldt liv mens du opdager hvor du skal hen med dit liv..........

25-April-2015

Venskaber - hvad er det egentlig?

Jeg bekender nu at jeg ser Paradise hotel (smiler). Egentlig syntes jeg at det er et ret fordummende program. Men jeg har opdaget at jeg lærer vildt meget om menneskers adfærd gennem dette program. Jeg ser de "teorier" jeg selv lever efter være tilstede i "den modsatte form". Og jeg opdager hvor vi er kommet til som "art"; hvor langt vi er nået som menneskehed. Fordi jeg ser programmet for at få indsigt om den energi der spiller lige nu.
Nå men for nu at give et eksempel!
For et par dage siden blev en deltager smidt ud af "sin allerbedste ven" på hotellet.
Sjovt nok havde de 2 kun kendt hinanden i 4 dage og alligevel var de allerbedste venner???!!! De havde allerede "et bånd" der gjorde at de stolede 220% på hinanden???!!! De ville hjælpe hinanden, det regnede de fast med???!!! De vidste bare at de altid ville redde den anden under en krise???!!!
Hmm........... Så ramte virkeligheden dem lige i ansigtet. Krisen var der, der var brug for hjælp og nu skulle deres såkaldte venskab stå sin prøve........
Det uundgåelige skete........aftaler, løfter og venskabsord blev brudt....
Så hvad kan de 2 venner lære her?
At et venskab på ingen måde kan være sikkert efter få dages bekendtskab.
At det er meget let at love ting sålænge krisen endnu ikke har ramt.
At venskaber er sprængfyldt med forventninger som sjældent indleves.
Og at ordet "venskab" skal forståes på en anden og dybere måde end det bliver brugt idag.
Se på ordet........"ven-skab"..... Altså at SKABE en VEN!!!
Og at skabe noget "kræver" gentagne handlinger fx at holde hvad der loves mange gange. At skabe noget "kræver" at man holder ved og opbygger tillid til og at kunne stole på. At skabe en ven tager tid og kan derfor ikke opnås på få dage.
Hvad er "den bedste ven" så egentlig? Her er nogle bud..........
At være en god ven betyder at man kan sætte sig selv og sine egne behov tilside X mange, for at opbygge tro og tillid mellem hinanden.
At være en god ven kræver et langvarigt engagement.
At være en god ven betyder at man "behandler sin ven som man gerne selv vil behandles.
At være en god ven er at en anden kan stole på sig. Man holder hvad man lover ALTID.
At være en god ven er at være kærlig, respektfuld og forstående overfor vennens valg i livet.
Ja listen er lang...............
Hvad er en god ven for dig og lever du selv som en god ven til andre?
Skaber du dig selv som den ven du ønsker at være, ved at lave GENTAGNE handlinger for at skabe?
Og husker du i venskaber at leve efter "hvad hvis dette var mig selv"?
Uanset hvad skal det altid huskes..........VENSKAB skal skabes og kan derfor UMULIGT opbygges på få dage. Husker du dette vil du blive mindre frustreret, skuffet og vred på de venner der endnu ikke er "skabt færdigt". For det tager bare tid at opbygge venskaber.............

23-April-2015

Altså.....hvor er det ærgeligt!

Nu stødte jeg på det igen igår via et par udsendelser i TV............
"Jeg kan jo ikke gøre for at jeg har de tanker"...........!!!
"Jeg kan umuligt gøre noget ved at jeg føler mig ramt......."!!!
"Jeg er ude af stand til at ændre mit liv"........!!!
Sådanne sætninger provokerer mig altid voldsomt.
For det er simpelthen IKKE sandt............
Som jeg nævnte igen igår i mit indlæg, oplevede jeg - IGEN - mennesker som flyttede sig fra et ugivende udgangspunkt til et givende udgangspunkt. Jeg så - IGEN - hvordan det VIRKELIG er muligt for mennesket at flytte sig ud af ufred og hen til fred. Jeg var - IGEN - med til at flytte mennesker fra noget der ikke længere virkede i deres liv og til noget der blev skabende og Magisk for dem.
Igennem de mange år hvor jeg har levet af at hjælpe andre med personlig udvikling, er det virkelig MEGET FÅ gange hvor det ikke har været muligt for et menneske at ændre tanker og følelser der var udtjente for dem. I al den tid har jeg oplevet at vores hjerne, vores menneskeliv og vores evner rækker ud over de gamle floskler af stagnerende og uansvarlige tankemønstre. Fx som de jeg har nævnt ovenfor.
HUSK det nu...........det ER ALTID muligt for dig at ændre dine tanker og følelser. Af den enkle og simple årsag....DE ER DINE!!! Og DU har meget langt hen ad vejen "magt over" det DU tænker og føler.
Tro på det. Find dit mod. Opbyg eller find din vilje. Og lev efter sætningen JEG GØR DET SGU. Meget ofte kommer vi så langt ud i vores begrænsende tanker og følelser at vi intet har at tabe.
Derfor er det ærgeligt at vi stadig tror på "at man er som man er"!
Det er ikke sandt!
Jo du er som du er, indtil du vælger og beslutter dig for noget andet. Og så aktivt skaber det liv du ønsker at leve..............
Bliver det menneske du selv ønsker at møde...........
Vores hjerne indeholder langt flere muligheder end vi lige nu bruger.
Vi har langt mere talent end vi aner.
Derfor bevæg dig mod "jeg gør det sgu" og oplev hvor let det egentlig er at "tage magten tilbage" over de tanker og følelser der giver dig et ufredeligt liv.
Lad være med at blive i de "ærgelige begrænsende gamle floskler"...........
JEG GØR DET SGU...............!!!

21-April-2015

Intet er umuligt for den som bærer viljen i Hjertet.........

Så kom jeg retur til DK efter en skøn, arbejdsom og Magisk tur til Kreta. En udviklingsrejse med deltagere, der havde lyst og mod til at arbejde med sig selv. Det var en tur hvor det kørte let fordi vi var i Nuet. Fordi vi arbejdede med de ting der dukkede op af "gammelt møj". Og fordi der blev arbejdet godt, effektivt og målrettet med blokerende tanker og følelser.
Det er klart er med til at opløse blokeringer når man arbejder med tanker og følelser, da energi herfra præger den virkelighed man lever i.
Fx kan et gammelt kontrolmønster betyde at Magi ikke kan komme igennem.
Fx kan følelser med dårligt selvværd gøre, at det er umuligt at opleve flow i livet.
Og fx kan frygt i forskellige former gøre, at man ikke tør bevæge sig ud i nye ting og derfor vil stå stille istedet for at opleve fremdrift.
Desværre er der for mange mennesker der bliver i gamle mønstre af frygt, vrede og skyld. Fordi de tror at det er svært, omkostningsfyldt og umuligt at gøre noget ved. Og derfor ikke oplever at forskønne sit liv og sin virkelighed. Det er faktisk ikke svært at ændre gamle tanker og følelser. Alt starter med en vilje til at tro på, at man har magten til at ændre sit liv. At man tør gå ud af den "gode gamle" - men blokerende ordrække - "sådan er jeg bare".............
Nej man er ikke bare som man er. Alle har mulighed for at ændre sine tanker og følelser af den simple grund - de er vores. De er opstået gennem livet efter de oplevelser vi har stået i. Og på baggrund af de mennesker og "skuespil" man har mødt. Derfor; er de opstået - kan de også ændres igen hvis man vil.
Og JA det er faktisk muligt at søge mod en forbedring af livsområder, som ikke længere fungerer for èn. Mod, vilje og vedholdenhed er hvad der skal til for at forskønne den virkelighed man lever i. Og gå mod en større fred og ro indeni.
Det har deltagerne på rejsen - IGEN - bevist for mig.
De forskønnede hver især deres virkelighed og tog hjem med en større indre ro og fred.
Og på den måde husker de mig på at:

Intet er umuligt for den som bærer viljen i Hjertet..............

11-April-2015

En mundtlig aftale............

Det bliver ofte påpeget at vi er som mennesker er flokdyr. Vi næres af et godt samspil mellem os. Og vi er hernede for at samskabe og samarbejde. Dette ligger instinktivt i os da vi er skabt til fællesskab. Vi er skabt til at alle bidrager med det de kan, til en gruppes fælles skabelse. Det ligger i vores krybdyrhjerne at været præget af dette.
Så hvordan kan det så være at vi ofte stikker af fra aftaler?
Hvad er årsagen til at vi ofte ikke holder hvad vi lover?
Hvordan kan det være at vi skal lave regler og "køreplaner" for samskabelsen og samarbejdet, som desværre ofte slet ikke holder?
For når det kommer til stykket gør vi alt hvad vi kan for at "redde vores egen røv" og i det ser vi stort på de aftaler vi har lavet.
For mig er en mundtlig aftale lige så bindende som en skriftlig. Jeg syntes det "burde" være sådan men det foregår sjældent på den måde.
Er det fordi vi har svært ved at leve ansvarligt?
Er det fordi vi i bund og grund slet ikke er så "flokpræget" som vi "burde være"? Eller er det fordi vi slet og ret er super egoitiske og optaget af at vinde mest muligt selv uanset om man træder på andre i processen?
Og har vi bare svært ved at stå ved det vi lover, fordi det ikke lige passer ind i vores egen dagsorden?
Det er svært at svare på men en lille opsang herfra om ALTID at huske at en mundtlig aftale "burde" være lige så bindende som en skriftlig aftale.
Tænk altid over "hvad hvis det var mig selv der brød denne aftale?
Hvad hvis det var mig selv der mødte uansvarlighed?
Hvordan ville jeg selv have det, hvis jeg blev brændt af?
Hvordan ville jeg selv opleve det hvis nogen tog "røven på mig" og ikke overholdt en aftale?
Alt i alt handler det om at kunne se sig selv i spejlet hver dag og stå for kvaliteter som man gerne selv ville møde i andre. At tænke over i alt man gør "er jeg her den udgave af et menneske" som jeg ønsker at være?
Laver du aftaler med nogen så gør ALT hvad du kan for at holde de aftaler.
Så behandler du andre med værdighed og lever ansvarligt hele tiden..........

09-April-2015

"Når angreb er det bedste forsvar............."

Vi er i det 20 århundrede med langt flere muligheder end at bruge tid på at angribe andre. Og alligevel er det noget vi bruger RIGTIGT MEGET tid på. Vores hjerne er faktisk mere udviklet end til at leve den gamle sætning - "angreb er det bedste forsvar"..........
Jeg ser det i mange sammenhænge - angrebet. Men syntes særligt vores folkevalgte politikere kunne gøre det bedre her. Sidst nu hvor Venstre har valgt endnu et angreb på deres modstandere. Den nyligt opsatte banner i KBH!!! De skulle istedet holde fast i at udtrykke hvem DE selv er, give ord til DERES politik og ytre sig om holdninger DE har. Istedet bruger de så meget tid på at angribe at det bliver pinligt at opleve. Hver dag har de gang i et eller andet angreb istedet for at berette om det de står for politisk. Det er patetisk at høre på. Og grunden til at det bliver så patetisk, uinteressant og pinligt at overvære, er at alle de fingre de peger ud på modstanderne - peger direkte tilbage på dem selv.
Alle de gange hvor de selv gennem tiden har begået "såkaldt løftebrud".
Alle de gange vi har været vidne til Lars Løkkes løgne, hovmodige adfærd og uansvarligheder.
Alle de gange de selv lover noget de ikke kan holde.
Sandheden er jo - set hefra - at ikke èn af politikkerne nogensinde kan sige sig fri for løftebrud.
Sandheden er at de selv gentagne gange opleves lige så uansvarlige som de gerne vil have andre til at være.
Og Sandheden er at de selv mangler gode forslag til forbedringer i samfundet - igen og igen.
Så det er sgu pinligt at overvære den børnehave de hele tiden kravler ned i. Der hvor angreb bliver det bedste forsvar...........
Det kan gøres bedre.............
Om igen - forfra igen - hold den sobre tone og vælg at tale om jeres egne visioner fremfor at bruge tid på at angribe andre hele tiden............
Ovenstående kan vi alle lære noget af. For overalt gør mennesker dette - angriber andre fordi de fejlagtigt tror at det virker.
Jeg er sikker på at det du ser i andre - indeholder du selv. For ellers ville du ikke se det. Du kan dermed bruge andre som "et indsigtsfuldt spejl" der viser dig hen til hvem du selv er.
Så ser du løftebrud i andre - så check lige om du selv begår løftebrud nogen steder?
Ser du andres dårlige selvværd - så find ud af hvor du selv har dårligt selvværd. Og ser du andres uansvarlighed, illoyalitet, dominans m.m. - så led bare lidt og opdag - dette fejler jeg også selv............
Med den indsigt og erkendelse har du mulighed for forandring.
For du kan ikke forandre noget du ikke vedkender dig.
Første skridt er derfor erkendelse ved at bruge "spejl-effekten"..........
Og på den måde slipper du for at bruge tid på "angreb er det bedste forsvar"....

31-Marts-2015

At ytre sig men på hvilken måde............

Gennem den seneste tid har jeg lagt mærke til flere episoder som får mig til at tænke på følgende............. hvor er det fint at alle ytrer sig og giver ord til sin holdning. Samtidig tænker jeg dog også............ Hvad sker der lige for menneskeheden i denne tid i takt med at ytringer bliver en del af hverdagslivet? For den måde mange vælger at BRUGE ytringsfriheden på skræmmer mig. Jeg ser at det at ytre sig nu er blevet lig med at man angriber alt man kan komme til. Og med en sådan tone at jeg krummer tæer. Fx der er en tone overalt på nettet som godt nok har taget en kedelig drejning. Man kan sige hvad som helst til hvem som helst. Og nærmest jo mere man kan svine andre til jo bedre. Jo mere ondskabsfuldt man kan gøre det jo mere sej er man.
Men det er ikke sejt at svine andre til, at mobbe andre eller bruge metoder som går ud på at få nogen ned med nakken med hårde ord.
Og grunden til at det ikke er sejt er at "det du sender ud får du tilbage". Så vær sikker på at mobber du andre, vil du selv støde på mobning en dag. Det er en simpel Universel lov - loven om tiltrækning.
Er du derfor en mobber vil du tiltrække det på et tidspunkt i dit liv. Derfor er det en rigtigt god ide at tænke over hvordan man BRUGER sine ord og hvilke metoder man BRUGER når man ytrer sig.
Send kun det ud du ønsker at modtage.
Tænk over de ord du skriver ved at sætte et "filter" op når du ytrer dig.
Og stop lige op engang INDEN du sender dine ord afsted. Måske ved at læse dine ord flere gange inden afsendelsen, vil du stoppe op og tænke over "er dette hvad jeg selv ønsker af modtage"? "Hvad hvis det var mig selv der modtog disse ord"? Og kan jeg gøre dette lidt bedre"?
Alt i alt ...........tænk over om du med dine ytringer er "den bedste udgave af dig selv" og om der er en anden måde du kan ytre dig på............?

26-Marts-2015

At leve i comfortzonen eller ikke...........

Comfortzonen er - som ordet beskriver - den trygge zone i vores liv. Der hvor alt er som det plejer. Der hvor forventninger er en stor del af dagligdagen. Og der hvor frygt for det ukendte er minimeret. For Egoet er det et særdeles rart sted at være da frygt, overraskelser i livet og nye ting bliver holdt i kontrol. Livet går sin vante gang, meget gøres på rutiner og dagene går en efter en. Det kan føles rart at være i comfortzonen fordi meget kører "på autopilot". Der skal ikke tænkes så meget og man ved (tror man) hvad den næste lange tid indeholder.
Men livet er en pudsig størrelse og bringer - helt uden vores accept - oplevelser der ryster comfortzonen. Situationer kan opstå "ud af det blå" som man ingen kontrol har over. Det kan være biluheld, dødsfald, fyring, skilmisse, uvenskaber m.m.. Alt sammen noget man ikke lige havde planlagt skulle ske. Det er så ikke længere trygt, man oplever at miste kontrollen og frygtens store tænder viser sig. Og så er det her man skal finde modet frem til at træde ud af sin comfortzone. Ja faktisk kan man intet andet gøre fordi comfortzonen slet ikke kan bevares som den var før. Man mister så at sige kontrollen over en kortere eller længere periode. Man er tvunget til at lære noget nyt om livet og mennesker.
Og er man ikke trænet i at turde træde ud af sin comfortzone, vil Egoet reagere med endnu mere kontrol i det "kaos" man oplever.
Fremfor at opbygge endnu mere kontrol over livet, er det en langt bedre ide at nyde Nuet. For jeg tror på at alt der opstår bringer "en gave" med sig. Intet opstår for at skade mig, men for at jeg kan lære noget nyt. Flytte mine grænser og på den måde opdage nye muligheder i livet. Det handler om at turde se det på denne måde - som "en gave". Og også indse at vi ikke har så meget kontrol over livets gang som vi gerne ville. Måske har vi alt for høje tanker om begrebet "fri vilje"? Måske har vi slet ikke al den "magt" vi bilder os ind at have.
Og derfor er det en god ide bevidst at øve sig i at træde ud af sin comfortzone hver dag. Udfordre sig selv lidt hele tiden. Sætte sig mål (store eller små) for at gøre sig parat til at kunne træde ud af sin comfortzone når livet "kræver det". Når livet kommer forbi med udfordringer man endnu ikke har øvet sig i at klare. På den måde vil livet føles lettere og måske endda opleves som Magisk når comfortzonen rystes.
Og hvem vil ikke gerne føle Magien i livet...................?
Men det handler alt sammen om evnen og viljen til at turde udfordre sin comfortzone.
Prøv det - det er virkelig sjovt og fyldt med livsnydelse at udfordre sig selv i sin comfortzone. God fornøjelse med det.............

25-Marts-2015

Livsnydelse.......

Jeg arbejder med at mennesker kan lære af, gennemgå og opnå 7 livsplateauer. Et af dem kaldes "Livsnyderen".
Det er jo et skønt ord der fører tankerne hen på "det fede liv". At have det sjovt og at opleve gode ting hver dag. Og det er også målet med dette livsplateau.
Der er så "bare" lige den lille undertekst at livet på Jorden er dualistisk. Livet på Jorden er både det ene og det andet. Og livet på Jorden skal lære os noget, give os indsigt og gøre os til ansvarlige skabere af vores eget liv. Og til dette er dualismen vigtig. For hvordan kan du vide hvad lykke for dig er, hvis du ikke oplever "ulykke"? Hvordan skal du kunne føle glæde, hvis du ikke har oplevet det modsatte? Og hvis der ikke fandtes dualismens modsætning, ville der jo ikke være noget at stræbe efter - noget at gå efter - noget at skabe.
Så derfor er livsnyderplateauet opbygget af begge sider af livsnydelse fx både "lykke og ikke lykke". Så mens man som menneske går gennem livet skal man huske at når man oplever situationer, mennesker og ting man vurderer som "ikke lykke", så er det fordi dette skal gennemgåes for at komme til "lykken".
Den bedste måde at komme igennem de "ulykker" man møder er ved stædigt, vedholdende og bevidst at vælge den "positive tilgang" til det man står i. Selvom det er svære ting, selvom det er noget der gør nas og selvom det virker kaotisk og ubehageligt. For kun på den måde kan "det svære" blive nogenlunde udholdeligt mens det står på.
Og som jeg skrev tidligere "livsglæde er et valg".
Og selvom dette lyder "hippieagtigt og uden for din rækkevidde", så prøv det. Jo mere du vælger livsnydelse og livsglæde - jo lettere bliver det næste gang du bliver udfordret af livet.......

19-Marts-2015

Min mor rydder op efter mig.............

Jeg kører en dejlig tur i min skønne bil. Fred og idyl her på landet..........
Foran mig kører en anden bil i et langt stykke tid. Alt er stadig idyl...........
Lige indtil føreren af bilen, 3 gange åbner sit vindue og smider papir og andet ud af vinduet.
Så stoppede idyllen for mig.............
For - undskyld mig udtrykket - det sætter virkelig "mit pis i kog" at det er så let at gøre Jorden vi bor på til en skraldespand. Og let er det da - vinduet skal jo kun åbnes ganske lidt så slipper man jo af med det!!!
Men prøv lige at tænke nærmere over det.......
Hvad er det for en holdning at udføre sådan en handling?
Hvordan står det til med ansvarstagningen her?
Hvem skal egentlig samle det op?
Hvilke konsekvenser får den handling egentlig på sigt?
Hvad hvis du så Jorden som et gulv - ville du smide det samme papir på dit eget gulv?
Nej næppe............ Så ville du nok finde en dertil indrettet skraldespand. Men det valg kunne du jo også træffe her - blot skal du måske samle DIT eget affald sammen. Og måske vente lidt, så kommer der nok en skraldespand forbi dig........
Tænk lige over den tankegang der er bag når du vælger denne handling. Der er meget af det du lige smider ud i den store "Jord-skraldespand" som ikke forsvinder af sig selv.
Eller du tænker måske - "Nå det kommer der nok en anden og samler op efter mig"? "Det har da intet med mig at gøre at jeg skal bruge en skraldespand NU"?
Min mor har jo altid ryddet op efter mig............ Så det gør "hun" nok igen!!!!!
Det forbliver en gåde for mig at man kan have en så uansvarlig tankegang............. ØV!!!

16-Marts-2015

"Misundelse og fedtet hår er en grim ting.........."

Mens jeg gik i gymnasiet var ovenstående sætning ofte brugt. Og hvor det sandt!!! Lige nu oplever jeg "misundelsens lede ansigt" i mange sammenhænge. For mig er misundelse virkelig det laveste et menneske kan synke ned i. Det er en seriøst led menneskeenergi fordi den driver mennesker til at være lede, nederdrægtige og selvhøjtidelige på et virkelig ubehageligt plan. Misundelse kan få mennesker til at mobbe andre, lave lede planer mod andre og hævde sig på andres bekostning. Misundelse fører ofte til at mennesker bruger magt for at andre skal ned med nakken. Men deres misundelse dækker i virkeligheden over lavt selvværd i dem selv. Og derfor når andre har det skidt og når de kan få andre ned med nakken, kan deres eget lave selvværd få en opblomstring. Så når de kan give andre en dårlig oplevelse tror de, at de selv kan slippe for et selvværd der er under nul. Men denne selvværdsopblomstring varer desværre ikke længe for dem. Det er som at "tisse i bukserne" - det varer kun et kort stykke tid med varmen. For i virkeligheden handler deres misundelse jo om at de oplever sig selv dårligere til noget som andre er bedre til.
Jeg tror på at der er 2 sider af ethvert ord - enhvert energi.
Der er noget man kan bruge fx misundelse til hvis man lever vågent og undersøger sit selvansvar her. Hvis man istedet for at blive ondskabsfuld kiggede indad. Hvis man istedet for at pege fingre udad, så på sig selv istedet.
Misundelse kan bruges til at opdage steder i en selv, hvor man endnu ikke er den bedste udgave af sig selv.
Man kan med misundelse opdage hvad man gerne selv vil opnå.
Og man kan med misundelse sætte mål for ens eget liv.
Men problemet er, at det bruger de fleste mennesker ikke misundelse til. De fortsætter den nederdrægtige brug og skal finde nogen at nedgøre og hetze, for ikke at opleve deres eget lave selvværd.
Så derfor...................
Misundelse og fedtet hår er virkelig en grim ting............

12-Marts-2015

Hvad hvis det var dig selv?

Igår fik jeg endelig set et program jeg havde optaget. Nemlig det første afsnit af Nethaderne på TV 3.
Uha da.............. I ytringsfrihedens navn er det jo fint at man i DK kan ytre sig om hvad som helst, til hvem som helst. Og i ytringsfrihedens navn også samles i grupper med den samme dagsorden fx at ytre sin mening om udvalgte personer.
Men også uha da...............skal vi - som art - passe meget på at vi bliver i den gode tone og den gode energi mens vi ytrer os.
Det ligger som en mulighed for vores art, at være medfølelende, empatisk og tænke over hvordan vi behandler andre mennesker. Det er vores hjerne udviklet nok til.
En simpel måde at gøre det på er ved at spørge sig selv - inden man ytrer sig - "Hvad hvis det var mig selv?". "Hvordan ville jeg selv have det, hvis jeg lige nu mødte mig selv?"
På den måde vil det være lettere at bevare den gode tone, mens man ytrer sig om hvad som helst, til hvem som helst...............
Tal ordentligt..................
Bevar medfølelsen mens du ytrer dig.............
Og udtryk dig med god energi istedet for skingre toner.................
HUSK at ord kan være som "knive" og hvad hvis det var dig selv der fik disse "knive".................

09-Marts-2015

Hvad vil jeg gerne med mit liv?

Jeg tror på at livet er en lang læreproces, som beskrevet tidligere. Og at vi jo skal opdage en masse om os selv, ved at bruge de "skuespil" vi møder fra andre mennesker. Bruge det til at lære om os selv og vores handlemønstre. Og dermed også lære om hvilke nye muligheder og valg man kan træffe.
Når det så er sagt ser jeg også at der er en tendens i mennesker til at vælge "offerroller", den negative attitude og bitterhed i processerne. Det er skidt hvis man bliver for længe i ovenstående.
Istedet er det en god ide at komme frem til livsglæde, uanset hvilke "skuespil" man står i. Dvs at man vælger den "positive tilgang" til det man står i. Vælge "the Happy life". For på den måde lærer man hurtigere det man skal.
Ved at blive i den "negative tilgang" ender man istedet med offerfølelsen, bitterheden og en oplevelse af at det er verdens skyld, det man står i.
Så derfor hvis du gerne vil have en oplevelse af at livet er let og sjovt, er det "The Happy Life" du skal vælge.
Vil du derimod gerne have et liv med stagnation, surhed og negativitet kan du jo vælge det. Det er jo så en anden oplevelse som du selv har valgt ved at være negativ.............
Spørg ofte dig selv "Hvad vil jeg gerne med mit liv?".......

06-Marts-2015

Er der "noget i luften"?

Har gennem længere tid oplevet at gamle oplevelser "præsenterer" sig i mit liv igen. Mennesker der vender tilbage med "den samme udveksling" som tidligere. Tilsyneladende ser det ikke ud til at de har gennemgået nogen udvikling overhovedet. Energien i dem & metoden der vælges er nøjagtig den samme som da vi sås sidst. Det undrer mig altid at der på 5, 7, 10 år intet er sket. Måske er der bare "noget i luften" - noget overordnet for vores art - der gør at det er lettere at blive hvor man altid har været. I comfortzonen hvor der er trygt. Og måske pga af dette "noget", kræver det virkelig noget af os som menneske at vælge udvikling fremfor stilstand. Og derfor vælger mange udvikling fra. Det er for mange nemmere at blive ved med at være negativ, bitter, sur og det største "offer". Og derfor varer konflikter sålænge. Men som tidligere skrevet - er livsglæde et valg! Og for mig at se er der NUL livsglæde i at have bitterhed, surhed og negativ energi i sig, i hverken 5,7 eller 10 år. Måske er det på tide at finde lidt fred istedet for bitterhed. Så "noget i luften" kan indeholde mere glæde end gammelt nag.
God week-end

05-Marts-2015

Stress - er let at helbrede!!!

En af vores tids mest omtalte "sygdomme" er stress. Og senest igår var der igen et indlæg i tv-avisen. Gør vi ikke noget snart, er det helt sikkert en af de "sygdomme" vi vil få mest af i de kommende år.
Jeg skriver "sygdomme" i anførselstegn fordi det - som jeg ser det - egentlig ikke er en sygdom. Det er helt klart at når stress har været længe i et menneskes liv uden der er gjort noget aktivt ved det, ja så sætter det sig tilsidst som symptomer i kroppen. Og på den måde kan det jo kaldes en "sygdom".
Som jeg ser stress er det "ved kernen", en tanke og følelsesproces i et menneske, som løber løbsk fordi mennesket ikke har stoppet op i tide. Den har været undervejs længe og kunne være stoppet inden den så at sige "sætter sig i kroppen".
Jeg har et andet forslag til et navn for denne "sygdom" - FORVENTNINGSSPIRALEN. Med det er min pointe, at stress egentlig bare er en beskrivelse der dækker over alle de forventningstanker og forventningsfølelser man har haft over LANG tid. Og fordi man ikke har stoppet op og bevidst undersøgt de tanker og følelser man har indeni, så bliver det en spiral af ustoppelige tanker og følelser. For tanker og følelser hænger sammen som "perler på en snor" og den ene tager den anden med sig i "mønstre". "Mønstrene" er opbygget af det enkelte menneske udfra de livsoplevelser man har - udfra de udfordringer man har stået i og udfra det man er "opdraget" til. Både den "familiemæssige opdragelse" men også den "samfundsmæssige opdragelse".
I den tid jeg har arbejdet med personlig udvikling har jeg mødt og hjulpet rigtigt mange mennesker med "såkaldt stress". Og hver eneste gang er helbredelsen lykkes, ved at arbejde sig igennem de forventningstanker og følelser man har. For jeg ser at stress er opbygget af længere tids "burder". Fx "jeg burde være nået længere på arbejdet"; "jeg burde være mere nærværende med mine børn"; "jeg burde dyrke mere motion"; "jeg burde pudse vinduer" osv.. Så sker der ofte det i livet, at man sjældent har tid til alle sine "burder". Og så starter en spiral af dårlig samvittighed. Man føler skyld, man bliver vred på sig selv og andre og man frygter at miste kontrollen. Og når alle disse tanker og følelser bliver "lagt oveni hinanden" over lang tid, så ender man i såkaldt stress symptomer. Disse siddende fysisk i kroppen og psykisk i sindet. Og er man først kommet helt derud, så skal man trække stikket for at "re-sette" hjernens overaktivitet.
Jeg arbejder med at der findes 2 former for stress. Vi kunne kalde dem "den gode stress" & "den dårlige stress".
Jeg ser at stress er en god ting når den er i balance. Når den bruges med bevidst og vågen omtanke kan den være skabende. Stress gør os "parate", opmærksomme og handlende. Det er "den gode stress".
Den "dårlige stress" er den der er blevet til handlingslammelse, "overload i hovedet" og "røde lamper der blinker". Der hvor man ikke længere kan overskue noget, man mangler nærvær, energi og overblik. Og det er her at kroppen så forsøger at "få os til at vågne op" ved at lave fysiske symptomer. For måske er det netop det der er vores udfordring - vi er ikke opdraget til at "det er lovligt" at stoppe op FØR det er for sent. Kroppen skal faktisk "skrige af smerte", "udsende et stort nødråb" og "være helt i hundene" FØR vi reagerer og gør noget anderledes.
Derfor............ Stress er let at helbrede hvis vi opbyggede en kultur i os selv og i samfundet, hvor det var tillladt at bruge tid på at reflektere over "hvordan har jeg det lige nu". Og at det dermed var "tilladt" at sætte ord på de tanker og følelser man har, istedet for at skulle overpræstere hele tiden. For når man stopper op bare en gang imellem og undersøger sig selv med nærvær og bevidsthed, så ville man ikke komme så langt ud i tovene at det bliver til stress. For de tanker og følelser man har i sig, indeholder svarene på de vaneændringer og mønsterændringer man skal foretage, for ikke at ende i "den dårlige stress".
Så det er da let..................vi skal "bare" opbygge en ny kultur hvor man får lov til at stå ved det "der er indeni"............... :)
Og så skal vi "bare" have tid til at stoppe op og undersøge ALLE de forventninger som vi har til os selv og andre. Og der findes masser af lette og brugbare redskaber til dette idag.
Men det er ikke "lovligt" at gøre det................
Så pointen er fra mig:
Vil du undgå at gå ned med "dårlig stress" en dag, så start allerede idag med at undersøge dine forventninger - dine krav - dine "burder". Start med at stoppe op hver gang du tænker "jeg burde" og bliv bevidst om nye muligheder................
Det er da let.................. Ik`!!! :)

02-Marts-2015

Livsglæde er et valg

Livet som menneske kunne ses som et skuespil. Mens vi går gennem livet, møder vi en masse forskellige spil, med en masse forskellige skuespillere. Disse skuespillere spiller en rolle for os, i forhold til det vi skal lære. I forhold til de emner vi står i. Og i forhold til at vi kan vælge at flytte os til en bedre udgave af os selv. Når disse skuespillere dukker op i vores liv, er det op til os selv at "løse gåden - dramaet" der udspiller sig. Det kan man gøre ved at reflektere over sin egen andel af skuespillet og dermed undersøge sit eget ansvar. For på den måde at opdage "hvad skal jeg lære om MIG SELV"? Det handler altså ikke så meget om hvad din skuespiller gør ved dig, men mere om hvad DU skal lære af det. Vælger man denne vinkel vil man stoppe med at give alle andre skylden for det der ikke fungerer i ens eget liv. Man vil langt bedre kunne finde fred indeni og man vil være med til at stoppe en konflikt. Som nævnt forleden dag er skyld en meget blokerende krigsenergi og ansvar er en løsningsenergi. Så står du i et skuespil så reflekter over, om DU giver andre skylden istedet for at DU selv tager ansvar ved at arbejde med dine egne følelser og tanker.. Og når du har opdaget hvordan det hænger sammen, så forsøg at bringe livsglæde til konflikten, startende indeni dig selv. Se din skuespiller i "livsglædens lys" istedet for "skyldens lys". Vælg glæde istedet for skyld, ved at huske dig selv på at ingen kan give dig en følelse DU ikke har indeni dig. Og DU kan ALTID selv vælge Livsglæde fremfor konflikt. Fordi dine tanker er dine. Du har et valg!
Livsglæde er et valg.................

28-Februar-2015

Samarbejde

Idag blot en lille sætning til week-enden.........
En lille sætning med stor betydning som jeg har lært på min "selvransagelses - rejse" via min intuition.

"Samarbejde er - når man på tværs af forskelligheder - finder løsninger der er til gavn for ALLE involverede. Således at ALLE bliver tilfredse".

God week-end

27-Februar-2015

Skyld eller ansvar?

ADVARSEL!!!! Det skrevne nedenfor er ikke for sarte sjæle. Læs det kun hvis du ønsker at træde ud af din komfortzone og give plads til nytænkning!

Lad mig præsicere - jeg skriver dette udfra et overordnet synspunkt som en mulighed for at tænke kreativt om en låst konflikt.

Igår kommenterede jeg begrebet ytringsfrihed. Her er et par yderligere kommentarer.
Som iværksætter gennem flere år og skaber af forskellige nye projekter gennem tiden, arbejder jeg hele tiden i mine egne ting med:

Virker det jeg forsøger at skabe?

Og når noget ikke virker bliver jeg kreativ og går efter at finde løsninger som så kan virke. Altså jeg spørger mig selv:

Kan dette gøres lidt bedre?
Hvad kan jeg gøre anderledes, når jeg nu kan se at det ikke virker?

Den pointe vil jeg bringe til ytringsfrihedsprocessen der foregår lige nu.

Virker det vi forsøger, i forhold til at skabe ytringsfriheden som vi ønsker den skal være?
Er der noget vi kunne gøre anderledes?

Og det er vel indlysende at vi ikke er i mål - at vi endnu ikke er tilfredse med det vi oplever omkring ytringsfriheden?
Måske er der snarere kommet en dårligere udgave af den ytringsfrihed vi ønsker at leve med?
Det er måske ligefrem gået "den gale vej" med den ytringsfrihed?
Fx set i lyset af den seneste tids terrorangreb forskellige steder i verden.
Bruger vi disse angreb som "tegn" på om vi er i mål med den ytringsfrihed, så ser det vel ikke for godt ud? Så har vi åbenbart lang vej igen?

Så hvad er det så vi skal ændre? Hvad skal vi lære af det der sker? Hvordan kommer vi tættere på vores mål?

Et bud kunne være at starte et helt nyt sted.
Vi kunne starte med at se på vores egne handlinger. Vi kunne starte med at overveje vores eget bidrag til konfliktens eskalering. Og vi kunne spørge os selv "kan vi gøre det lidt bedre selv"?
Da vi anfægter "de radikaliserede" for at gøre noget ondskabsfuldt ved os (slå nogen ihjel), anfægter vi jo de handlinger de gør. Netop som jeg skrev igår - deres METODE.

Jeg tror på og lever at ALLE mennesker "fejler" det samme, skal lære det samme mens vi er på jorden og har de samme muligheder for udvikling hvis man vil. Jeg tror på at vi ALLE - hvis vi var pressede og truede nok - kunne slå ihjel for en sandhed og en sag. Jeg tror på og kan se på det arbejde jeg har udført med forskellige mennesker gennem tiden, at når vi indser vores eget ansvar og at vi som mennesker er helt ens, så kan tingene løsnes op. Så istedet for at give modstanderne hele skylden, skal vi starte med at tage ansvar for vores egen andel af konflikten!!!
Hvilke handlinger kunne vi gøre anderledes, hvis vi ønsker en fredeligere udgave af ytringsfriheden?
Er der noget vi kunne vælge at gøre på en ny måde, når vi ser på at vi oplever "krig"?
Hvilket ansvar har vi selv for at "krigen" er tilspidset?

I nyhederne for ca 14 dage siden fortalte de om, at folk i USA var tilbageholdende med at støtte vores "udgave af ytringsfriheden". Folk i USA bruger ytringsfriheden på en anden måde end vi gør i DK. Mange i USA mener at vi går for langt i forhold til fx den måde vi ytrer os på med Mohammedtegningerne.
Var det noget vi kunne vælge? At vær knapt så opildnede på at vi skal ytre os om hvad som helst uden tanke på hvad det gør ved andre? Er det her sætningen kommer ind "du skal behandle andre som du selv vil behandles"? Hvad hvis det var os selv som følte vores grænser overskredet? Hvordan ville vi selv have det? Ville vi mon forsvare os hårdhændet? Og gør vi egentlig ikke det allerede? Vi er da med i krigen mod IS. Altså skyder vi også andre for deres sandhed.............. Så hvad kom først - hønen eller ægget? Hvornår startede den nuværende ytringsfrihedskrig? Hvad startede den egentlig? Hvem startede den?
Og hvordan kan vi retfærdiggøre vores egne drab på mennesker, når vi ikke vil finde os i at nogen tager vores liv?
Alle disse spørgsmål kunne være værd at stille i selvansvarets klare lys. Og sålænge vi fortsætter med at give hinanden skylden og intet selvansvar tager, sålænge vil vi selv være med til at holde liv i "krigen". Sålænge bliver det hele ved med at "låse sig mere og mere fast". Der vil ingen løsning komme, ingen fred. Snarere puster vi bare mere til ilden og er derfor medskabere af ytringsfrihedskonflikten.
Jeg mener at FRED starter med din egen vilje til at søge FRED. Og i det kan aldrig placeres og gives skyld. Det er ansvar for sit eget bidrag, der vil give muligheder for nye veje. Skyldplacering kommer vi ingen vegne med!!!

26-Februar-2015

Hvad er ytringsfrihed egentlig?

I denne tid tales der særdeles meget om emnet ytringsfrihed. Ja det er jo nærmest sådan at alle bruger ordet mindst èn gang om dagen. Hver gang vi åbner for tv indgår ordet i oplæggene. Ja det fylder meget - det begreb. Men hvad er det egentlig for en størrelse? Slår man ordet op på Wikipædia beskrives det som "en ret til at ytre sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse". Og det gælder vel så for alle mennesker og om hvilket som helst emne man har lyst til. Det vægter vi jo så meget højt og vi påberåber os den særlige "ret til" at kæmpe for denne frihed. Så meget at vi måske i denne kamp kommer til at glemme at andre også har "ret til at ytre sig". Lad mig føre dette over til den aktuelle krise mellem 2 grupper i det danske land, nemlig såkaldte "almindelig danskere og såkaldte radikaliserede danskere". Som jeg oplever det har "de almindelige danskere" lige nu travlt med at påberåbe sig retten til at værne så meget om ytringsfriheden, samle os sammen om den, støtte hinanden i denne ret at vi overser en vigtig pointe............... Nemlig at de såkaldt radikaliserede sådan set også "bare ytrer sig". De gør det "bare" på en anden måde - de vælger "bare" en anden metode end "almindelige danskere". Så som jeg ser det er det ikke ytringsfriheden der skal diskuteres for den er jo ens for os alle, radikaliserede eller almindelige? Snarere er det der skal gøres noget ved METODEN som ytringsfriheden BRUGES på. Men når vi igen og igen promoverer os selv som "de der har den sande adgang til ytringsfriheden" vil der jo opstå en modkultur som vi så kan kalde "de radikaliserede". Så vil de jo føle sig udenfor et fællesskab, med et "forkert syn" og som anderledes. Og det der kommer ud af denne "anderledesfølelse" er at de samler sig i grupper der forstår dem fx som syrienskrigere hos Islamisk stat. Og derfor vil vi ikke i denne proces kunne påvirke, motivere og måske have mulighed for at forandre deres MÅDE at bruge ytringsfriheden på. For de er smuttet derhen hvor de ikke bliver set som anderledes. Så derfor sålænge vi ikke indser at det vi har gang i er selvhøjtideligt, højtragende og tragisk for et evt forandrende samarbejde, ja sålænge kan vi intet ændre uanset hvor mange terror lovpakker der bliver lavet. For mig at se handler det første skridt om at se "ligeværdigt" på dem vi anser for modstandere fx ved at forstå at det ikke er ytringsfriheden som begreb vi skal diskutere. Men METODEN. Og inviter dem så til dialog for at diskutere METODEN hvormed ytringsfriheden bruges på. Og dette udfra overbevisningen om at "de radikaliserede" også bare "ytrer sig" og siger deres mening uden at få godkendelse først. Starter vi her vil skillevejen blive mindre´, en "brobygning" kan måske opstartes og det vil være det rette sted at starte som jeg ser det. Summasumarum er min pointe at før vi indser at det er ytringsfriheds METODERNE der er vores skillevej og dermed ikke ytringsfriheden i sig selv, før kan vi intet ændre..........!!! Lige nu diskuterer vi udelukkende ytringsfriheden i et alt for lille og begrænset udtryk. Og derfor kommer vi ingen vegne - krigen vil fortsætte............. Og vi vil aldrig kunne mødes og intet vil ændre sig. Tværtimod! Sørgeligt men sandt..................
Hvordan ville du have det hvis det var dig?
Kan vi mon gøre det lidt bedre?

06-Februar-2015

Det er skønt at have week-end – sørg nu for at lade helt op!!!

Week-end skal efter min mening bruges til at lade op til endnu en ny uge. En uge er til ende og en ny starter snart – ”week-end” – noget ender................. Så derfor er det vigtigt at bruge sin week-endtid på noget der VIRKELIG lader batterierne op igen. For at kunne klare en ny uge – og en til og en til i det uendelige. Jeg ser at mange mennesker desværre bruger ”opladningstiden” på ”pligter” – og kun det. Der er selvfølgelig altid noget ”pligt”. Fx at vaske tøj, købe ind, slå græsset m.m.. Men måske er der ”pligt-ting” som er SÅ drænende og intetsigende og ingen opladningsenergi har, at det skal skilles fra den sparsomme opladningstid man har idag som menneske. Alle de kedelige familiebesøg som gøres pga af FORVENTNINGER. Alt arbejde der gøres af FORVENTNING. Alle pligterne man bare lige skal gøre. Det er sundt og godt som menneske at stoppe op og reflektere over hvad årsagen til ens valg er? Og om det skal fortsætte i samme gear? Eller om det er på tide at revurdere og tage nye beslutninger i forhold til om man lades op eller ej. Set i lyset af at få ladt batterier op til næste uges arbejdsindsats. Det er fint nok at gøre noget med en FORVENTNINGSENERGI og af pligt. Men det er bedst hvis man er bevidst om det. De fleste "pligtting" gør man nærmest ubevidst og uden refleksion. Og så bliver det drænende for en. Reflektere man ikke og ikke er bevidst om sine valg kan disse risikere at dræne en så meget, at man er træt når man tager på arbejde på mandag igen!!!
Så måske – hvis du har fundet frem til denne blog og læser dette – er der noget du skal reflektere over og måske ”nyvurdere”? Er der noget/nogen i dit liv der dræner så meget at du ikke bliver ladt op i din week-end? Skal du træffe andre valg i din næste week-end fri?
God fornøjelse med at opdage om der er noget du vil ændre på til næste week-end...............

01-Februar-2015

Selvhøjtidelighed – hvor tids største udfordring???

Dette var en fornemmelse jeg sad med igår.
Tænker................den kunne godt være meget sand.
Lad os starte med den aktuelle opblusning i ”mohammedkrisen”. Terrorhandlingerne i Frankrig, Belgien m.m.. Selvhøjtidelighed her...........JA ihvertfald. Imamer, deres ”helte” som udfører selve handlingerne og dræber mennesker for deres tro kan sagtens være en selvhøjtidelig handling. Fordi de har en tanke om at deres Gud har udset og udsendt dem til et større & højere formål – her at slå nogen ihjel som har en anden holdning til Gud (iflg dem). På den måde gør de sig selvhøjtidelige ved at tro at de har den endelige og gyldige fortolkning af hvad/hvem Gud er og hvordan Gud ønsker at mennesker skal leve og være. De gør sig til det eneste og sande talerør for Guds sandhed – de mener at bære den eneste sande udlægning af hvad og hvem Gud er!!!! Det er da ekstrem selvhøjtideligt. Men kristne præster har den samme attitude og mener at de har nøglen til Guds eneste Sandhed. Eller paven i Rom for den sags skyld...............
Desværre er det også sådan at i en ”selvhøjtidelig energi” er der større tendens til at være ligeglad med andre, se andre som laverestående individder og dermed en meget lille andel ydmyghed. Fx en ydmyghed over at andres sandhed kan være sand (fx kristnes sandhed). Ihvertfald er den sand for dem. Og hvem er de selvhøjtidelige at dømme på Guds vegne? Det er trættende og enerverende hele tiden at opleve at vi – trods det at vi er blevet mere oplyste på mange måder – stadig skændes om tro og religion. Hvornår lærer vi at acceptere og leve med at der kan være mange versioner af èn Sandhed fx i tro? Og at den sandhed man har bør ytres i respekt for at der er mange versioner af den samme sandhed? Og at den sandhed man står for, bør formidles via ydmyghed og respekt for at andre har en anden version af sandheden? Og ikke mindst hvornår tager man stilling til den METODE man bruger for at ytre sin sandhed? Al såkaldt sandhed formidles altid gennem det ”gitter” af kulturelle, personlige og samfundsmæssige normer som vi er født og lever under. Derfor vil der også altid være flere versioner af den samme Sandhed og ingen af dem er perfekte – ingen af dem er fuldkomne – ingen af dem kan påberåbe sig at være den rette!!!. Alle er det blot en fortolkning af ”den højere bevidsthed” vi ALLE har adgang til! Derfor – kære mennesker – tag jer sammen og prøv nu at gøre det lidt bedre. Tænk altid over den METODE du vælger, inden du ytrer din sandhed. Muligheden er der i denne tid, da vi er blevet mere udviklet, vores hjerner har mulighed for mere oplysthed og vi har sgu lært at tage selvansvar hvis vi tør!!! Vend den nu om – kristne, muslimer, buddister, katolikker og andre troende..................... Hvordan ville du have det hvis andre ytrede sig om det der står dig nær, ved at bruge den METODE du har gang i? Alt i alt er jeg helt sikker på, at det kan vi altså som art gøre meget bedre! Vi har flere og andre muligheder end dem vi bruger lige nu.
Selvhøjtidelighed er i hvert fald ikke vejen fremad mod dialog, fred og samarbejde.

23-Januar-2015

Skal det virkelig være lovligt at have annoncer der opfordrer folk til at spille for penge??

Det støder mig virkeligt hver gang jeg i tv ser reklamer for spil. Det kan være spil på nettet eller via danske spil. For der er så mange i denne pressede tid der seriøst tror på, at præcis de kan blive heldige og vinde penge. Måske fordi de mangler til huslejen næste måned? Måske fordi de køber på følelser og derfor ønsker sig brændende et større beløb de kan klatte væk? Eller måske fordi nogen i deres familie er syge og der skal betales for en eller anden form for behandling. Eller de af andre årsager bare sådan ønsker at komme til penge. Uanset hvilken bevæggrund man har til at spille, så er der sgu et moralsk problem ved at der kan reklameres for en sådan intetsigende og utroværdig måde at opnå flere penge på. Man kan da sige sig selv at spilleselskaberne jo ikke forærer kroner væk. Hvorfor man jo også kan sige sig selv, at der er regnet på et pænt overskud til spillestedet. Og derfor ikke til dem der spiller. Men når man er presset kan man let falde i fælden..........”denne gang bliver det mig der er heldig”. ”Denne gang får jeg den store gevinst”. ”Jeg skal bare lige prøve denne gang også – så er den der”!!!
Men NEJ.................... Tro ikke på det!!! Du er altid den der taber mest. For DU KAN IKKE KØBE DIG TIL HELD!!!! Det er virkelig meget meget få der vinder. Langt hovedparten taber!!!
Så tænk over det næste gang du overvejer at spille for at få held. Sats istedet på hårdt arbejde og lad fristelserne være. For du BLIVER snydt – sådan ER det!!!

18-Januar-2015

Hvad skal der til for at opnå et ordentligt naboskab?

Ja ihvertfald ikke at man står ved sin egen hoveddør og råber vrede skældsord til en nabo!
Jeg spørger her – hvordan ville du selv have det hvis det var dig?
Og kan det ikke gøres bare lidt bedre?
Eller jeg vil nærmest sige at hvis man ønsker et naboskab præget af ordentlig kommunikation og respekt for hinandens forskelligheder, så er det sgu et ”must” at man taler sammen. Og dermed ikke råber til/af hinanden! Tænk over det der hvor du er nabo! Tænk over det hvis du selv har en nabo! Hvordan er du en nabo? Hvad gør du når du har "noget" med din nabo? Forsøger du dialog og samarbejde eller er du en "råber"? Alting starter med ens egen vilje til at ville være den bedste udgave af sig selv og dermed sende det ud man gerne vil modtage. Derfor ønsker du fred, ro og respekt i dine naborelationer, må du først starte med selv at være en fredfyldt nabo................ Og det er nok ikke helt tilfældet hvis man råber over hækken for at udtrykke sine holdninger. Gå istedet i respektfuld dialog og samarbejde - det kommer man klart længst med.

06-Januar-2015

Hva` så? Er du kommet godt ind i det nye år?

Hvordan går det med alle nytårsfortsættene? Virker det for dig? Holder planerne du lavede? Er du igang med at gå mod dine nye mål? Vaneændringer – er du på vej der?
For nytåret er jo altid de ”nye måls tid”.
Men pas på............du kan blive så frygtelig skuffet. For som regel er nytåret jo også præget af de FORVENTNINGER vi har til os selv, til andre og til hvad livet nu skal byde på. Ganske ofte bliver meget af det dog ikke indløst. Og så er der ballade. Så bliver vi frustrerede og gale. Vi bliver kede og øv og vi skynder os at ”glemme og gemme de nye mål ind under gulvtæppet”. Det er dumt for du kan jo bare omjustere målet, finde nye retninger eller helt nye mål hvis det du havde gang i ikke virkede alligevel! Har du tænkt på det – at om justere?

31-December-2014

”Næste station” – nytårsaften..................:

Så efter den ”søde juletid” tager vi så hul på næste ”FORVENTNINGSREJSE”............. Nytåret..... Det friske, rene og helt nye der selvfølgelig forventes at ske, nu hvor ”det gamle år er overstået”! Hvad forventer du af det nye år? Eller snarere er det måske en langt bedre ide at lave MÅL du skal nå i det nye år. For der sker det med ”forventningsenergi” at du risikerer at sætte dig og ”Vente på at noget sker”! Prøv at checke ordet ”FORVENTNING” dybere ud. I selve ordet er der ”vente-energi”. Altså dermed en fare for at du venter på noget bestemt skal ske og ikke selv skaber målrettet på at få det til at ske. Du kan efter min overbevisning intet skabe ved at ”vente”. For at skabe noget må følgende være tilstede – TANKE – ORD – FØLELSE – HANDLING. Og med forventningsenergien er der ikke meget handling. Derfor – pas på med forventinger når du træder ind i det nye år. Lav istedet MÅL & planlæg og prioriter dine mål i det nye år. Og ikke mindst – GØR DE HANDLINGER der skal til for at du når de mål du har sat dig. Sæt dig ALDRIG til bare at ”vente”.............. Det når du ingen vegne med...................
Tag måske følgende sætning med dig i det nye år – i de mål du gerne vil nå:

For at skabe nye muligheder i dit liv –
må du skabe de rette betingelser
for at muligheden kan folde sig ud!
Og HUSK
DU har ansvaret for DIN lykke!

20-December-2014

Er julen nu VIRKELIG ”den søde tid”?

Hvad kan være mere op i tiden end at skrive lidt om julen, nu den er her..............
Julen – den ”søde tid” – ”glædens tid” – ”gavernes tid” – ”kærlighedens tid”?
Kært barn har jo mange navne!
Men er den nu også så sød, glad og kærlig? Er den nu fyldt med gaver eller?
Julen er jo klart ”FORVENTNINGENS TID”! Og gør det os nu godt?
Vi forventer at vi skal have en bestemt ”perfekt jul” og vi halser så meget rundt for at nå det ”perfekte resultat”, at vi er helt udbrændte, stressede og trætte når d. 24 dec. endelig indfinder sig.
Og var det så det hele værd? Fik vi så ”den perfekte jul”? Indløste vi så alle børnenes forventninger om de ”perfekte gaver”? Eller endte det med mere skuffelse, pligt, stress og snerren end planen lige var? Syntes vi at børnene var lidt for utaknemmelige? Kunne svigermor alligevel ikke lige ”elskes” nu det var kærlighedens tid? Eller fik du den forkerte gave af manden og er nu vildt skuffet?
Tænk over det................ hvad jagtede du i juletiden? Og hvad gav det dig?
Og tænk måske også over
Skal min næste jul foregå på
samme måde eller skal jeg gøre noget
anderledes?se med at opdage dette..................